Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

AdwokatSenior PartnerCo-Managing Partner

Bio

Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego oraz procesowego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii nadzoruje prace największej i wielokrotnie wyróżnianej Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa autorskiego, Life Sciences, a także zespoły: Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa procesowego i Prawa nieruchomości. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (m.in. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” i „Prawo zamówień publicznych. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wykładowca Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów w Berlinie i Wiedniu.

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia Prawnicze” oraz członkiem Rady Programowej czasopisma adwokatury „Palestra” i członkiem Rady Programowej „Kwartalnika Prawa Nowych Technologii”.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu”. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej” , a także współautor monografii Prawo patentowe (Red. M. du Vall. E. Traple). Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji”, „Prawo własności przemysłowej” oraz „Prawo handlowe”. Współautor Komentarza C.H.Beck: Prawo Własności Przemysłowej, Komentarza do prawa autorskiego i praw pokrewnych (Wolters Kluwer) oraz Ustawy o roszczeniach o naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 18
04 sty 2024

Komentarz: „Rynek Cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business”

Nakładem Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się właśnie duży komentarz pt.: „Rynek Cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business”. Jest to pierwsze tak obszerne omówienie ww. aktów prawnych na polskim rynku.

Wśród autorów publikacji znaleźli się eksperci naszej Kancelarii: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M oraz Mateusz Kupiec.

Zagadnienia omawiane przez nich w komentarzu obejmują:

14 cze 2023

Wytyczne prezesa UOKiK, czyli jak informować o obniżkach cen

„Obowiązek wprowadzania tzw. ceny omnibusowej miał pomóc w walce z fałszywymi przecenami.” Przedsiębiorcy mają jednak wiele wątpliwości w zakresie dostosowania się do nowego prawa. Dzięki wyjaśnieniom przedstawionym przez UOKIK polski rynek może jednakże zyskać pewność odnośnie do nowych przepisów.

„Prezes UOKiK trafnie zauważył specyfikę różnych typów i rodzajów rabatów, jakimi posługują się przedsiębiorcy. Ważne, że polskie wyjaśnienia są znacznie bardziej pogłębione względem wytycznych dotyczących obniżek cen, które wydała Komisja Europejska.
Organ niewątpliwie oparł się na unijnym dokumencie, ale to jego wytyczne są o wiele bardziej czytelne, a jednocześnie – rozbudowane. Szeroko posługują się przykładami, które mają ułatwić rozumienie i zasady stosowania poszczególnych rozwiązań. Nie można nie mieć wrażenia, że prezes UOKiK poświęcił znacznie więcej uwagi kwestiom, które w wytycznych Komisji zostały zamknięte w jednym zdaniu.”

12 cze 2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

20 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, implementująca przepisy tzw. dyrektywy ECN+. Wprowadza szereg zmian. Między innymi teraz kary będą bardziej dotkliwe, prawa przedsiębiorców ograniczone, a uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszerzone.

25 sty 2023

Poradnik. Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład

Dyrektywa Omnibus wreszcie obowiązuje w polskim prawie, a Prezes UOKiK mówi: sprawdzam! Dzisiaj w Dziennik Gazeta Prawna eksperci Traple Konarski Podrecki & Partners w Poradniku „Prawo konsumenckie: Dyrektywa Omnibus wprowadza nowy ład” wyjaśniają, jak przedsiębiorcy powinni stosować nowe przepisy.

20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Zapraszamy do lektury Poradnika, w którym eksperci TKP przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.

14 paź 2022

Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do rekomendacji prezesa UOKiK

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się specjalny dodatek „Influencerzy a reklama. Jak dostosować się do Rekomendacji prezesa UOKiK”, przygotowany przez ekspertów TKP.

21 wrz 2022

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

Przedstawiamy Państwu opublikowane trzecie wydanie międzynarodowego kompendium wiedzy „The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review”.

06 paź 2021

LOT chce powalczyć z Boeingiem na wyjeździ

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat pozwu, jaki spółka PLL LOT planuje złożyć do sądu w Seattle w USA przeciwko firmie Boeing. PLL LOT domagać się będzie odszkodowania nie mniejszego niż 1 mld zł za wady projektowe w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia.

16 cze 2021

O balansie w zarządzaniu i doradzaniu

W najnowszym numerze ICAN Management Review ukazał się raport „Przywództwo odporne na kryzys”. Materiał powstał na bazie rozmów z polskimi liderami, którzy wypracowali własne recepty na skuteczne przeprowadzenie swoich organizacji przez trudne czasy pandemii i przygotowali je do wyzwań nadchodzącej rzeczywistości. Częścią tej publikacji jest artykuł o przywództwie w organizacji świadczącej usługi profesjonalne, jaką jest kancelaria prawna, w którym swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się prof. INP PAN, dr hab. Paweł Podrecki oraz adwokat Xawery Konarski.

13 kwi 2021

Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin prawa. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin prawa. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej.

04 lis 2020

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review

Przedstawiamy Państwu opublikowane właśnie pierwsze wydanie międzynarodowego kompendium wiedzy „The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review”.

Cieszymy się, że nasi eksperci Prof. Elżbieta Traple, PhD, hab. i Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki mieli znaczący wkład w powstanie tej publikacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

06 sie 2020

Kształtowanie umowy prostej spółki akcyjnej

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego prostej spółki akcyjnej adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, apl. adw. Bartłomiej Pyka, apl. radc. Michał Sobolewski oraz r. pr. Maciej Toroń, który ukazał się w najnowszym wydaniu Krakowskiego Przeglądu Notarialnego.

05 cze 2020

Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020?

Nowy rozdział w prowadzeniu sporów sądowych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – zapraszamy do zapoznania się z artykułem adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i rz.pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak na stronie Rzeczpospolitej.

19 lut 2019

Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Z przyjemnością informujemy, że
dostępna jest już opracowana przez zespół Kancelarii Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy publikacja pt. „Prawa konsumentów w Unii
Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”.

14 sie 2018

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

Z przyjemnością informujemy, że
nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz pt. „Roszczenia
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”.

20 paź 2017

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Z przyjemnością informujemy, że rynku
wydawniczym ukazała się publikacja pt. „Experientia docet. Księga
jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple”. Opublikowana
przez wydawnictwo Wolters Kluwer Księga jest zbiorem ponad
dziewięćdziesięciu artykułów wybitnych ekspertów prawnych.

20 paź 2017

Sprawy z zakresu własności intelektualnej czekają na swój sąd

Dyskusja o utworzeniu sądów ds. własności intelektualnej toczy się od lat, ale jak dotąd nie została zakończona zmianami w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych. W perspektywie najbliższych miesięcy mogą jednak zostać wprowadzone w życie przepisy, na podstawie których, już w 2018 r. szczególne sądy rozpoczną działalność. W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i dr Anna Sokołowska-Ławniczak o sądach ds. własności intelektualnej.

20 lip 2017

Prawo patentowe

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. „Prawo patentowe”.

Aktualności 49
15 maj 2024

Zawarcie strategicznego porozumienia z Akademią Leona Koźmińskiego

Z przyjemnością ogłaszamy zawarcie strategicznego porozumienia pomiędzy naszą kancelarią a Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), mające na celu tworzenie synergii w obszarze edukacji i nauki.

14 maj 2024

Partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego

Narastające wyzwania w obszarze budowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki stały się inspiracją do zawarcia porozumienia między Akademią Leona Koźmińskiego i Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. – w celu kreowania synergii w obszarze działalności edukacyjnej i naukowej. Akademia Leona Koźmińskiego, wiodąca uczelnia biznesowa, zaznaczająca swoją obecność na arenie międzynarodowej oraz Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., lider obsługi prawnej najbardziej wymagających projektów i sporów sądowych, stawiają na wspólne inicjatywy. Strony podpisały umowę o współpracy, stanowiącą twórczy pomost między środowiskiem akademickim i biznesowym.

26 kwi 2024

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Zapraszamy do wspólnego świętowania Światowego Dnia Własności Intelektualnej!

Powód celebracji zawsze pozostaje ten sam – akcentowanie istoty kreatywności i sukcesów twórców oraz innowatorów dla postępu społecznego, a także promowanie szacunku dla praw własności intelektualnej innych osób.

Z tej okazji Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki będzie gościem na antenie Radia Nowy Świat podczas audycji „Nowy Świat po południu”. W rozmowie z red. Ksenia Maćczak-Szumska opowie o bieżących kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej. Jakie są praktyczne aspekty jego stosowania? W jakich sferach życia publicznego i biznesu mamy z nim kontakt? Dlaczego teraz prawo własności intelektualnej nabiera jeszcze większego znaczenia dla uczestników rynku?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Start o 17.35 w Radio Nowy Świat: https://nowyswiat.online/

27 mar 2024

The Legal 500 (Legalease) EMEA 2024

Z dumą informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w 5 obszarach praktyk przez The Legal 500 (Legalease) EMEA 2024!

14 mar 2024

Chambers Europe 2024

Z przyjemnością informujemy, że Traple Konarski Podrecki & Partnerzy zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu najlepszych kancelarii Chambers and Partners Europe 2024.

15 lut 2024

Chambers Global 2024

Zespół prawa własności intelektualnej został po raz kolejny wyróżniony w prestiżowym rankingu najlepszych kancelarii Chambers and Partners Global in Poland 2024 (Band 2).

31 lip 2023

IP Stars 2023

Mamy przyjemność poinformować, że TKP znalazło się w gronie kancelarii wyróżnionych w rankingu IP STARS (Managing IP).

22 cze 2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

TKP w gronie topowych kancelarii według XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Kancelaria uzyskała aż 9 tytułów lidera w 4 dziedzinach prawa, co dało 4. miejsce w zestawieniu TOP 11 Najlepszych kancelarii.

Kapituła rankingu uznała TKP za najlepszą kancelarię w Polsce w 4 kategoriach:

26 kwi 2023

Odcinek specjalny podcastu na IP World Day

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej nagraliśmy specjalny odcinek podcastu, w którym gościli:

13 kwi 2023

Legal 500 EMEA 2023

Mamy przyjemność poinformować, że Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy po raz kolejny została zarekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2023 w 5 kategoriach. Xawery Konarski znalazł się w gronie Leading Individual w kategoriach TMT oraz Ochrona danych osobowych. Agnieszka Wachowska znalazła się w gronie Next Generation Partner in TMT, a Karolina Grochecka-Goljan została uznana za Rising Star in TMT.

16 mar 2023

Chambers Europe 2023

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasza Kancelaria została wyróżniona w prestiżowym rankingu najlepszych kancelarii Chambers Europe 2023.

07 lut 2023

WTR 1000 2023

W tegorocznej edycji rankingu WTR1000, przygotowanego przez World Trademark Review, nasza kancelaria znalazła się w gronie najlepszych kancelarii w Polsce w kategorii Silver – Firms: enforcement and litigation.
 
W gronie rekomendowanych specjalistów znaleźli się Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki (Bronze – Individuals: enforcement and litigation) oraz Anna Sokołowska-Ławniczak Ph.D. (Recommended – Individuals: prosecution and strategy).
 

