Joanna Wlazłowska

AdwokatSenior Associate

Bio

Specjalizuje się w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Posiada doświadczenie jako pełnomocnik w sporach sądowych dotyczących w szczególności zagadnień ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa cywilnego, a także prawa pracy. Reprezentuje Klientów również w postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej.

W kancelarii uczestniczy w pracach Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła szkolenie z mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska.

Posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Blog 1
20 gru 2021

Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

Procesy o ochronę przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiałów prasowych w praktyce nierzadko cechuje udział wielu podmiotów, zarówno po stronie czynnej, jak i biernej.

Poznaj nasz zespół