Powrót

Joanna Wlazłowska

Adwokat, Senior Associate,

Warszawa
joanna.wlazlowska@traple.pl

Specjalizuje się w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Posiada doświadczenie jako pełnomocnik w sporach sądowych dotyczących w szczególności zagadnień ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa cywilnego, a także prawa pracy. Reprezentuje Klientów również w postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej.
W kancelarii uczestniczy w pracach Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła szkolenie z mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska.


Posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej