Powrót

Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż

 • Dlaczego warto?
  • interdyscyplinarne zespoły prawników, zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług,
  • dogłębna znajomość wielu branż, umożliwiająca oszacowanie ryzyka biznesowego sporu,
  • wsparcie w sprawach prowadzonych w innych jurysdykcjach, dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami,
  • profesjonalna pomoc także w mediacjach i arbitrażu,
  • gwarancja podjęcia szybkich działań w sytuacjach wymagających niezwłocznej  reakcji.
 • Korzyści ze współpracy

  Pomoc specjalistów na sali sądowej oraz w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych zapewnia Klientowi bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Eksperci czuwają nad prawidłowym przebiegiem postępowania, przejmują całość formalności, gromadzą materiał dowodowy i występują przed sądem. To w pełni kompleksowe wsparcie, które oszczędza  Klientowi czasu i zaangażowania.

  Nasi Klienci mogą liczyć na realną, zindywidualizowaną, popartą wieloletnim doświadczeniem pomoc. Wsparcie naszych prawników jest nie tylko profesjonalne, ale również praktyczne. Przygotowując strategię, uwzględniamy także aspekty biznesowe sporu. Doskonale rozumiemy, że rozwiązywanie sporów znacząco wpływa na sprawne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

  Mamy doświadczenie w prowadzeniu niemal każdego rodzaju sporu. 

  Pomoc doświadczonego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na zwycięstwo w sprawie.

 • Co robimy?
  • udzielamy profesjonalnego wsparcia w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym w drodze mediacji,
  • doradzamy w zakresie niezbędnych działań przedsądowych, w tym m.in. przygotowujemy wezwania przedsądowe,
  • prowadzimy negocjacje  ugodowe, zarówno na etapie przedsądowym jak i w trakcie sporu sądowego,
  • gromadzimy materiał dowodowy i oceniamy szanse powodzenia procesu sądowego,
  • opracowujemy strategię działania, uwzględniając ryzyko prawne i cele biznesowe Klientów,
  • rzetelnie realizujemy przyjętą strategię  na każdym etapie sprawy.
 • O specjalizacji

  Występowanie sporów jest naturalną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Część z nich można rozwiązać polubownie. Inne będą wymagały udziału sądu. W obydwu tych przypadkach zapewniamy naszym Klientom wyczerpującą pomoc.

  Prowadzimy postępowania z zakresu m.in.: prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz nieruchomości i inwestycji budowlanych. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Nasze doświadczenie obejmuje także wsparcie w sporach przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed zagranicznymi sądami polubownymi.

  Na przestrzeni lat pracowaliśmy z przedsiębiorcami z bardzo różnych branż i sektorów gospodarki. Liczne sukcesy naszych Klientów potwierdzają skuteczność zespołu kancelarii.