Powrót

Maciej Majewski

Aplikant adwokacki, Associate,

Kraków
maciej.majewski@traple.pl

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej, prawie ochrony konkurencji oraz prawie cywilnym.

Autor artykułów naukowych „Kartel i jego uczestnik w rozumieniu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji” (iKAR, 6(8)/2019) i „Sprzedaż produktów o losowej zawartości, w tym tzw. loot boxes. Zjawisko i jego podobieństwo do urządzania gier hazardowych” (Konteksty Społeczne, 2(14)/2019).

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca magisterska poświęcona problematyce ochrony inwestycji poczynionych na produkty informacyjne została nagrodzona w XIV edycji konkursu Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim (poziom C2), zna również język niemiecki.

Czytaj więcej