02 lut 2023

TKP partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (TKP) została Partnerem strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP).

20 gru 2022

Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa

Drodzy Przedsiębiorcy – zostało mniej niż dwa tygodnie do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących prawa konsumentów!
 
Ale bez obaw – nasi eksperci przygotowali dla Was we współpracy z Dziennik Gazeta Prawna prezent na Święta – Poradnik „Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa”. W Poradniku przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.
 
Z Poradnika dowiecie się w szczególności:
 
🔵 Co zyskujemy dzięki implementacji unijnych dyrektyw?
🔵 Kiedy nowe przepisy znajdują zastosowanie?
🔵 Jak rozumieć zgodność produktu z umową?
🔵 Jakie roszczenia przysługiwać będą konsumentom i w jakich okolicznościach?
🔵 Czy konsument może zrezygnować z przysługujących mu praw?
🔵 Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się spóźnialscy?
 
Zapraszamy do lektury pod linkiem.

18 maj 2022

Zakończyliśmy I edycję TKP Academy

I edycja TKP Academy – Student Program przeszła już do historii. 

12 kwi 2022

Legal 500 EMEA 2022

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy po raz kolejny została rekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2022 w 5 obszarach praktyki. Xawery Konarski znalazł się w gronie leading individual w dwóch kategoriach, a Agnieszka Wachowska kolejny rok z rzędu została uznana za Next generation partner w kategorii TMT.

04 mar 2022

World Trademark Review 1000

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu WTR 1000, przygotowanego przez World Trademark Review, nasza kancelaria znalazła się w gronie najlepszych kancelarii w Polsce w kategorii enforcement and litigation. Otrzymaliśmy srebrne wyróżnienie.

17 lut 2022

Chambers Global 2022

Z przyjemnością informujemy, że zespół prawa własności intelektualnej został po raz kolejny wyróżniony w prestiżowym rankingu najlepszych kancelarii Chambers and Partners Global in Poland 2022 (Band 2).

25 lis 2021

Po wielomiesięcznych pracach nastąpiło przekazanie Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECMKP) opieki nad zespołem dworsko-parkowym w Lusławicach oraz dobrami niematerialnymi związanymi z dworem i unikalnym Arboretum

Krzysztof Penderecki – wybitny polski kompozytor i dyrygent o światowym znaczeniu – uważał, że cały jego dorobek powinien stać się dziedzictwem Polaków. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym przez Panią Elżbietę Penderecką i Krzysztofa Pendereckiego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim w dniu 24.11.2021 r., po wielomiesięcznych pracach nastąpiło przekazanie Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECMKP) opieki nad zespołem dworsko-parkowym w Lusławicach oraz dobrami niematerialnymi związanymi z dworem i unikalnym Arboretum. ECMKP jest jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie, które dzięki podpisanej umowie będzie mogło w jeszcze większym stopniu promować polską muzykę i realizować działania na rzecz międzynarodowego upowszechniania dziedzictwa śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego.

15 lip 2021

Przywództwo w organizacji świadczącej usługi profesjonalne

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wywiadu, w którym adw. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i adw. Xawery Konarski dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania i doradztwa zdobytymi na przestrzeni lat w Traple Konarski Podrecki & Partners.

01 lip 2021

Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”

Trwa rekrutacja na IV już edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

24 cze 2021

Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

W 19. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” nasza kancelaria uzyskała tytuł lidera w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej. Wyróżnienia i tytuł lidera w tej dziedzinie otrzymało 2 naszych prawników Prof. dr hab. Elżbieta Traple oraz Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

21 kwi 2021

The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy po raz kolejny została rekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 w 4 obszarach praktyki. Dwóch naszych prawników znalazło się w gronie Leading Individuals: Prof. Elżbieta Traple, PhD, hab. i adw. Xawery Konarski. R.pr. Agnieszka Wachowska kolejny rok z rzędu została uznana za Next generation partner. W poszczególnych kategoriach w gronie recommended lawyers znaleźli się: Data privacy and data protection: prof. UEK Jan Byrski, PhD hab., Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska, Intellectual Property: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Anna Sokołowska-Ławniczak Ph.D., Competition/Antitrust: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, dr Tomasz Targosz, dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M, TMT: Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, dr Piotr Wasilewski.

21 mar 2021

IP Stars 2021

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni przez IP Stars i znaleźliśmy się w gronie najlepszych firm świadczących usługi w zakresie trademark contentious i trademark prosecution!

18 lut 2021

Chambers Global 2021

Z przyjemnością informujemy, że zespół prawa własności intelektualnej Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy został wyróżniony w prestiżowym rankingu najlepszych kancelarii Chambers and Partners Global in Poland 2021 (Band 2).

16 lut 2021

World Trademark Review 1000

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu WTR 1000, przygotowanego przez World Trademark Review, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została zaliczona do grona najlepszych kancelarii w Polsce zajmujących się ochroną znaków towarowych i uhonorowana srebrnym wyróżnieniem.

02 wrz 2020

Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”

Z przyjemnością informuję, że trwa rekrutacja na kolejną już III edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w Centrum Prawa Nowych Technologii Instytutu Nauk Prawnych PAN.

16 kwi 2020

Ranking Legal 500 EMEA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA. Przyznane wyróżnienia świadczą nie tylko utrzymaniu wysokiego poziomu naszych usług, ale również o nieustannym rozwoju Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

10 cze 2019

Ranking Kancelarii Prawniczych 2019

W piątek 7 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się gala 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.

12 kwi 2019

The Legal 500 EMEA 2019

W tegorocznej edycji rankingu The Legal 500
EMEA kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona
w aż trzech kategoriach: intellectual property (tier 1), TMT (tier 2) i
competition/antitrust (tier 2).

08 mar 2019

Chambers Europe 2019

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniach Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2019.

15 lut 2019

Chambers Global 2019

Miło nam poinformować, że  kancelaria
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została ponownie wyróżniona w
rankingu Chambers Global 2019 w obszarze Intellectual Property (Band 2) .

01 lut 2019

Rekomendacje World Trademark Review

Kolejny raz kancelaria Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy została uznana przez prestiżowy ranking „World
Trademark Review 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals” i
znalazła się wśród najlepszych specjalistów z zakresu ochrony znaków
towarowych.

22 paź 2018

Prawnicy Kancelarii mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20
września 2018 r. Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności
Zarząd PFPŻ ZP podjęło uchwałę o powołaniu na pierwszą kadencję sześciu
mediatorów, wśród których znaleźli się prawnicy naszej Kancelarii:

24 kwi 2018

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

W 16. edycji Rankingu Kancelarii
Prawniczych dziennika Rzeczpospolita Kancelaria Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy po raz kolejny otrzymała tytuł lidera w kategorii „Prawo
własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie” oraz została
rekomendowana na pierwszych miejscach aż w czterech w kategoriach:
„Technologie”, „Media”, „Telekomunikacja” oraz „Prawo ochrony danych
osobowych”.

09 mar 2018

Chambers Europe 2018

Chambers Europe 2018

15 lut 2018

Wyróżnienie w rankingu World Trademark Review 1000

Z przyjemnością informujemy, że w
tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu WTR 1000, przygotowanego
przez World Trademark Review, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
została zaliczona do grona najlepszych kancelarii w Polsce zajmujących
się ochroną znaków towarowych i uhonorowana srebrnym wyróżnieniem.

15 lut 2018

Chambers Global 2018

Z radością informujemy, że w rankingu Chambers Global 2018 Profesor dr hab. Elżbieta Traple
kolejny raz otrzymała wyróżnienie indywidualne w dziedzinie
Intellectual Property (Band 1) . W tej samej dziedzinie wyróżnienia
indywidualne otrzymali również dr hab. Paweł Podrecki (Band 3) i dr Tomasz Targosz (Band 4).

26 wrz 2017

Mec. Paweł Podrecki profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie konkurencji, prawie nowych technologii i prawie cywilnym. Jest adwokatem i starszym Partnerem Kancelarii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządzał ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego i Komisją  Prawa Autorskiego. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autor licznych publikacji naukowych m.in. monografii: „Prawo Internetu” i „Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor w wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach Prawo konkurencji i Prawo własności przemysłowej.

21 kwi 2017

Rzeczpospolita – Ranking Kancelarii Prawniczych 2017

W dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłoszone zostały wyniki 15. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej.

10 kwi 2017

Chambers Europe 2017

Mamy przyjemność poinformować, że w tegorocznej edycji Chambers Europe Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej prawnicy zostali ponownie wysoko zarekomendowani w następujących dziedzinach:

17 mar 2017

Chambers Global 2017

Miło nam poinformować, że w rankingu Chambers Global 2017 Profesor dr hab. Elżbieta Traple
otrzymała wyróżnienie indywidualne (Band 1) i po raz kolejny została
uznana za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie IP w Polsce. W
tej samej dziedzinie wyróżnienie indywidualne (Band 3) otrzymał również dr hab. Paweł Podrecki.

22 lut 2017

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w rankingu World Trademark Review 1000

Z przyjemnością informujemy, że po raz
kolejny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy otrzymała
srebrne wyróżnienie w prestiżowym rankingu World Trademark Review 1000– The World’s Leading Trademark Professionals 2017 i tym samym została zaliczona do grona najlepszych w Polsce firm zajmujących się ochroną znaków towarowych.

26 kwi 2016

Chambers Europe 2016 ponownie rekomenduje kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej ekspertów

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i
Wspólnicy oraz jej eksperci zostali ponownie wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2016 opublikowanym dnia 25 kwietnia 2016 r.

19 kwi 2016

Dziennik „Rzeczpospolita” ponownie rekomenduje kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej ekspertów

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w rankingu kancelarii prawnych opublikowanym w dniu 19 kwietnia br. przez dziennik „Rzeczpospolita”.

28 paź 2015

Forum dla Wolności i Rozwoju

W dniach 28-30 października br. odbyło się w
Katowicach Forum dla Wolności i Rozwoju, zrzeszające ekspertów
dziedzinowych oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki.

14 maj 2015

„Rzeczpospolita” ponownie rekomenduje kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej ekspertów

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple
Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona jako lider w rankingu
kancelarii prawnych opublikowanym w dniu 14 maja 2015 r. przez dziennik
„Rzeczpospolita”.

27 kwi 2015

Ponowne wyróżnienia w rankingu Chambers Europe w dziedzinach TMT oraz prawa własności intelektualnej

Z przyjemnością informujemy o ponownych
wyróżnieniach w rankingu Chambers Europe. W dniu 27 kwietnia 2015 r.
ukazała się ponowna edycja rankingu Chambers Europe, w którym Kancelaria
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy ponownie zajęła pozycje lidera w
dziedzinie TMT (Band 1) oraz wicelidera w dziedzinie prawa własności
intelektualnej (Band 2).

