Wojciech Kulis

AdwokatPartner

Bio

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nadzorujący praktykę prawa gospodarczego oraz zespół projektów innowacyjnych, odpowiedzialny za realizację interdyscyplinarnych projektów łączących zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Od dziesięciu lat zajmuje się problematyką transferu technologii oraz komercjalizacji własności intelektualnej w sektorze publicznym i prywatnym, doradzając start-upom technologicznym i informatycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie sądowe w sprawach dotyczących własności intelektualnej – reprezentował klientów w postępowaniach przed wszystkimi sądami apelacyjnymi w Polsce, w kilkunastu sprawach przed Sądem Najwyższym oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Doradzał od strony prawnej w projektach badawczo-rozwojowych m.in. w branżach paliwowej, górniczej, chemicznej oraz biotechnologicznej.

W ramach praktyki prawa gospodarczego doradzał przy licznych projektach inwestycyjnych, zarówno na etapie kapitału zalążkowego, jak i na późniejszych etapach, a także przy tworzeniu alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz w postępowaniach przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu prawa konkurencji.

Przewodniczący zarządu polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES), zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz innymi formami transferu własności intelektualnej. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński wykłada zagadnienia z zakresu licencjonowania oraz komercjalizacji.


Powiązane newsy

Publikacje 1
21 mar 2019

Raport prawny: Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes

W dniu 21 marca 2019 r. opublikowany został kolejny Raport Prawny Rzeczpospolitej pt. „Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes”. Publikacja przygotowana została przez prawników Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. prof. Elżbieta Traple, adw. Wojciech Kulis, rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, adw. dr Tomasz Targosz, rz. pat. Krzysztof Wasilewski, Joanna Wiśniowska.

Aktualności 5
05 wrz 2022

Poland business run 2022

Jak co roku drużyny TKP wzięły udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Celem inicjatywy jest zebranie środków dla osób, które na co dzień zmagają się z problemami niepełnosprawności i potrzebują wsparcia.

18 maj 2022

Zakończyliśmy I edycję TKP Academy

I edycja TKP Academy – Student Program przeszła już do historii. 

13 mar 2019

Komisja Prawa Autorskiego

W
środę 13 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu
Komisji Prawa Autorskiego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dziewiątą 5-letnią kadencję.

29 maj 2017

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego. W skład
Komisji wchodzi 30 arbitrów zgłoszonych przez organizacje zbiorowego
zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i
producentów, a także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i
telewizyjne. Wśród arbitrów, podobnie jak w poprzednich latach, znaleźli
się adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple oraz adw. Wojciech Kulis.

26 sty 2017

Sukces przed TSUE

W dniu 25 stycznia 2017 r. został wydany
wyrok TSUE w sprawie C‑367/15 dotyczący zgodności przepisu polskiej
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidującego
zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w
wysokości dwukrotności stosownej opłaty licencyjnej.

Wydarzenia 8
07 gru 2021

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Program:

 • Obszary zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.
 • Wdrożenie systemu zarządzania IP według normy ISO 56005:2020.
 • Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.
 • Zapewnienie skutecznego nabycia praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę.
 • Polityka zgłoszenia praw własności intelektualnej do ochrony.
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej.
02 lis 2021

Jak rozliczyć środki otrzymane w formie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

W programie:

 • Przesłanka utrzymania działalności oraz stanu zatrudnienia
 • Sankcje za naruszenie obowiązków przez przedsiębiorcę
 • Skutki wypowiedzenia umowy
 • Jakie obszary będą poddane kontroli?
 • Umorzona część subwencji a przychód podatkowy
 •  Otrzymanie subwencji a przychód
 • Kwota zwracana subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu
08 cze 2021

System zarządzania własnością intelektualną jako element polityki compliance

W ramach szkolenia zostaną przybliżone wszystkie elementy składające się na tworzenie i funkcjonowanie właściwej polityki zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, począwszy od identyfikacji tych praw, przez ich nabycie i uzyskanie ochrony prawnej, a następnie korzystanie z nich oraz ich ochronę przed naruszeniami.

Program wydarzenia:

 • Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
 • Nabycie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę
 • Zgłoszenie praw własności intelektualnej do ochrony
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej
19 lut 2020

Szkolenie: Wdrożenie lub audyt systemów compliance jako zabezpieczenie spółki przed ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w perspektywie nowej ustawy

Wedle ostatnich doniesień ustawa nowelizującą ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary już niedługo ma zostać uchwalona. Wprowadza ona istotnie szersze podstawy odpowiedzialności spółki oraz powiększa katalog możliwych sankcji zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.  W świetle powyższego wzrasta znaczenie procedur compliance stosowanych w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z projektem ustawy przed jego uchwaleniem pozwoli na szybszą reakcję organizacyjną w ramach spółki celem ograniczenia niebezpieczeństwa dla działalności operacyjnej.

W dniu 19 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Wdrożenie lub audyt systemów compliance jako zabezpieczenie spółki przed ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w perspektywie nowej ustawy”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki.

W trakcie spotkania poruszone zostaną m. in. takie zagadnienia jak:

 • podstawowe założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – spółki
 • omówienie sankcji przewidzianych w projekcie ustawy
 • znaczenie systemów zgodności (compliance) w projekcie ustawy

Szkolenie poprowadzi adw. Wojciech Kulis, Partner.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest poprzez stronę Centrum Promocji Informatyki.

Zapraszamy do udziału!

14 maj 2018

Konferencja: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji

W dniach 14-15 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji”.

