Własność przemysłowa

O specjalizacji

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy Klientom w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać się liderem.  

Pracujemy zarówno z Klientami z Polski, jak i zza granicy. Zapewniamy wyczerpującą pomoc na każdym etapie postępowania. Tam, gdzie kończy się nasza wiedza, nie pozostawiamy Klientów bez wsparcia. Przy postępowaniach sądowych współpracujemy m.in. z ekspertami z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, rozwiązań technicznych, socjologii, jak również z podmiotami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR. 

Naszym Klientom pomagamy nie tylko w uzyskaniu ochrony na poszczególne prawa własności przemysłowej w Polsce i na świecie. Reprezentujemy ich także we wszelkich sytuacjach spornych. Mogą liczyć na profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych w Polsce i za granicą. Przejmujemy całość formalności, służymy poradą i udzielamy szybkiej pomocy we wszelkich sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej to jedna z naszych najważniejszych specjalizacji. Wiemy, co robić. I wiemy jak.

Co robimy?
 • przeprowadzamy audyty praw własności przemysłowej,
 • opracowujemy strategię ochrony praw własności przemysłowej – od powstania produktu, przez jego wdrożenie na rynek, aż po późniejsze modyfikacje,
 • uzyskujemy ochronę na poszczególne prawa własności przemysłowej w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie,
 • prowadzimy postępowania przed sądami polubownymi lub powszechnymi w zakresie nazw domen internetowych,
 • zapewniamy ochronę przed zawłaszczeniem nazw domen internetowych (cybersquattingiem),
 • prowadzimy spory sądowe o ochronę praw z patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych,
 • prowadzimy postępowania sądowe w zakresie sporów dotyczących praw autorskich, m.in.: do programów komputerowych, utworów literackich i muzycznych, dzieł sztuki użytkowej (dekoracji wnętrz, mebli, projektów architektonicznych), oznaczeń i opakowań handlowych,
 • reprezentujemy Klientów przed Sądem ds. Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących rejestrowania i utrzymania praw własności przemysłowej oraz kolizji między takimi prawami w Polsce i na świecie (w tym przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej),
 • rozwiązujemy spory dot. oznaczeń tzw. marki własnej sieci handlowych,prowadzimy sprawy na tle prawa nieuczciwej konkurencji o ochronę oznaczeń i zewnętrznej postaci produktów oraz o ochronę know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.
Korzyści ze współpracy

Prawa własności intelektualnej to niezwykle cenny, choć niewidoczny gołym okiem, kapitał przedsiębiorstwa. Wsparcie ekspertów pozwala skutecznie go chronić i równocześnie – minimalizować potencjalne ryzyko związane z naruszeniem. 

Wyróżnia nas nie tylko obszerna wiedza z zakresu prawa własności przemysłowej, ale także doskonałe zrozumienie realiów rynkowych. Wiemy, że kluczowym elementem komunikacyjnym jest marka. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna i efektywna strategia jej ochrony – nie tylko pod kątem prawnym, ale również wizerunkowymi PR-owym.

Pomoc specjalistów pozwala skutecznie chronić prawa własności przemysłowej i intelektualnej, a tym samym renomę i rozpoznawalność firmy. 

Na markę pracuje się latami. Współpraca z doświadczoną kancelarią jest przejawem odpowiedzialności przedsiębiorstwa i troski o markę. 

Dlaczego warto?
 • stałe wsparcie rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych,
 • dogłębne zrozumienie istoty i roli marki, potrzeb Klienta i realiów rynkowych,
 • bieżący kontakt z działami marketingu i możliwość uzyskania szybkiego wsparcia prawnego,
 • koordynacja prowadzenia postępowań także w sądach zagranicznych,
 • możliwość uzyskania wsparcia dodatkowych ekspertów z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, rozwiązań technicznych, socjologii, jak również z podmiotami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR.

