Powrót

Krzysztof Wasilewski

Rzecznik patentowy, Senior Associate,

Warszawa
krzysztof.wasilewski@traple.pl

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i prawa patentowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO oraz przed sądami administracyjnymi. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej.

Odbywał staże w międzynarodowej firmie prawniczej, East-West Management Institute w ramach programu Partners for Financial Stability oraz jako uczestnik Chicago-Kent College of Law Overseas Training Program in Poland w ukraińskiej kancelarii prawnej w Charkowie. Absolwent prawa na WPiA UG i Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy z Illinois Institute of Technology Chicago-Kent College of Law. Absolwent Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej