Powrót

dr Zbigniew Pinkalski

Radca prawny, Counsel,

Kraków
zbigniew.pinkalski@traple.pl

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how. Doradza klientom biznesowym oraz instytucjom kultury. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, chemicznej i kosmetycznej, w tym na swoim koncie posiada wygrane spory przed Sądem Najwyższym.

Ekspert komitetu stałego Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek i arbiter w Sądzie Dyscyplinarnym do spraw reklamy suplementów diety utworzonym przez KRSiO, Polfarmed, Pasmi i Suplementy Polska. Członek Komisji ds. Regulaminowo – Prawnych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Laureat plebiscytu Gazety Prawnej „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra” (edycja 2016, 5 miejsce w rankingu).

Prelegent na szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego. Autor ekspertyz legislacyjnych dla Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know – how, tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, licencji, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego.

Pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent WPiA UJ. Doktor nauk prawnych – doktorat obronił w 2014 roku na UJ, a rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi również zajęcia w ramach cyklu edukacji prawnej pro publico bono organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej