Powrót

Innowacje (B+R)

 • Dlaczego warto?
  • profesjonalna pomoc na każdym etapie realizacji projektu innowacyjnego,
  • doświadczenie w zakresie obsługi zarówno sektora badawczo-rozwojowego, jak i przedsiębiorców,
  • partnerskie relacje i duża dyspozycyjność,
  • poczucie bezpieczeństwa prawnego i działania zgodnie z prawem,
  • zrozumienie biznesowej istoty projektów innowacyjnych i specyfiki start-up’ów,
 • Korzyści ze współpracy

  Projekty innowacyjne wymagają szczególnego rodzaju wsparcia prawnego. Aby ich obsługa prawna przynosiła Klientowi wymierne rezultaty, musi opierać się na dogłębnej znajomości co najmniej kilku gałęzi prawa. 

  Nasi Klienci mogą być pewni, że otrzymają szczegółową, wyczerpującą pomoc. Nasz zespół specjalizuje się m.in. w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym oraz prawie konkurencji (pomocy publicznej). Dzięki daleko idącej interdyscyplinarności obsługujemy projekty innowacyjne od pomysłu, poprzez finansowanie, aż po wdrożenie innowacji na rynek. Przejmujemy wszelkie formalności, które pojawiają się po drodze i na bieżąco eliminujemy potencjalne ryzyka. Wszystko po to, aby Klient mógł rozwijać innowacje, zamiast skupiać się na kwestiach formalnych.

  Wierzymy w siłę nauki, pomysłu i pasji. Wierzymy, że innowacje zasługują na najwyższej jakości obsługę prawną. 

 • Co robimy?
  • oferujemy doradztwo na etapie przygotowania projektu, w tym m.in. audyt prawny due dilligence technologii, doradztwo w zakresie warunków pozyskania pomocy publicznej oraz analizę kwalifikowalności wydatków przed złożeniem wniosku, pomoc na etapie preinkubacji,
  • zapewniamy wsparcie w związku z finansowaniem projektu, w tym m.in. pomagamy w zawieraniu umów z instytucjami finansowymi oraz doradzamy przy emisji obligacji własnych oraz w przedmiocie uzyskiwania finansowania od inwestorów prywatnych,
  • świadczymy pomoc na etapie realizacji projektu, w tym m.in. przygotowujemy umowy z jednostkami sektora badawczo – rozwojowego, przygotowujemy umowy na zamówienia niezbędne do wykonania projektu, doradzamy na etapie realizacji inwestycji budowlanych oraz przy udzielaniu zamówień z zachowaniem zasady konkurencyjności,
  • pomagamy w kwestiach prawnych związanych z nawiązaniem i ułożeniem współpracy biznesu z sektorem badawczo rozwojowym, w tym m.in. wspieramy w kontraktowym zabezpieczeniu wzajemnych relacji uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami, przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz zapewniamy doradztwo w zakresie umowy konsorcjalnej,
  • kompleksowo obsługujemy startup’y, w tym m.in. pomagamy wybrać najoptymalniejszą formę prawną spółki i przygotowujemy całość dokumentacji, udzielamy pomocy związanej z pozyskiwaniem finansowania z udziałem kapitału prywatnego oraz obsługujemy spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem a spółką.
 • O specjalizacji

  Skuteczna obsługa prawna projektów innowacyjnych wymaga równie innowacyjnego podejścia. Nasz zespół doskonale rozumie, że Klienci, realizujący innowacje, stoją przed wyjątkową szansą rozwoju. Warunkiem jest jednak prawidłowe zabezpieczenie prawne projektu już na etapie powstawania praw własności intelektualnej, a następnie w trakcie obrotu nimi. 

  Klientów wspieramy począwszy od pomysłu na projekt, aż po jego szczęśliwą realizację. Pracujemy m.in. z przedsiębiorcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe oraz realizującymi projekty innowacyjne finansowane ze środków własnych lub publicznych. Obsługujemy także fundusze kapitału zalążkowego i venture capital, start-up’y, konsorcja naukowe oraz uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe.

  Jesteśmy przekonani, że projekty innowacyjne to istotny czynnik rozwoju polskiej i międzynarodowej gospodarki. Wykorzystując ekspercką wiedzę naszego zespołu, dostarczamy realizującym je podmiotom praktycznego wsparcia.