Powrót

dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.

Radca prawny, Senior Associate,

Kraków
katarzyna.wiese@traple.pl

Katarzyna jest członkiem zespołu prawa konkurencji. W kancelarii zajmuje się m.in. identyfikacją ryzyka antymonopolowego, opiniowaniem i korektą umów B2B, także pod względem zgodności z wymaganiami przepisów o zatorach płatniczych, wzorców umów konsumenckich i regulaminów, przygotowywaniem pism w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK, prowadzeniem szkoleń, a także oceną wykorzystywania nowych technologii w biznesie pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Katarzyna wspiera nadto swoją wiedzą przedsiębiorców uczestniczących w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych i opracowuje analizy ich wpływu na sytuację uczestników obrotu. Obsługuje klientów m.in. z branży FMCG, paliwowej, e-commerce i modowej. Z kancelarią współpracuje od roku 2013, od czerwca 2019 jako radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli w roku 2015.

Katarzyna aktywnie angażuje się w pracę naukową – publikuje artykuły z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego a także prowadzi gościnnie wykłady dotyczące styku prawa konkurencji i prawa nowych technologii. Swoją wiedzą dzieli się nadto, komentując dla mediów wydarzenia i aktualne zmiany w prawie konkurencji i konsumentów.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu, radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej umiejętności językowe potwierdzone są certyfikatami Cambridge CAE, TOEFL oraz DSH-3.

Czytaj więcej