Doradcy

Powiązane artykuły

24 paź 2022

Inwestowanie w graczy w grach NFT

NFT scholarships i inne opcje zarabiania na grach NFT bez grania w nie oraz związane z nimi wątpliwości prawne

14 paź 2022

NFT w prawie znaków towarowych

Z punktu widzenia problematyki znaków towarowych, nie powielając wyjaśnień zawartych we wcześniejszych artykułach czym jest NFT, można zidentyfikować co najmniej dwa obszary do zasygnalizowania.

02 sie 2022

IP Stars 2022

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu IP STARS (Managing IP) nasza Kancelaria została wyróżniona w dziedzinach:

07 kwi 2022

Louis Vuitton przegrywa w EUIPO – znak „LV” vs. znak „LN”

W dzisiejszym artykule chciałabym omówić rozgrywającą się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sprawę, na której kanwie w dniu 14 stycznia 2022 r. zapadła decyzja w postępowaniu sprzeciwowym o nr B 3 133 78. Spór toczy się pomiędzy Ainą Yang a francuską spółką Louis Vuitton Malletier, która jest właścicielem doskonale wszystkim znanego znaku „LV”:

11 gru 2021

Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części?

W jednym z ostatnich orzeczeń w sprawie C-123/20[1] Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygał w trybie prejudycjalnym, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.

10 gru 2021

Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN

10 listopada 2021 r. zapadł wyrok Sądu UE (sprawa T-353/20), w którym Sąd oddalił skargę zgłaszającego znak AC MILAN (AC Milan S.p.A) i tym samym podtrzymał decyzję EUIPO, że znak ten nie może być przedmiotem międzynarodowej rejestracji jako znak towarowy wskazujący Unię Europejską (IR 1329545) w odniesieniu do artykułów papierniczych i biurowych (klasa 16 klasyfikacji nicejskiej). Reprezentacja znaku AC MILAN znajduje się poniżej:

09 gru 2021

Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego – wyrok Sądu UE T-823/19

W dniu 20 października 2021 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt T-823/19, w którym wskazał, że zrzut ekranu bloga internetowego może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego, a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania wpisów, nie wystarczy do podważenia wiarygodności takiego dowodu.

07 paź 2021

Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?

Takie ambicje wynikają z założeń do przygotowywanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – procedury mają być szybsze i bardziej przyjazne dla zgłaszających. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że sama ustawa również ma być uchwalona szybko – bo już w I kwartale 2022. Co jeszcze kryje się za planowanymi zmianami i czy wszystkie zmiany idą w dobrym kierunku?

06 paź 2021

Sony (wreszcie) traci prawo ochronne na znak towarowy Vita – orzeczenie T-561/20 ws. rzeczywistego używania znaku (genuine use)

Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedziało wydanie nowej przenośnej konsoli do gier PlayStation Vita, z dumą wskazując, że drugi człon nazwy oznacza po łacinie „życie”. Prawdopodobnie niewiele później zorientowano się jednak, że znak słowny Vita został już zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w stosunku do dużej liczby klas. Sony potrzebowało niespełna trzech miesięcy, aby nabyć część praw z pierwotnego znaku Vita i zarejestrować znak (EUTM 9993361) obejmujący klasę 9, w tym m.in. następujące towary: nośniki danych zawierające programy, oprogramowanie komputerowe; nośniki dźwięku i/lub obrazu (niepapierowe).

05 paź 2021

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy

SN rozstrzygnął rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie i doktrynie co do oznaczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Uchwała ta doczekała się uzasadnienia, którego krótkiego podsumowania chciałabym dokonać w niniejszym artykule.

04 paź 2021

Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie

Zgłaszając znak niekonwencjonalny (w tym przypadkowy dźwiękowy), należy mieć na względzie, że w każdym przypadku znak ten musi mieć zdolność odróżniającą, tj. zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

01 lip 2021

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20

18 maja 2021 r. zapadła ważna uchwała siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem Prezesa Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Wydaje się, że uchwała ma duże znaczenie dla ochrony znaków towarowych krajowych i Unii Europejskiej i przecina trwającą dyskusję w zakresie sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, które to naruszenie ma charakter ciągły.