Powrót

Konkurencja i ochrona konsumentów

 • Dlaczego warto?
  • gwarancja otrzymania rzetelnej, w pełni kompleksowej pomocy, niezależnie od etapu sprawy,
  • dbałość o aktualność i legalność wdrażanych rozwiązań,
  • umiejętność praktycznego wykorzystywania narzędzi prawnych, przynoszących przedsiębiorstwu wymierne rezultaty,
  • szybkie, profesjonalne wsparcie w nagłych sytuacjach kryzysowych,
  • praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż,
  • stały kontakt i dostęp do aktualnego statusu sprawy. 
 • Korzyści ze współpracy

  Problemem większości ludzi biznesu jest brak czasu. Stałe wsparcie doświadczonej kancelarii zdejmuje z przedsiębiorcy uciążliwy obowiązek osobistej dbałości o zgodność działań firmy z przepisami. Regulacje, jak powszechnie wiadomo, zmieniają się w naszym kraju niezwykle… dynamicznie. Rano możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, niż ta, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze wieczorem. Dla naszych Klientów stale monitorujemy rozwój prawa konkurencji i orzecznictwo. Dzięki temu przedsiębiorstwo zawsze jest na bieżąco i o krok przed rywalami.  To przewaga, której roli nie warto bagatelizować. 

  Ważną korzyścią ze współpracy jest również szybka identyfikacja potencjalnych ryzyk. To szczególnie istotne w przypadku tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych). W praktyce często można je spotkać np. w regulaminach sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną. Nie tylko je identyfikujemy, ale również wskazujemy, czym i w jaki sposób można je zastąpić.

  Podejmując działania, dbamy nie tylko o efekt, ale także o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

  Nasi Klienci skutecznie unikają dotkliwych kar. Zamiast płacić kary, lepiej poświęcić dodatkowe środki na rozwój firmy.

  Współpraca z ekspertami to inwestycja, która zwraca się wielokrotnie.

 • Co robimy?
  • analizujemy umowy dystrybucyjne, franczyzowe i wdrożeniowe,
  • przygotowujemy niezbędne w konkretnej sytuacji opinie prawne,
  • opiniujemy strategiczne plany biznesowe, w tym dot. fuzji, kooperacji w obszarze R&D i wdrażania nowych technologii,
  • opracowujemy strategie postępowania wobec monopolistów, nieuczciwie wykorzystujących swoją siłę rynkową,
  • przygotowujemy i weryfikujemy regulaminy sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • analizujemy komunikaty reklamowe i monitorujemy ich zgodność z wymogami prawa konsumenckiego,
  • zapewniamy doradztwo w sprawach zgodności i bezpieczeństwa produktów, także w sprawach międzynarodowych,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, w tym również w sprawach dot. naruszeń zbiorowych interesów konsumentów,
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • prowadzimy praktyczne szkolenia w zakresie postępowania w przypadku przeszukania prowadzonego przez Prezesa UOKiK,
  • wspieramy w poprawnej realizacji obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.
 • O specjalizacji

  Bezpieczeństwo prawne to cel, do którego dążą wszystkie przedsiębiorstwa. W dużej mierze zależy ono od zgodności działań z wymogami prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Naszym celem jest natomiast umożliwienie Klientom prowadzenia biznesu w możliwie komfortowy i niezakłócony sposób. 

  Sprawnie łączymy teorię z praktyką. Mamy nie tylko niezbędną wiedzę. Doskonale rozumiemy także realia biznesowe i rynkowe, w których funkcjonują nasi Klienci. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – od analizy sprawy, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po ewentualną reprezentację przez właściwymi instytucjami. Od lat z sukcesami reprezentujemy globalnych i krajowych liderów rynku. Udzielamy wsparcia m.in. w postępowaniach m.in. przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Komisją Europejską. 

  Wierzymy w siłę doświadczenia. W toku praktyki przeprowadziliśmy setki postępowań, sporządziliśmy tysiące pism procesowych i skutecznie pomogliśmy Klientom reprezentującym rozmaite branże. Eksperckiej, stale poszerzanej wiedzy naszych specjalistów można zaufać.