Celem organizowanej konferencji jest przedstawienie najistotniejszych zmian dotyczących zakresu i warunków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy oraz praktyczne omówienie aktualnych i kluczowych problemów jakie dotyczą ochrony know-how.

W trakcie spotkania adw. dr hab. Paweł Podrecki weźmie udział w panelu „Jak dobrać właściwe środki ochrony, aby spełnić postulat należytej staranności?”.

Ponadto swoje prelekcje wygłoszą także:

 • r.pr. dr Zbigniew Pinkalski – „Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – zmiany wynikające z Dyrektywy 2016/943”;
 • adw. Wojciech Kulis – „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych”.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora – Pulsu Biznesu.
15 lis 2017

Szkolenie: Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943”

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – adw. dr hab. Paweł Podrecki, adw. Wojciech Kulis, r. pr. dr Zbigniew Pinkalski.

Szczegółowa informacja o szkoleniu dostępna jest na stronie organizatora – Centrum Promocji Informatyki.

25 kw. 2017

Bezpłatne warsztaty: Branża spożywcza w obliczu ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. „Branża spożywcza w obliczu ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej”, które odbędą się 25 kwietnia 2017 r.

Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie rozwija się, a jego szacowana wartość w 2016 roku osiągnęła ok. 255 mld zł. Branżę spożywczą czeka jednak w 2017 roku rewolucja w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, co w konsekwencji może osłabić dynamikę wzrostu branży. Przedsiębiorcy z branży spożywczej, sieci i producenci żywności, znajdują się w obliczu wyzwania i mają zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie warunków obowiązujących umów handlowych. Warsztaty mają na celu przybliżenie założeń ustawy oraz wspólną ocenę jej wpływu na branżę spożywczą.

Spotkanie poprowadzą: adw. dr hab. Paweł Podrecki, adw. Wojciech Kulis, r.pr. Aleksandra Dziurkowska.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia. Informujemy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: paulina.lelek@traple.pl.

07 cze 2016

Warsztaty: Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach:

„Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?”, które odbędą się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Na początku 2016 r. doszło do uzgodnienia treści projektu nowej dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa), która powinna zostać uchwalona do końca roku. Reforma prowadzona na gruncie UE zbiega się z analogicznymi pracami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych mającymi wzmocnić ochronę tajemnic handlowych przedsiębiorców z USA. Ta ochrona nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. W ramach spotkania przybliżymy Państwu, co może podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa i jakie korzyści można z niej odnieść. Wskażemy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę oraz zaprezentujemy z praktycznej strony zasady przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania i utrzymania ochrony. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od branży działalności. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

Program:

 • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa (poufność informacji, jej wartość gospodarcza oraz środki zabezpieczające utrzymanie informacji w tajemnicy) – stan obecny oraz nadchodzące zmiany
 • Korzystanie z doświadczenia i umiejętności pracowników a naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie:
  – identyfikacja know-how w ramach przedsiębiorstwa
  – zasady zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa w uregulowaniach wewnętrznych
  – udostępnienie informacji pracownikom i doradcom
  – udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotom trzecim ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w obrocie     międzynarodowym
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym

REJESTRACJA

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: paulina.lelek@traple.pl w terminie do 2 czerwca 2016 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia, a pierwszeństwo udziału w

Zapraszamy do rejestracji!

Blog 2
08 paź 2020

Estoński CIT w polskiej wersji – przybliżenie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

W ramach projektu ustawy z dnia 10 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma zostać wprowadzony rozdział 6b u.p.d.o.p.[1] dotyczący ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwany również estońskim CIT z racji na wzorowanie się ustawodawcy na estońskim rozwiązaniu podatkowym premiującym innowacyjność. Zasady opodatkowania przybliżone w artykule mogą ulec zmianom w trakcie procesu legislacyjnego i z uwagi na złożoność przepisów mają charakter wprowadzający. Na wstępie podkreślić należy, iż jest to fakultatywny model podatkowy, o którego zastosowaniu decyduje podatnik spełniający ustawowo określone wymogi. Model zakłada odmienny sposób określania dochodu. Nie będzie to kwota rozumiana jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, lecz wynik obliczony na podstawie prawa bilansowego w sposób szczegółowo określony w treści projektowanego art. 28m u.p.d.o.p.

08 paź 2020

Podatek dochodowy CIT od spółek komandytowych oraz spółek jawnych – węzłowe zagadnienia

Opublikowany 16 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw  („Projekt Ustawy”) wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie poszerzenia kręgu podatników CIT. Celem artykułu jest skrótowe przybliżenie opodatkowania spółek komandytowych i jawnych, aczkolwiek warto odnotować, iż Projekt Ustawy zawiera również kilka nowych rozwiązań dotyczących m.in. wprowadzenia regulacji odwołujących się do spółek nieruchomościowych, polityki podatkowej czy też zmian w uldze abolicyjnej i w przepisach o cenach transferowych. Tematyką tą wspólnicy spółek komandytowych i jawnych powinni się zainteresować niezwłocznie, gdyż planowane wejście w życie przepisów o opodatkowaniu spółek komandytowych i jawnych przypada na 1 stycznia 2021 r.

Podcast 1
08 gru 2022

Prosta Spółka Akcyjna, czyli docenienie własności intelektualnej w działalności start-upów

Od lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym istnieje nowy, trzeci typ spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna. Powstał on głównie z myślą o star-upach i młodych spółkach technologicznych. W najnowszym odcinku podcastu TKP on air mec. Michał Sobolewski rozmawia ze swoimi gośćmi – mec. Wojciechem Kulisem i mec. Maciejem Toroniem o plusach i minusach Prostej Spółki Akcyjnej.

Poznaj nasz zespół