16 lut 2015

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w czołówce ekspertów zajmujących się ochroną znaków towarowych

Zespół prawa własności przemysłowej i ochrony marki został zauważony i wyróżniony przez World Trademark Review,
niezależny serwis internetowy poświęcony tematyce ochrony znaków
towarowych adresowany m.in.: do prawników wewnątrz firm na całym
świecie. W rankingu WTR1000 za rok 2015 kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
doceniono za szeroką wiedzę z zakresu ochrony znaków towarowych popartą
bogatą praktyką i biznesowym podejściem do rozwiązywania problemów
prawnych.

Wydarzenia 71
20 cze 2024

Prawo autorskie oraz prawo autorskie do wytworów sztucznej inteligencji w procesach inwestycyjno – budowlanych / warsztat

Razem z Rzeczpospolita Konferencje mamy przyjemność zaprosić Państwa na praktyczny warsztat zastosowania praw autorskich w praktyce zawodowej.

13 cze 2024

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

06 cze 2024

V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

Już 6 czerwca odbędzie się V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki organizowane przez Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, Fundację Mercatus et Civis, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Tegorocznym tematem Forum jest „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”.

W I Panelu dyskusyjnym pt. „Technologia a konkurencja” będzie można usłyszeć Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki. W dyskusji razem z ekspertem TKP wezmą udział: Zdzislaw Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE, dr Marcin Kaminski, UW, Jarosław Sroczyński, radca prawny, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński, Mariusz Flistek LL.M. radca prawny, doktorant INP PAN. Moderatorem panelu będzie Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna.

Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Przemysłu, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcam do sprawdzenia pełnej agendy programu i zapisów na stronie organizatora.

28 maj 2024

Własność intelektualna w działalności innowacyjnego przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy na konferencję PIRP | Polska Izba Rzeczników Patentowych poświęconą „Własności intelektualnej w działalności innowacyjnego przedsiębiorcy”, która odbędzie się 28 maja 2024 r. w Sali pod Kopułą w Warszawie.

Podczas III panelu pt. „Własność intelektualna w świecie e-commerce – nowe obowiązki i ryzyka prawne” ekspert TKP, mec. Paweł Podrecki wraz z dr Cezary Sowinski, dr Magdalena Piech i Pawel Kurcman odpowiedzą na takie pytania jak:

23 kwi 2024

II Forum Kreatywności

Tegoroczna edycja II Forum Kreatywności poświęcona jest tematowi „Prawo, czy bezprawie. Przyszłość prawa autorskiego w Internecie” i skupi się na istocie unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego (DSM) na jednolitym rynku cyfrowym.

15 mar 2024

Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy

15 marca 2024 r. Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego organizują konferencję naukową pt. „Akt o Usługach Cyfrowych okiem autorów komentarzy”.

29 lut 2024 - 02 mar 2024

Konferencja Doktorantów SGH „Nauka odpowiedzią na niepewność"

Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów SGH z cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność” pt. „Nauka, gospodarka i sztuczna inteligencja”.

30 sty 2024

Konferencja: O potrzebie zmian w prawie własności intelektualnej

Zapraszamy do udziału w konferencji „O potrzebie zmian w prawie własności intelektualnej”, która odbędzie się 30 stycznia 2024 r. w Warszawie.

08 lis 2023 godz. 10:00 - 17:00

V Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Zapraszamy na wydarzenie poświęcone przyszłości prawa i regulacji w dziedzinie gospodarki cyfrowej! W latach 2023–2024 dokonują się fundamentalne zmiany w prawie Unii Europejskiej i w polskim prawodawstwie, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju sektora cyfrowego.

20 paź 2023 godz. 09:00 - 17:45

OKN (r)Ewolucja prawa Internetu: Akt o Usługach Cyfrowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Komisję Europejską w Polsce, pod patronatem merytorycznym naszej kancelarii.

20 wrz 2023 godz. 09:30 - 12:30

Śniadanie biznesowe: Antitrust i Prawo Karne w Biznesie

Zapraszamy Państwa na „Śniadanie biznesowe TKP”, które poprowadzą zespół Prawa Konkurencji oraz zespół Prawa Karnego dla Biznesu naszej Kancelarii.  

07 wrz 2023 - 08 wrz 2023

Emerging issues in licensing and enforcement of Standard Essential Patents

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Emerging Issues in Licensing and Enforcement of Standard Essential Patents”.

23 maj 2023 - 24 maj 2023

II Kongres Prawo Konsumenckie

W programie m.in.:

17 kwi 2023

Private enforcement - prywatnoprawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji

TKP zostało partnerem konferencji „Private enforcement – prywatnoprawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji”

29 lis 2022 - 30 lis 2022

XIV Kongres Prawo Konkurencji

W programie m.in:

23 lis 2022

Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Centrum Prawa Nowych Technologii we współpracy z  AIPPI Polska  mają przyjemność zaprosić na konferencję „Wejście w życie systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego z perspektywy Polski”, która odbędzie się 23 listopada 2022 r. w siedzibie INP PAN – Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

11 paź 2022

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Czy potrzebne są nowe regulacje?

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw własności intelektualnej oraz przedstawienie proponowanych i dyskutowanych w środowisku prawniczym zmian. Pogłębiona analiza przepisów prawa i praktyki oraz znajomość rozwiązań w innych krajach umożliwi rozważenie, czy istnieje konieczność nowelizacji i wprowadzenia nowych instytucji.

21 cze 2022 - 22 cze 2022

Kongres Prawo Konsumenckie

W programie m.in.:

 • Nowy ład dla konsumentów. Priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumentów
 • Rekompensata publiczna Prezesa UOKiK – perspektywy w świetle aktualnego orzecznictwa Prezesa UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Krzysztof Witek
 • Dual quality – jak rozumieć nowe regulacje
 • Czy nowe obowiązki dotyczące informowania o obniżkach cen doprowadzą do zmiany zasad organizowania promocji?
 • Środki ochrony prawnej konsumentów w przypadku braku zgodności treści lub usług cyfrowych z umową – Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
06 cze 2022 - 07 cze 2022

Kongres Prawa Ochrony Konkurencji

W programie m.in.:

 • Modele instytucjonalne ochrony wolnej konkurencji
 • Instytucje prawa konkurencji w działalności krajowych przedsiębiorców
 • Jak skuteczniej egzekwować prawa ochrony konkurencji?
28 lis 2021 - 29 lis 2021

XIII Kongres Prawo Konkurencji

Zapraszany na XIII edycję Kongresu poświęconego tematyce prawa antymonopolowego.

Podczas wydarzenia Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner wygłosi prelekcję pt. „Nowe podejście do wyznaczania rynku właściwego”.

09 wrz 2021

Kongres Prawa Nowych Technologii

Program:

 • Sztuczna inteligencja – praktyczne podejście
 • Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych
 • Projekt rozporządzenia Digital Services Act. Jakie zmiany przyniesie w zasadach odpowiedzialności usługodawców internetowych
 • Chmura obliczeniowa – najnowszych trendy legislacyjno-regulacyjne – adw. Xawery Konarski
 • Zarządzanie regulacjami technologicznymi – nowy model ryzyka prawnego dla organizacji
 • Jaka jest przyszłość ochrony prawnej produktów nowych technologii – adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
 • Nowe usługi w technologii 5 G. Wyzwania prawne, które mogą utrudnić wdrożenie i rozwój nowych usług w sieci 5 G
05 wrz 2021

Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej po roku działania

Program:

 • Najważniejsze zasady postępowania w sprawach własności intelektualnej
 • Czy i jak zafunkcjonowały nowe narzędzia postępowania w sprawie własności intelektualnej?
 • Problemy praktyczne w postępowaniu przed sądami IP
 • Postępowanie w sprawach IP a inne postępowania odrębne
 • Gdzie warto pomyśleć o zmianach?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
21 mar 2021 - 22 mar 2021

Ochrona konsumenta - najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach organizowanych przez MMC Polska.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2021 r., nasi eksperci podzielą się wiedzą z zakresu Ochrony konsumenta i nowych technologii – o szansach, ryzykach, wyzwaniach, czyli bezpiecznej transformacji w sektorze produktów konsumenckich i handlu opowiedzą prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i prof. UEK Jan Byrski, PhD hab. Z kolei dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M opowie więcej o praktycznych aspektach Rozszerzenia ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców.

17 lis 2020

Seminarium online: Własność intelektualna w obliczu wyzwań pandemii

Zapraszamy na seminarium online „Własność intelektualna w obliczu wyzwań pandemii”, który obędzie się w dniu 18 listopada 2020 r.

Podczas seminarium adw. prof. INP PAN Paweł Podrecki wygłosi prelekcję pt. „Wpływ stanu pandemii na wykonywanie zobowiązań w zakresie IP i zasad rozwiązywania sporów”.

25 paź 2020

Konferencja online: Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym

Zapraszamy na drugą część konferencji on-line Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym, organizowanej przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie. W spotkaniu udział weźmie prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Zaproszenie: https://lnkd.in/dNSmWeB

22 paź 2020

Szkolenie dla Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Zapraszamy na szkolenie dla Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, które odbędzie się w dniu 23 października w godzinach 13.00-16.30. Prezentację na temat „Prawo autorskie i przemysł kreatywny – prawo autorskie i wzornictwo przemysłowe (design), nauka (dzieła naukowe), edukacja (e-learning)” wygłosi prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

15 paź 2020

Konferencja: Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym

Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji pt. Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym” organizowanej przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie. W trakcie spotkania online w dniach 16 i 26 października 2020 r. będą mogli Państwo wziąć udział w cyklu wykładów.

W spotkaniach wezmą udział SSR dr Agnieszka Gołaszewska oraz prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, którzy podczas konferencji poruszą m.in. zagadnienia:

 • Nowych zasad ochrony praw własności intelektualnej. Pojęcie sprawy własności intelektualnej;
 • Wezwania do udzielenia informacji;
 • Powództw szczególnych: powództw wzajemnych w sprawach o naruszenie prawa oraz powództw o ustalenie braku naruszenia do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego;
 • Zastępstw procesowych i profesjonalnych pełnomocników;
 • Zabezpieczenia, wydania lub wyjawienia środka dowodowego;
 • Kognicja Wydziału Własności Intelektualnej;
 • Podstawowych problemów postępowania o udzielenie zabezpieczenia własności intelektualnej.
15 paź 2020 - 16 paź 2020

Konferencja: Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemy zaufania

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowej konferencji pt. Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemy zaufania, organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii. Podczas konferencji eksperci Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy podzielą się z Państwem, swoimi przemyśleniami zarówno na temat korzyści, jak i ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji oraz wynikającą z niej próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Zachęcamy do udziału w następujących referatach, z udziałem naszych specjalistów, które odbędą się 16 października:

Panel I. Prywatnoprawne aspekty ochrony sztucznej inteligencji

 • 10.10-10.25  prof. dr hab. E. Traple (UJ) „Dostęp do danych na cele maszynowego uczenia się przez AI.”

Panel II. Nowe technologie z perspektywy prawa publicznego

 • 12.25-12.40 dr hab. G. Sibiga (PAN) „Wnioski wynikające ze zmian w prawie w czasach COVID-19 w zakresie komunikacji elektronicznej obywatel – władza publiczna.”

Panel IV. Ochrona wytworów nowych technologii i sztucznej inteligencji

 • 15.45-16.00  dr hab. P. Podrecki Prof. INP PAN „Czy e-sądy mogą rozwiązać spory w sprawach IP i nowych technologii?”

Ponadto, zachęcamy do posłuchania panelu III. „Nowe technologie – wpływ na funkcjonowanie nauki w społeczeństwie, kryminalistyki i warsztatu biegłego”, który będzie moderował dr hab. G. Sibiga (PAN).

14 paź 2020

Konferencja: Ile IP w IT? Cyfrowe Aspekty Własności Intelektualnej

Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ile IP w IT? Cyfrowe Aspekty Własności Intelektualnej, poświęconej aktualnym zagadnieniom prawnym związanym z nowymi technologiami. Organizatorami spotkania jest, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zwracamy Państwa uwagę na wystąpienia naszych ekspertów:

 • Panel nr 1 – Sądy ds. własności intelektualnej
  9.50 – 10.10 – Prof. INP PAN, adw. Paweł Podrecki – Sądy ds. własności intelektualnej
 • Panel nr 3 – IT a prawo autorskie
  13.00 – 13.20 – adw. Xawery Konarski – Internet Rzeczy a prawa własności intelektualnej
06 paź 2020 godz. 13:00 - 16:30

Wykład online: Prawo autorskie i nowe technologie – utwory multimedialne, programy komputerowe, gry w sieci, algorytmy i sztuczna inteligencja (AI)

Serdecznie zapraszamy na wykład online pt. „Prawo autorskie i nowe technologie – utwory multimedialne, programy komputerowe, gry w sieci, algorytmy i sztuczna inteligencja (AI), który obędzie się 6 października 2020 r., w godzinach 13:00-16:30 w ramach Akademii Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Z przyjemnością informujemy, że wykład poprowadzi prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

16 cze 2020

Webinarium: Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020?

17 czerwca 2020 r. od godziny 10:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. „Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020 r.?”

Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288, dalej: „Ustawa”). Wprowadzone w ustawie przepisy dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej są nowelizacją, która pozwoli na zastosowanie szczególnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej. W środowisku prawniczym wyrażana jest zgodna opinia, że w Polsce rozpoczną funkcjonowanie wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej.

Podczas webinarium poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

 • jakie sprawy będą rozstrzygane przez te wyspecjalizowane sądy?
 • gdzie sądy będą miały swoją lokalizację i ile ich będzie?
 • nowe instrumenty procesowe ułatwiające dochodzenie roszczeń
 • powództwa szczególne – instrumenty dla pozwanego

Zapraszamy do rejestracji!

 

28 maj 2020 godz. 10:00 - 12:30

Webinarium: Prawo nowych technologii - Regulacje, które mają znaczenie w czasie COVID-19

W dniu 28 maja 2020 r. odbędzie się webinarium pt. „Prawo nowych technologii – Regulacje, które mają znaczenie w czasie COVID-19”, którego organizatorem jest Rzeczpospolita.

Podczas webinarium nasi eksperci: adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, adw. Beata Matusiewicz-Kulig, adw. dr Tomasz Targosz, r.pr. Agnieszka Wachowska zaprezentują szereg regulacji mających kluczowe znaczenie w czasie epidemii Covid-19 takich jak:

 • działalność sądów a prawo nowych technologii w okresie pandemii
 • zasady wykonywania umów oraz zmiany warunków wynagrodzeń
 • sytuacja sektora IT
 • ryzyka związane z wymianą informacji

Zapraszamy do udziału!

27 lis 2019 - 28 lis 2019

Konferencja naukowa UPRP: Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji paryskiej

W dniach 28-29 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Urzędu Patentowego RP pt. „Własność intelektualnej wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”.

Pierwszego dnia wydarzenia moderatorem panelu pt. „Prawo patentowe” będzie adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki. W trakcie dyskusji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

 • Pakiet patentowy (aktualne znaczenie)
 • Kumulacja ochrony własności intelektualnej w sektorze life science
 • Naruszenie patentu w świetle prawa prywatnego międzynarodowego
 • Patent w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym
 • Nowy wyjątek na rzecz dekompilacji i interoperacyjności w prawie patentowym
 • Quo vadis bio?

W panelu pt. „Naruszenie a korzystanie – prawo autorskie na tle praw własności przemysłowej”, który odbędzie się w drugim dniu Konferencji, udział weźmie adw. dr Tomasz Targosz. Zagadnienia debaty:

 • Co powodują nowe technologie w zakresie prawa reemisji?
 • Cywilnoprawne skutki nakładania się ochrony przewidzianej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej
 • Prawo do autorstwa utworu i wynalazku
 • Różnice w paradygmacie ochrony prawa autorskiego i patentowego
13 lis 2019

Konferencja: Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej– Sąd ds. własności intelektualnej”.

Celem konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej.

W programie spotkania poruszone zostaną m. in. takie zagadnienia jak:

 • Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – jaki powinien być kierunek i zakres implementacji?
 • Ochrony własności intelektualnej – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej?
 • Prawo nowych technologii – czy możliwe są dzisiaj szczególne regulacje: Sztuczna Inteligencja, Blockchain, Internet Rzeczy?

Miło nam poinformować, że podczas konferencji swoją prelekcję  wygłosi Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Rejestracja na konferencję zostanie otwarta w dniu 15 października 2019 r.

13 lis 2019 - 14 lis 2019

XI Kongres Prawo Konkurencji

W dniach 14-15 listopada 2019r. w Warszawie odbędzie się XI edycja Kongresu Prawa Konkurencji.

Miło nam poinformować, że podczas tegorocznego wydarzenia swoją prelekcję pt. „Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony danych osobowych zbiorowości konsumenckich” wygłosi prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu dostępne na stronie organizatora – Pulsu Biznesu.

Zapraszamy do udziału!

12 lis 2019

Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

W dniu 13 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck.

Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak:
 • zarządzanie licencjami i prawami autorskimi w kontekście konfliktu nabywca/dostawca;
 • kluczowe dla osób zarządzających elementy umów i zdarzenia na projektach informatycznych;
 • efektywne zarządzanie ryzykami bezpieczeństwa cybernetycznego, budowanie strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji i edukowanie pracowników;
 • interakcje zachodzące pomiędzy ochroną prywatności a funkcjonowaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji;
 • konsekwencje wdrażania blockchain i smart contract dla funkcjonwania prawników;
 • wpływ nowego rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego na handel elektroniczny;
 • zmiany związane z elektronizacją wprowadzane w procedurze cywilnej;
 • wpływ sztucznej inteligencji na modele biznesowe mediów.

Z przyjemnością informujemy, że partnerem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, a w konferencji wezmą udział eksperci z naszej Kancelarii: adw. Xawery Konarski, prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, r.pr. Agnieszka Wachowska.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Zapraszamy do udziału!

16 paź 2019

Konferencja: Trade Secrets in Theory and Practice

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Trade Secrets in Theory and Practice”.

Przedmiotem konferencji będzie szeroko ujęte zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943, m.in. ochrona know-how w stosunkach pracowniczych oraz w postępowaniu sądowym i mediacyjnym,  zakres odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakres roszczeń przysługujących z tego tytułu.

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w siedzibie Instytutu przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Z przyjemnością informujemy, że jednym z prelegentów konferencji jest prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Szczegóły programu konferencyjnego znajdują się na stronie: http://en.inp.pan.pl/agenda/

Serdecznie zapraszamy do rejestracji przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie INP PAN.

14 paź 2019 - 15 paź 2019

8. Retail Channels 360° – Zintegrowany e‑Handel

W dniach 15-16 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się 8. edycja Forum Retail Channels 360° , którego organizatorem jest European Conferences United.

Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak:

W sesjach plenarnych:

 • Borderless e-commerce;
 • Strategiczne wyzwania w dobie szybko rozwijającego się e-commerce;

W sesjach tematycznych:

 • Direct 2 customer;
 • Współpraca sklep internetowy – producent;
 • E-commerce dla sieci handlowych;
 • E-commerce marketing & communication;
 • Customer Loyalty & retention.

Rolą Forum jest niezmiennie prezentowanie szerokiej perspektywy rozwoju e-commerce, w tym wskazanie, jakimi kanałami i narzędziami powinny się posługiwać firmy, aby podążać za konsumentem.

Z przyjemnością informujemy, że moderatorem panelu pt. „Legislacja europejska w kontekście e-commerce. Szanse i wyzwania dla biznesu” drugiego dnia będzie Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest Partnerem Prawnym wydarzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Retail Channels.

Zapraszamy do udziału!

29 maj 2019 - 30 maj 2019

Sympozjum naukowe: Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej

W dniach 30-31 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP.

Program sympozjum obejmie następujące panele tematyczne:

 • Pojęcie wizerunku jako przedmiotu ochrony
 • Dzieła sztuki i obiekty budowlane, czyli strategia ochrony dóbr kultury
 • Siła wizerunku, czyli strategia ochrony osób powszechnie znanych
 • Komercjalizacja wizerunku

Z przyjemnością informujemy, że w panelu dotyczącym pojęcia wizerunku jako przedmiotu ochrony, swoją prelekcje pt. „Rozpowszechnianie wizerunku przedmiotu chronionego prawem na wzór przemysłowy – dozwolony użytek czy wkroczenie w prawo ochronne na wzór” wygłosi Prof. dr hab. Elżbieta Traple.

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki będzie natomiast moderatorem panelu na temat komercjalizacji wizerunku i wygłosi prelekcje pt. „Czy mogę sprzedać swój wizerunek? – zasady eksploatacji praw osobistych”.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie UPRP oraz pod linkiem: Program sympozjum.

07 maj 2019

IX Konferencja Programu Współpraca w Ochronie Praw

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest Partnerem dziewiątej edycji Konferencji Programu Współpraca w Ochronie Praw, której organizatorem jest Allegro. Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2019 r. w Warszawie.

Podczas Konferencji nasi eksperci –  adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki  i adw. dr Piotr Wasilewski wezmą udział w panelu „Czy pojawił nowy zakres odpowiedzialności pośredników w obrocie elektronicznym w świetle dyrektywy Parlamentu EU i Rady o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”. Moderatorem panelu będzie adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.  Natomiast w drugiej połowie dnia rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak i rz. pat. Aleksandra Młoczkowska poprowadzą warsztat pt. „Granice ochrony znaku na podstawie decyzji urzędów”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dlakupujacych.allegro.pl.

Zapraszamy do udziału!

08 kwi 2019 - 09 kwi 2019

5. Jubileuszowe Forum Prawa Mediów Elektronicznych

5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Opolu.

Wydarzenie jest największą ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym. Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jest organizowana przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych.

Głównymi tematami tegorocznej edycji będą:

 • Blockchain
 • Cyberbezpieczeństwo
 • RODO, e-privacy
 • Sztuczna inteligencja oraz pojazdy autonomiczne

Podczas drugiego dnia wydarzenia wystąpią eksperci naszej Kancelarii. W sesji „Cyberbezpieczeństwo, e-Administracja” Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki wygłosi prelekcję pt. „Czy są potrzebne nowe sposoby ochrony technologii?”, a dr Grzegorz Sibiga zaprezentuje temat „Automatyzacja czynności w administracji publicznej – stan obecny i perspektywy rozwoju”.

W sesji „Dane osobowe, ePrivacy” adw. Xawery Konarski omówi kwestię AI i prywatności pod kątem barier prawnych.

Udział w 5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest bezpłatny.

02 kwi 2019

Seminarium: Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się otwarte seminarium naukowe pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego” organizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN.

Podczas wydarzenia  poruszone zostaną m.in  takie tematy jak:

 • Nowe postacie grupowych praktyk ograniczających konkurencję;
 • Odpowiedzialność antymonopolowa pomocników kartelu na gruncie prawa unijnego;
 • Unijna koncepcja odpowiedzialności pomocników kartelu w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

Z  przyjemnością informujemy, że podczas wydarzenia swoje prelekcje zaprezentują:

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – „Nowe postacie grupowych praktyk ograniczających konkurencję”;
 • dr Katarzyna Wiese – „Odpowiedzialność antymonopolowa pomocników kartelu na gruncie prawa unijnego”.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie na seminarium.

16 sty 2019

Konferencja PFPŻ ZP: Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza na Konferencję pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności”, która odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym  łańcuchu żywnościowym, w szczególności dla przedstawicieli firm produkcyjnych i  handlowych, osób odpowiedzialnych za rozwój firmy, relacje z konsumentami oraz działów reklamacyjnych i działów prawnych.

W panelu „Praktyczne aspekty pozasądowego rozpatrywania sporów” wystąpi Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie PFPŻ.

14 lis 2018

X Kongres Prawo Konkurencji

W dniu 15 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się X Kongres Prawo Konkurencji, którego organizatorem jest Puls Biznesu.

Podczas spotkania Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki wygłosi prelekcję pt. „Dopuszczalne i zakazane ograniczenia w systemie dystrybucji franczyzowej”, w tym:

 • Zakres dozwolonej wymiany informacji w sieciach franczyzowych,
 • RPM w sieci franczyzowej w kontekście nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności wykorzystanie systemów informatycznych do zamówień – ocena ryzyka hub & spoke cartel,
 • Sieć franczyzowa jako single economic unit (~UBER – cese study),
 • Jednolitość akcji reklamowych dotyczących cen, rabatów i pakietów towarów w sieciach franczyzowych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora.

07 paź 2018 - 08 paź 2018

Konferencja „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”

Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Prawnych PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji pn. „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.

Podczas spotkania omówiona zostanie podstawowa funkcja prawa patentowego w zakresie stymulowania innowacji. W programie przewidziano także wiele aktualnych zagadnień i tematów dotyczących zarządzania własnością intelektualną i jej komercjalizacją.

Z przyjemnością informujemy, że w Konferencji wezmą udział Partnerzy Kancelarii – Profesor Elżbieta Traple jako moderator panelu „Boundaries of patentability”, w którym dr Tomasz Targosz wygłosi prelekcję „Second medical use patents and the boundaries of patent law”. Wśród wystąpień otwierających pojawi się też przemowa Prof. INP PAN dr hab. Pawła Podreckiego.

W imieniu organizatorów Konferencji, serdecznie zapraszamy do udziału.

09 lip 2018

Workshops: Product and Brand Protection – Latest Trends and Case Law

The Community Trade Mark Regulation, which amends a number of key provisions, came into force on 1 October 2017. Ensuring that trademarks have adequate legal protection is of vital importance, because this allows the owners of marks to prevent third party infringements and illegal third party financial gains from the use of other people’s trademarks. The training session will be devoted to product and brand protection issues. Our experts will provide guidelines on what product aspects should be protected, explain the concept of the distinctive character of a trademark, and present the differences between formal and actual protection. In addition, selected issues related to brand management will be analysed. Our speakers will present the available procedures for protecting your brand outside of Poland, and will suggest what to remember about when marketing your goods in foreign markets. They will also discuss selected cases of infringements and types of claims available to the owner in the event of a violation of his brand rights.

The workshops on 10 July 2018 will be run by Prof. of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Paweł Podrecki, PhD, Habil., and Anna Sokołowska-Ławniczak, PhD, Patent Attorney.

The organiser of the meeting is Centrum Promocji Informatyki.

27 cze 2018

Warsztaty: Ochrona produktu i marki – najnowsze trendy i orzecznictwo

Dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zmienia szereg kluczowych przepisów. Zapewnienie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ona właścicielom oznaczeń zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich oraz czerpaniu przez te osoby nielegalnych korzyści materialnych ze stosowania cudzych znaków. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie związane z ochroną produktu i marki. Nasi eksperci podpowiedzą Państwu, jakie aspekty produktu należy chronić, wyjaśnią pojęcie zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz opowiedzą o różnicach między ochroną formalną a ochroną faktyczną. Ponadto przeanalizowane zostaną wybrane problemy z zakresu zarządzania marką. Nasi prelegenci przedstawią Państwu dostępne procedury ochrony marki poza Polską oraz wskażą, o czym należy pamiętać, wprowadzając towar na rynki zagraniczne. Omówione zostaną także wybrane przypadki naruszeń oraz rodzaje roszczeń przysługujących właścicielowi w razie naruszenia jego prawa do marki.

Warsztaty w dniu 10 lipca 2018 r. poprowadzą Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak.

Organizatorem spotkania jest Centrum Promocji Informatyki.

20 cze 2018 - 21 cze 2018

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. w Hotelu Bellotto w Warszawie odbędzie się Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP.

Program sympozjum obejmuje następujące panele tematyczne:

 • Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w internecie;
 • Granice prawne parodii i krytyki w internecie;
 • Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych;
 • Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych.

Z przyjemnością informujemy, że drugiego wydarzenia prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych”.

Sympozjum adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

16 maj 2018

Konferencja: Jak skutecznie chronić innowacje? Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska

W dniu 17 maja 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się Konferencja pt. „Jak skutecznie chronić innowacje. Pomoc prawno-rzecznikowska”.

Z przyjemnością informujemy, że podczas wydarzenia swoją prelekcję pt. „Ochrona innowacji w Polsce. Problemy z ekspertyzą techniczną w sądach powszechnych i administracyjnych. Propozycje ustrojowe dotyczące sądów wyspecjalizowanych” wygłosi Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy RP, Uniwersytet Śląski oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Instytutu Własności Intelektualnej w Katowicach.

13 maj 2018 - 14 maj 2018

Konferencja: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji

W dniach 14-15 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji”.

Celem organizowanej konferencji jest przedstawienie najistotniejszych zmian dotyczących zakresu i warunków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy oraz praktyczne omówienie aktualnych i kluczowych problemów jakie dotyczą ochrony know-how.

W trakcie spotkania adw. dr hab. Paweł Podrecki weźmie udział w panelu „Jak dobrać właściwe środki ochrony, aby spełnić postulat należytej staranności?”.

Ponadto swoje prelekcje wygłoszą także:

 • r.pr. dr Zbigniew Pinkalski – „Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – zmiany wynikające z Dyrektywy 2016/943”;
 • adw. Wojciech Kulis – „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych”.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora – Pulsu Biznesu.
23 kwi 2018

Konferencja naukowa: Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają na Konferencję naukową pn. „Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie”, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych technologii i ich wpływu na prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Konferencja będzie również propozycją integracji środowiska akademickiego oraz ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej.

Podczas Konferencji wystąpią m.in. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i adw. dr Grzegorz Sibiga.

11 kwi 2018

Warsztaty: Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji

Komisja Prawa Konkurencji ICC Polska zaprasza na warsztaty dotyczące dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Spotkanie poprowadzą:

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki,Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Mec. Iwona Terlecka, Clifford Chance
Aleksandra Boutin, Compass Lexecon
Mec. Marcin Trepka, KL Gates

Warsztaty w szczególności dedykowane są dla członków zarządu Spółki, managementu wyższego i średniego szczebla, członków zespołu radców prawnych, prawników wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedur w zakresie prawa konkurencji (compliance officer) oraz osób odpowiedzianych za komunikację zewnętrzną w przedsiębiorstwie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

11 kwi 2018

Seminarium naukowe: Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium doktorskie pt. „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

W programie seminarium zaplanowano cztery referaty oraz dyskusję. Podczas spotkania dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN omówi kwestię algorytmicznego ustalania cen (aspekty prawnoprywatne).

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN.

29 sty 2018

Seminarium: Zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenia praw własności intelektualnej w świetle najnowszego orzecznictwa SN, TK i TSUE

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN zaprasza na seminarium pt. „Zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenia praw własności intelektualnej w świetle najnowszego orzecznictwa SN, TK i TSUE”.

Spotkanie poprowadzi w dniu 30 stycznia 2018 r. dr hab. Pawłeł Podrecki, prof. INP PAN.

14 lis 2017

Szkolenie: Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943”

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – adw. dr hab. Paweł Podrecki, adw. Wojciech Kulis, r. pr. dr Zbigniew Pinkalski.

Szczegółowa informacja o szkoleniu dostępna jest na stronie organizatora – Centrum Promocji Informatyki.

08 lis 2017 godz. 10:00 - 14:00

Bezpłatny warsztat: Ochrona produktu, znaku towarowego i marki – najnowsze trendy i orzecznictwo

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym spotkaniu  pn. „Ochrona produktu, znaku towarowego i marki – najnowsze trendy i orzecznictwo”, które poprowadzą eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in.  tematy:

 • Jakie są najważniejsze zmiany prawa unijnego w sprawie znaków, które miały miejsce w 2016 i 2017 r. ?
 • Jak chronić produkt i bronić się przed naśladownictwem ze strony konkurencji  – nasze doświadczenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
 • Marka i naruszenie prawa do marki ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń finansowych – sposoby obliczania szkody, odszkodowań i praktyka sądowa w tym zakresie.

Prelegenci:

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Adwokat, Starszy partner;
 • dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Rzecznik patentowy, Partner.

Program:

 • Zmiana prawa unijnego w sprawie znaków w 2016 i 2017 – najważniejsze zmiany i konsekwencje;
 • Ochrona produktu przed naśladownictwem
  • Możliwa ochrona produktu – jak strategicznie najlepiej ochronić produkt;
  • Ochrona produktu przed naśladownictwem z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa;
  • Naśladownictwo a inspiracja – na co zwrócić uwagę, żeby nie narazić się na roszczenia ze strony konkurencji.
 • Ochrona marki i naruszenie prawa do marki;
  • Pojęcie marki i ochrony marki (ujęcie ekonomiczne i prawne);
  • Naruszenie marki (w tym naruszenie renomy);
  • Konstrukcja roszczeń w przypadku naruszenia, w tym w szczególności roszczeń finansowych;
  • Trudności w obliczeniu szkody i odszkodowania;
  • Praktyka procesowa w dochodzeniu roszczeń finansowych.

Rejestracja:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: paulina.lelek@traple.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia organizatora.

18 paź 2017

VIII Konferencja Programu Współpraca w Ochronie Praw

W dniu 19 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się ósma edycja Konferencji Programu Współpraca w Ochronie Praw.

Podobnie jak w latach ubiegłych, program konferencji obejmie tematy związane z ochroną własności intelektualnej. Z przyjemnością informujemy, że w panelu eksperckim pt. „Wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej: proponowane modele –podyskutujmy o przyszłości” wezmą udział eksperci z naszej Kancelarii – prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki oraz dr Anna Sokołowska-Ławniczak.

Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Patentowy RP oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych. Organizatorem wydarzenia jest Allegro.

08 paź 2017 - 09 paź 2017

Seminarium Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP  zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach poświęconych naruszeniom praw własności intelektualnej. Wydarzenia organizowane we współpracy z Politechniką Warszawską odbędą się w dniach 9-10 października 2017 r. w Małej Auli Politechniki podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017.

W dniu 10 października 2017 r. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki podczas spotkania poświęconemu naruszeniom praw własności intelektualnej w teorii i praktyce, wygłosi prelekcję pt. „Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej”.

Szczegółowa informacja na temat spotkań dostępna jest na stronie Urzędu Patentowego RP.

20 cze 2017 - 21 cze 2017

Forum TARGET: KLIENT ZAMOŻNY Skuteczne strategie promocji produktów luksusowych i premium

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Forum „Target: Klient zamożny -Skuteczne strategie promocji produktów luksusowych i premium”.

Drugiego dnia wydarzenia adwokat dr hab. Paweł Podrecki poprowadzi wstęp do dyskusji panelowej pt. „Integracja wysiłków dla kompleksowej ochrony prawnej marki luksusowej wobec współczesnych wyzwań”, a także wraz z innymi Uczestnikami weźmie w niej udział.

W przeddzień Forum – 20 czerwca 2017 r. dodatkowo odbędą się warsztaty pt. „Marka luksusowa – praktyczne aspekty ochrony i aktualne wyzwania rynku”, który poprowadzą nasi prawnicy: rzecznik patentowy dr Anna Sokołowska-Ławniczak, radca prawny Małgorzata Czerwińska-Kasprzak oraz rzecznik patentowy Aleksandra Młoczkowska.

Organizatorem Forum jest Blue Business Media.

07 cze 2017 - 08 cze 2017

Sympozjum naukowe: Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej

Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Warszawie.

W programie wydarzenia uwzględnione zostały m.in. zagadnienia: używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, europejska koncepcja rozmycia znaku towarowego, przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu, licencje znaków towarowych, umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, obrót znakami towarowymi w Chinach, forma i kształt – jak je skutecznie chronić, specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, nowe przepisy dotyczące towarów w tranzycie jako kluczowy element unijnej reformy systemu znaków towarowych, tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, zajęcie towarów podrobionych – doświadczenia chińskie.

Podczas Sympozjum adwokat dr hab. Paweł Podrecki weźmie udział w panelu dyskusyjnym pn. „Licencje na znaki towarowe a umowy franczyzowe” oraz wygłosi prelekcję pt. „Umowy licencyjne i franczyzowe a prawo konkurencji”.

Spotkanie kierowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie UPRP.

24 kwi 2017

Bezpłatne warsztaty: Branża spożywcza w obliczu ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. „Branża spożywcza w obliczu ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej”, które odbędą się 25 kwietnia 2017 r.

Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie rozwija się, a jego szacowana wartość w 2016 roku osiągnęła ok. 255 mld zł. Branżę spożywczą czeka jednak w 2017 roku rewolucja w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, co w konsekwencji może osłabić dynamikę wzrostu branży. Przedsiębiorcy z branży spożywczej, sieci i producenci żywności, znajdują się w obliczu wyzwania i mają zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie warunków obowiązujących umów handlowych. Warsztaty mają na celu przybliżenie założeń ustawy oraz wspólną ocenę jej wpływu na branżę spożywczą.

Spotkanie poprowadzą: adw. dr hab. Paweł Podrecki, adw. Wojciech Kulis, r.pr. Aleksandra Dziurkowska.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia. Informujemy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: paulina.lelek@traple.pl.

08 mar 2017 - 09 mar 2017

IV Administrative Directors Summit

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się IV Administrative Directors Summit.

W ramach dorocznego Administrative Directors Summit spotykają się profesjonaliści zarządzania procesami administracyjnymi w największych firmach w Polsce, aby poprzez wymianę różnorodnych, unikalnych doświadczeń i najlepszych praktyk zwiększać skuteczność swojej pracy oraz zapewnić płynne i stabilne funkcjonowanie zaplecza organizacji przy optymalnym poziomie kosztów operacyjnych.
Drugiego dnia konferencji (10 marca 2017 r.) adw. dr hab. Paweł Podrecki zaprezentuje temat: „Nowe regulacje prawne, które należy stosować w zakresie: danych osobowych, zamówień publicznych i prawa konkurencji (compliance)”.
Organizatorem wydarzenia jest Blue Business Media.
11 wrz 2016 - 15 wrz 2016

35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

W dniach 12-16 września 2016 r. w Cedzynie odbędzie się 35. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

W ramach Seminarium zaprezentowanych zostanie wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, m.in. transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych, ochrony patentowej i prawa autorskiego. Zagadnienia zostaną przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej.

Miło nam poinformować, że w gronie prelegentów Seminarium znajdzie się dr hab. Paweł Podrecki.

23 cze 2016

„VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stosowanie prawa własności intelektualnej w Polsce”

24 czerwca 2016 r. w Auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbędzie się „VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stosowanie prawa  własności intelektualnej w Polsce”.

Podczas konferencji omówione zostaną tematy:

 • Dopuszczalność rejestracji znaków przestrzennych przedstawiających kształt towaru (M. Szpunar / P. Kostański),
 • Dozwolony użytek prywatny w orzecznictwie TSUE (T. Grzeszak),
 • Prawo publicznego komunikowania w orzecznictwie TSUE (E. Traple / R. Markiewicz),
 • Prawo wprowadzania do obrotu, zakres przedmiotowy (oferowanie i reklama), wyczerpanie praw (M. Czajkowska-Dąbrowska / P. Podrecki).

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest partnerem wydarzenia.

Program VIII Kolokwium Jagiellońskiego (do pobrania).

Ulotka i plakat (do pobrania).

20 cze 2016

Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”

Dnia 21 czerwca br. odbędzie się Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP.

W programie  uwzględnione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • implementacja dyrektywy unijnej dotyczącej znaków towarowych,
 • używanie znaków towarowych na terytorium państw Unii Europejskiej,
 • formy naruszenia znaku renomowanego,
 • dochodzenie roszczeń w zakresie znaków towarowych,
 • sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego,
 • zasada jednolitości znaku towarowego oraz zasada terytorializmu ochrony znaku towarowego.

Podczas Sympozjum swoją prelekcję wygłosi dr hab. Paweł Podrecki.

Program wydarzenia.

14 cze 2016

Seminarium naukowe: „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?” Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Program wydarzenia:

 • wprowadzenie do dyskusji – dr Grzegorz Materna;
 • komentarze dotyczące problematyki seminarium:
  – dr hab. Paweł Podrecki (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ) oraz
  – dyr. Piotr Adamczewski (dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy);
 • dyskusja.

Szczegółowe informacje o seminarium znajdują się na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN.

07 cze 2016 godz. 10:00 - 14:00

Warsztaty: Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?”, które odbędą się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Na początku 2016 r. doszło do uzgodnienia treści projektu nowej dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa), która powinna zostać uchwalona do końca roku. Reforma prowadzona na gruncie UE zbiega się z analogicznymi pracami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych mającymi wzmocnić ochronę tajemnic handlowych przedsiębiorców z USA. Ta ochrona nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. W ramach spotkania przybliżymy Państwu, co może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa i jakie korzyści można z niej odnieść. Wskażemy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę oraz zaprezentujemy z praktycznej strony zasady przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania i utrzymania ochrony. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od branży działalności. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

Program:

 • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa (poufność informacji, jej wartość gospodarcza oraz środki zabezpieczające utrzymanie informacji w tajemnicy) – stan obecny oraz nadchodzące zmiany
 • Korzystanie z doświadczenia i umiejętności pracowników a naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie:
  – identyfikacja know-how w ramach przedsiębiorstwa
  – zasady zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa w uregulowaniach wewnętrznych
  – udostępnienie informacji pracownikom i doradcom
  – udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotom trzecim ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w obrocie     międzynarodowym
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym

REJESTRACJA

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: paulina.lelek@traple.pl w terminie do 2 czerwca 2016 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia, a pierwszeństwo udziału w

Zapraszamy do rejestracji!

17 maj 2016

Konferencja: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa

Serdecznie zapraszamydo udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

„Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa”.

Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, terytorializmu praw własności intelektualnej. Współczesny prawnik musi bowiem posiadać nie tylko wiedzę stricte prawniczą, ale także orientować się w zagadnieniach związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i ich umiejscowieniem w prawie, a co najważniejsze, odpowiadać na potrzeby klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, w tym tylko w Internecie. Te i inne kwestie będą przedmiotem prezentacji oraz dyskusji podczas Konferencji.

Najważniejsze tematy:

 • Pojęcie komunikowania utworu publiczności w orzecznictwie TS UE i jego znaczenie dla prawa polskiego;
 • Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa autorskiego;
 • Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie na przykładzie tzw. „pośrednich” naruszeń praw autorskich;
 • Terytorializm praw własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku;
 • Jurysdykcja sądów zagranicznych w sprawach z udziałem polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego i jednolitego patentu europejskiego;
 • Terytorializm a organizacje zbiorowego zarządu – one stop shop w świetle dyrektywy o zbiorowym zarządzie.

Prelegenci: Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Piotr Kostański, dr Tomasz Targosz, dr Anna Tischner, dr Piotr Wasilewski

Udział: bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program znajduje się tutaj: Konferencja IP 2016 – program

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Lelek: ipconference2016@traple.pl
lub pod numerem telefonu: 516 175 909

W imieniu Organizatorów,
Adwokat, Prof. dr hab. Elżbieta Traple

Blog 4
03 lip 2020

Wnioski o udzielenie informacji

Wzorcem normatywnym dla konstrukcji „prawa do informacji” czyli wniosków o udzielenie informacji jest dyrektywa 2004/48/WE. Zgodnie z Art.8 dyrektywy 2004/48/WE – nakaz udostępnienia określonych informacji jest wydawany w postępowaniu sądowym dotyczącym prawa własności intelektualnej w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda. Dyrektywa jest dyrektywą minimalnej harmonizacji i zasadniczo pozwala państwom członkowskim na przyznanie uprawnionym dalej idącej ochrony. Implementując w 2007 r. do prawa polskiego tzw. dyrektywę enforcement wnioski o udzielenie informacji zostały jednak uregulowane odmiennie od wytycznych Dyrektywy i w sposób odrębny w ustawie prawie własności przemysłowej oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ten sposób implementacji spotkał się zarówno z krytyką w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Regulacja w prawie polskim oceniana była również za niezgodną z prawem unijnym. Od chwili uchwalenia tych przepisów wypowiadane są poglądy, że zmiany prawa polskiego są konieczne ze względu na uznawaną za wadliwą i systemowo niespójną implementację dyrektywy 2004/48/WE.

27 kwi 2020

Własność intelektualna – czyli ile jest dzisiaj IP w nowych technologiach i przemyśle kreatywnym?

IP Day – z inicjatywy World Intellectual Property Organization (WIPO) 26 kwietnia jest Światowym Dniem Własności Intelektualnej

28 mar 2017

Odszkodowanie za kartel, czy to może się udać?

Rada Ministrów w dniu 28 lutego 2017 r. przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Projekt wieńczy kilkuletni okres prac legislacyjnych, których celem jest ułatwienie podmiotom prywatnym dochodzenia rekompensaty za naruszenie prawa konkurencji. Idea zachowania równowagi pomiędzy prywatnym i publicznym systemem ochrony konkurencji jest prawidłowa, czy jednak zaproponowane w projekcie mechanizmy stanową wystarczające narzędzie do walki z naruszycielami?

****

Kara nie rekompensuje szkody

Projekt ustawy wprowadza szereg mechanizmów mających na celu ułatwienie podmiotom prywatnym dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w związku z naruszeniem prawa konkurencji stwierdzonym przez Prezesa UOKiK. Ustawa realizuje zasadę równowagi pomiędzy publicznym i prywatnym systemem usuwania skutków naruszenia prawa konkurencji, w szczególności poprzez zachęcenie uczestników rynku do dochodzenia w procesie cywilnym naprawienia szkody powstałej wskutek naruszenia prawa konkurencji.

Punkt ciężkości aktualnego systemu ochrony konkurencji związany jest z odpowiedzialnością publicznoprawną i najczęściej skutkuje nałożeniem przez organy antymonopolowe obowiązku zapłacenia kary pieniężnej. Kara w wysokości ustalonej w toku postępowania antymonopolowego trafia do budżetu państwa. Naruszenie prawa konkurencji zazwyczaj powoduje jednak negatywne skutki w obrocie cywilnym i przekłada się na relacje handlowe naruszyciela i jego klientów, czy kontrahentów. To po stronie tych podmiotów pojawia się rzeczywista szkoda, która zazwyczaj polega na tym, że cena lub wynagrodzenie przez nich płacone jest wyższe niż byłoby, gdyby do naruszenia prawa konkurencji nie doszło. W konsekwencji wymierne straty finansowe za naruszenie prawa konkurencji ponoszą inni niż naruszyciele uczestnicy rynku. Dochodzenie odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji stwierdzone ostateczną decyzją Prezesa UOKiK jest obecnie możliwe, jednak wymaga odwołania się do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Praktyka ta nie była dotychczas stosowana, a to z uwagi na trudności dowodowe w tego rodzaju postępowaniach.

Silne akcentowanie aspektu publicznego i marginalizacja odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa konkurencji prowadzi zatem do sytuacji, w której z jednej strony dotkliwe konsekwencje finansowe ponosi naruszyciel, z drugiej strony podmioty, które poniosły rzeczywistą szkodę nie uczestniczą w redystrybucji tych środków. Pomijając kwestie słuszności, w takim systemie wątpliwe jest również, czy naruszona wskutek działań naruszyciela konkurencja może wrócić do prawidłowego stanu.

Łatwiejsza droga do odszkodowania

Dopiero przywrócenie prawidłowego otoczenia ekonomiczno-finansowego na dotkniętym naruszeniem rynku, w tym przez rekompensatę poniesionej szkody, może skutecznie przywrócić naturalne mechanizmy konkurencji na rynku. Z tego powodu ustawa wprowadza szereg ułatwień prawnych mających zachęcić podmioty prywatne – kontrahentów, klientów, konsumentów i ich organizacje, do dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione w związku z naruszeniem prawa konkurencji.

Projekt przewiduje szeroki katalog podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa konkurencji, w tym wprowadza mechanizm odpowiedzialności solidarnej, co w praktyce zwiększa możliwości dochodzenia odszkodowania. Istotnym ułatwieniem dla poszkodowanych podmiotów jest też wprowadzenie tzw. domniemań prawnych, co oznacza, że trudne do wykazania w obecnym stanie prawnym okoliczności, na gruncie nowej ustawy nie będą wymagały udowodnienia przez poszkodowanego. Ustawodawca zakłada m.in., że każde naruszenie prawa konkurencji powoduje szkodę, a jednocześnie, że za każdym razem dochodzi do przerzucenia nadmiernego obciążenia na nabywcę. Na gruncie nowej ustawy to zatem naruszyciel będzie musiał wykazać, że szkoda nie powstała, bądź do przerzucenia obciążenia nie doszło.

Ustawodawca wprowadza również innowacyjne rozwiązania mające na celu ułatwienie oszacowania wielkości szkody poniesionej przez poszkodowanego. W tym celu przewidziano specjalny nieznany dotychczas w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku – wniosek o wyjawienie środka dowodowego. Przy ustalaniu wysokości szkody sąd może posiłkować się specjalnymi wytycznymi w tym zakresie opracowanymi na potrzeby organów antymonopolowych, a nawet skorzystać z pomocy tych organów.

Wszystkie te zabiegi zmierzają do przyjęcia na potrzeby procesu cywilnego założenia, że stwierdzone przez Prezesa UOKiK naruszenie spowodowało u kolejnych podmiotów w łańcuchu handlowym szkodę, za którą odpowiedzialność powinien ponieść naruszyciel.

Nie czeka nas zalew pozwów

Ustawa stanowi swoiste połączenie systemu publicznego i prywatnego. Drogę do dochodzenia odszkodowania otwiera bowiem wydanie decyzji Prezesa UOKiK, która w sferze ustaleń faktycznych wiąże sąd. Ciężar sporu cywilnego będzie zatem ograniczony do ustalenia wysokości odszkodowania. Prawo konkurencji nie jest natomiast dziedziną czysto prawniczą i wymaga poszerzonych umiejętności ekonomicznych. Analiza ekonomiczna skutków naruszenia została na gruncie nowej ustawy przeniesiona na sąd okręgowy, który w toku procesu będzie obowiązany oceniać niezwykle skomplikowane i często hipotetyczne zależności ekonomiczne związane z naruszeniem konkurencji. Istnieje zatem obawa, że powództwa formułowane na gruncie nowej ustawy mogą być oddalane z uwagi na niewykazanie wielkości szkody. Można spodziewać się również, że powszechnie stosowanym środkiem dowodowym w tych postępowaniach będą opinie biegłych, co w konsekwencji wpłynie na wydłużenie czasu postępowania oraz podniesie jego koszty.

W związku z wejściem nowej ustawy w życie, zmienić może się również postępowanie przed Prezesem UOKiK. Ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK wiążą sąd orzekający w sprawie cywilnej, stąd zapobiegliwi przedsiębiorcy będą już w toku postępowania antymonopolowego starali się w taki sposób przedstawić stan faktyczny, żeby ograniczyć jej skutki na gruncie cywilnym.

Ustawa implementuje do porządku krajowego tzw. dyrektywę odszkodowawczą, której termin wdrożenia minął 27 grudnia 2016 r. Należy zatem spodziewać się przyspieszenia tempa prac nad ustawą. Nie jest to informacja dobra, bowiem jak wskazują dotychczasowe doświadczenia legislacyjne, pospiesznie prowadzone prace legislacyjne mogą skutkować błędami legislacyjnymi, a powstałe w ten sposób akty prawne w praktyce mogą pozostać martwe.

03 lut 2017

Pomoc czy niedźwiedzia przysługa dla polskiej branży spożywczej?

Czyli jak ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi może uderzyć w polskich przedsiębiorców, których miała chronić.

Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie się rozwija. Jego szacowana wartość w 2016 powinna osiągnąć 255 mld zł, co oznacza wzrost o przeszło 4 proc. w ujęciu rocznym. W 2017 r. jego dynamika może jednak zostać ograniczona m.in. na skutek ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przedsiębiorcy działający na polskim rynku mają zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie warunków obowiązujących umów handlowych oraz wdrożenie nowych systemów compliance w zakresie zawierania kontraktów. Jeżeli tego nie zrobią, czekają ich dotkliwe kary finansowe. Ryzyko sankcji może również część z nich skutecznie zniechęcić do zaopatrywania się u krajowych dostawców, a tym samym zastopować rozwój polskiego sektora spożywczego. 

****

Prawna ochrona słabszej strony

Celem ustawy, która zacznie obowiązywać od lipca 2017 r., jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych na każdym etapie łańcucha dostaw produktów rolnych i żywności poprzez ochronę dostawców, producentów oraz nabywców produktów spożywczych w ich relacjach z silniejszymi ekonomicznie podmiotami, np. sieciami handlowymi. Ustawa opiera się m.in. na założeniu, że słabsza strona stosunku prawnego, pomimo iż posiada już instrumenty prawne umożliwiające jej samodzielne dochodzenie swoich praw w drodze procesu cywilnego, z uwagi na swoją słabszą pozycję negocjacyjną nie korzysta z tych uprawnień i wymaga dodatkowej ochrony ze strony organów państwowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł zgłosić się z wnioskiem do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania z urzędu.

Słuszny cel, kontrowersyjne wykonanie

Pomimo iż cel regulacji jest słuszny, budzi ona liczne kontrowersje. Szczególne zaniepokojenie dotyczy szerokich uprawnień kontrolnych przyznanych Prezesowi UOKiK włącznie z możliwością nakładania surowych kar pieniężnych, nawet za nieumyślnie stosowanie zabronionej praktyki. Wątpliwości te są tym bardziej uzasadnione, iż wprowadzone w ustawie ogólne definicje kluczowych pojęć, stwarzają ryzyko dowolnej interpretacji przepisów i nadużywania przez organy kontrolne przewidzianych ustawą środków prawnych.

Ustawa wprowadza zakaz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy, którego uzupełnieniem jest otwarty katalog przykładowych praktyk, obejmujący nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie rozwiązaniem umowy; przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, uzależnianie zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy, a także nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Warto podkreślić, iż katalog ten nie stanowi czarnej listy praktyk zakazanych, których zastosowanie za każdym razem będzie stanowiło przejaw nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Kontekst gospodarczy czy ocena ogólna?

Przyjęta w ustawie definicja przewagi kontraktowej zakłada jednoczesne nieistnienie wystarczającej i faktycznej możliwości zbycia lub nabycia produktów oraz znaczną dysproporcję kontrahentów w potencjale ekonomicznym. Niewystarczające dookreślenie w ustawie tych zwrotów może w konsekwencji komplikować określenie, do jakich stanów faktycznych znajdzie ona w praktyce zastosowanie.

Największe wątpliwości interpretacyjne budzi przesłanka występowania znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym na korzyść odpowiednio nabywcy lub zbywcy. Ustawa nie zawiera jednak wskazówek normatywnych, kiedy mamy do czynienia z dysproporcją w potencjale ekonomicznym, w szczególności czy będzie ona wynikała z wysokości obrotów kontrahentów, ich udziałów na rynkach właściwych, liczby zatrudnionych pracowników, czy też innych okoliczności. W konsekwencji nie wiadomo, jakimi kryteriami będzie kierował się Prezes UOKiK wszczynając postępowanie na gruncie nowych przepisów. W tym kontekście pozostaje również niejasne, którzy z przedsiębiorców powinni już dziś dostosować do nich swoją działalność, a którzy nie będą objęci nową ustawą.

Ponadto definicja nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej jest bardzo ogólna i nie można przypisać jej ścisłej wykładni. Wydaje się, że po wejściu w życie ustawy konieczne będzie każdorazowe badanie przez Prezesa UOKiK rzeczywistej sytuacji stron danej umowy na rynku właściwym przez badanie indywidualnych możliwości zbycia produktów przez stronę konkretnej transakcji. Tylko bowiem osadzenie danej transakcji w właściwym dla niej otoczeniu gospodarczym będzie umożliwiało dokonanie prawidłowej jej oceny. Należy jednak zauważyć, że w odróżnieniu od pozycji dominującej, istnienie przewagi rynkowej nie jest cechą samego podmiotu (nabywcy lub dostawcy), a pewną złożoną sytuacją faktyczną. Z praktycznego punktu widzenia należy założyć, że właśnie kwestia prawidłowego ustalenia stanu faktycznego w oparciu o terminologię zastosowaną w ustawie będzie stanowiła główny ciężar postępowań prowadzonych na gruncie nowej regulacji.

O braku wystarczających i faktycznych możliwości zbycia lub nabycia produktów można będzie mówić nie tylko w przypadku, kiedy zbywca lub nabywca nie ma w ogóle możliwości kontraktowania z innym podmiotem, ale również w przypadku, kiedy możliwości kontraktowania z innymi niż druga strona danej umowy podmiotem nie wyczerpują istniejącego potencjału ekonomicznego. W celu wykazania tej przesłanki należy zatem zbadać rzeczywiste możliwości podażowe i popytowe oraz odnieść je do konkretnego rynku, który powinien zostać odpowiednio wyznaczony na potrzeby danego postępowania, biorąc pod uwagę np. zakres możliwych i ekonomicznie opłacalnych dostaw.

Na gruncie danego postępowania kluczowe może okazać się, w jaki sposób zostanie ustalony przez Prezesa UOKiK właściwy przedmiotowo i terytorialnie wpływ danego przedsiębiorcy, na swoich kontrahentów i oddziaływanie danej transakcji na rynek. Istnieje ryzyko, że Prezes UOKiK uwzględniając dorobek orzeczniczy wypracowany na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie przyjmował ten rynek bardzo wąsko np. jako sklepy danej sieci spożywczej, a nie, tak jak to ma miejsce na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jako np. lokalny rynek sklepów spożywczych. Istnieje zatem ryzyko, że ustawa może być stosowana niezwykle szeroko, co może mieć przełożenie na zmniejszenie tolerancji przedsiębiorców do ryzyka i ogólne zmniejszenie tempa rozwoju tego rynku.

Warto także zwrócić uwagę, że badanie przesłanki „wystarczającej i faktycznej możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych” może rodzić ryzyko wnioskowania o istnieniu tej przesłanki wyłącznie z okoliczności zawarcia przez kontrahentów umowy ocenianej jako niekorzystnej dla jednej ze stron. W konsekwencji może to prowadzić do przyjmowania domniemania prawnego nieistnienia faktycznej i wystarczającej możliwości zbycia lub nabycia produktów rolnych lub spożywczych, które będzie musiało zostać w toku postępowania obalone przez stronę, której zarzuca się stosowanie niedozwolonej praktyki. Jednocześnie precyzyjne wykazanie w toku postępowania, że po stronie kontrahenta występują takie możliwości zbycia lub nabycia produktów przez stronę postępowania, której zarzuca się praktykę nieuczciwego wykorzystania przewagi konkurencyjnej, może być niezwykle trudne, z uwagi na brak wystarczających danych o warunkach ekonomicznych, w których funkcjonuje kontrahent.

Tak lakoniczna i nieprecyzyjna definicja zachowania, z którym związane są dalece negatywne konsekwencje prawne, sprawia, że skłonność do ryzyka i podejmowania dodatkowych działań handlowych przez przedsiębiorców spada. Tym samym polski rynek branży spożywczej może tracić na konkurencyjności w skali europejskiej, co odczują i silniejsi, i słabsi gracze.

Dobre obyczaje handlowe, czyli jakie?

Zasadniczym elementem konstrukcji prawnej projektowanej ustawy jest klauzula generalna, zgodnie z którą wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża lub narusza istotny interes drugiej strony. Dopiero bowiem ustalenie, że wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, prowadzi do odpowiedzialności.

Pojęcie nieuczciwości jest z kolei rozumiane, podobnie jak na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w kontekście sprzeczności z dobrymi obyczajami. Zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami nie jest jednak kwalifikowane abstrakcyjnie, ale musi być konkretyzowane w stosunku do zagrożenia lub naruszenia istotnego interesu drugiej strony. Zasadniczy dla uruchomienia mechanizmu kontroli przepis nie wymienia wprost kryteriów pozwalających wskazać lub skatalogować typowe zachowania w łańcuchu dostaw żywności. Nie wyjaśnia wiele w tym zakresie przesłanka istotności naruszenia, ponieważ nie określa ona w sposób jednoznaczny stopnia zagrożenia lub naruszenia interesów słabszej strony.

Pojęcie dobrych obyczajów jest natomiast niewątpliwie na tyle ogólne, że nie wiadomo, czy wykorzystywać w tym zakresie dotychczasowy dorobek orzecznictwa i doktryny na podstawie innych ustaw, czy też dla nowych sytuacji nie należy kształtować autonomicznego pojęcia dobrych obyczajów. W polskim systemie prawnym nie istnieje bowiem jedna i uniwersalna definicja tego pojęcia, stąd jednoznaczne przesądzenie przed wejściem ustawy w życie, jaki w praktyce należałoby przyjąć kształt klauzuli dobrych obyczajów. nie jest możliwe.

Zasadna wydaje się zatem potrzeba wykształcenia odrębnej wykładni pojęcia dobrych obyczajów uwzględniającej specyfikę relacji handlowych, które poddano tej regulacji. Ten kierunek wydaje się bardziej trafny, ponieważ specyfika praktyk w łańcuchu dostaw żywności może ujawniać i identyfikować nieznane dotychczas sytuacje rynkowe.

Przy wykorzystaniu klauzuli dobrych obyczajów jako uniwersalnej formuły określającej znamiona nieuczciwych praktyk należy jednak zwrócić uwagę na ograniczanie swobody Prezesa UOKiK w orzekaniu zakazu wobec nieprecyzyjnie opisywanych postaci niedozwolonych zachowań. Nadanie pojęciu sprzeczności z dobrymi obyczajami treści, które nie są wyczerpująco uzasadnione nadużyciami, może prowadzić do sytuacji, która w naturalny sposób wywołuje niepewność w systemie prawnym. O ile bowiem roszczenia formułowane przez strony w postępowaniu sądowym na podstawie klauzuli generalnej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są przedmiotem ustaleń w przedmiocie ich dopuszczalności, a następnie zasadności przez niezawisły sąd, to wszczęcie postępowania i orzekanie przez Prezesa UOKIK opiera się na uznaniu administracyjnym, które w przypadku ogólnej klauzuli dobrych obyczajów nie pozwala ex ante na określenie znamion zachowań zarzucanych jako niedozwolone. Do czasu wykształcenia się praktyki organu stosującego ustawę, tj. Prezesa UOKiK, nie będzie więc wiadome, jakie konkretnie zachowania mieszczą się w katalogu zachowań zgodnych z obyczajami właściwymi dla relacji między uczestnikami łańcuchu dostaw żywności. Powyższe prowadzi do niezwykle niebezpiecznej dla handlu sytuacji, w której przedsiębiorcy nie mają pewności co do prawidłowości swojego zachowania, a zatem w oczekiwaniu na wykształcenie się nowej praktyki urzędu wstrzymują swoje działania lub rezygnują z pewnych działań ocenianych neutralnie, co z perspektywy gospodarki może okazać się problematyczne.

Tak ogólna i pozbawiona jakichkolwiek obiektywnych mierników redakcja przepisu niesie ze sobą dla przedsiębiorców sygnalizowane już ryzyko braku pewności stosowania prawa oraz nadmiernej swobody decyzyjnej w egzekwowaniu uprawnień przez Prezesa UOKiK, w tym możliwości nakładania dotkliwych kar finansowych sięgających 3% wartości obrotu firmy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nawet za nieumyślnie dopuszczenie się przez przedsiębiorcę zabronionej praktyki.

Niedźwiedzia przysługa, czyli uderzenie w najsłabszych

Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy znajdą zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy praktyki polegające na nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej będą wywoływać skutki na terytorium Polski. Kompetencje Prezesa UOKiK ograniczają się bowiem do przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, co w konsekwencji oznacza możliwość obejścia nowej ustawy przez podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych. Z zaopatrywania się u polskich dostawców może zrezygnować także część rodzimych przedsiębiorców, dla których nakłady na dostosowanie obecnie obowiązujących umów handlowych oraz wypracowanie nowych wzorów kontraktów, mogą być niewspółmierne do ryzyka poniesienia dotkliwych strat finansowych.

Warto się więc zastanowić, czy w konsekwencji bardzo restrykcyjne prawo, zamiast chronić interesy producentów oraz krajowego sektora spożywczego, nie będzie negatywnie wpływać na działalność polskich przedsiębiorców, jak również całej polskiej gospodarki. Czas pokaże…

Niezależnie jednak od oceny nowej ustawy i tego, jakie kryteria zostaną przez Prezesa UOKiK przyjęte do mierzenia dysproporcji w potencjale ekonomicznym na gruncie nowej ustawy, wszyscy przedsiębiorcy z branży spożywczej powinni dokonać przeglądu stosowanych przez nich umów handlowych i dostosować je do nowych przepisów. Zgodność z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi od lipca 2017 roku staje bowiem elementem systemu compliance w przedsiębiorstwach z branży spożywczej.

Podcast 1
26 kwi 2023

Światowy Dzień Własności Intelektualnej - IP w erze automatyzacji

Już po raz 23. obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Z tej okazji do udziału w podcaście TKP on air. Prawo. Biznes. Technologia. zaprosiliśmy p. Edytę Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP i Prof. INP PAN dr hab. Pawła Podreckiego, Senior Partner, Co-Managing Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Poznaj nasz zespół

Małgorzata Kutaj

AdwokatAplikant rzecznikowskiManaging Associate

Maciej Toroń

Radca prawnyManaging Associate

Klaudia Nowak

Aplikantka radcowskaAssociate

Kaja Seń

Aplikant adwokackiAssociate