Jan Potyrała

Aplikant radcowskiJunior Associate

Bio

W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego oraz problematyki umów.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w krakowskich kancelariach, jak i w dziale prawnym spółki z branży FinTech, gdzie nabywał kompetencje w zakresie sporządzania umów oraz przygotowywania opinii prawnych. W swojej dotychczasowej praktyce uczestniczył w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorstw nie tylko w sprawach cywilnych, ale również w postępowaniach karnych oraz administracyjnych.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent z wyróżnieniem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ studiował prawo na Uniwersytecie w Montpellier. Absolwent Szkoły Prawa Francuskiego UJ.

Posługuje się językiem francuskim i angielskim, a także zna podstawy języka hiszpańskiego. 


Powiązane newsy

Aktualności 1
03 wrz 2023

Poland Business Run 2023

Jak co roku drużyny TKP wzięły udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Celem inicjatywy jest zebranie środków finansowych dla osób, które na co dzień zmagają się z problemami niepełnosprawności, a także kobiet po zabiegu mastektomii.

Blog 3
11 cze 2023

Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla działania organów NGOsów

Ministerstwo Zdrowia planuje zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 na terytorium całego kraju od 1 lipca 2023 roku[1]. Wejście w życie rozporządzenia uchylającego stan zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego stosowania większości nadzwyczajnych środków prawnych przyjętych w związku z pandemią COVID-19. Zmiany te dotyczyć będą m.in. dopuszczalnych sposobów działania organów organizacji pozarządowych.

22 maj 2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument sukcesji rodzinnego biznesu

22 maja 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy kreującej instytucję fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna, w zamyśle ustawodawcy, służyć ma ograniczeniu ryzyka nieudanej sukcesji polskich firm o rodzinnym charakterze, skutkującej koniecznością rozdrobienia majątku albo zbycia jej aktywów w celu zaspokojenia roszczeń majątkowych spadkobierców założyciela firmy. W artykule zaprezentowano najważniejsze cechy tego nowego typu osoby prawnej.

06 mar 2023

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęta przez Sejm. Częściowa liberalizacja zasady 10 H

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych częściowo znosi obowiązującą od 2016 r. zasadę 10 H, która istotnie ograniczała w Polsce rozwój inwestycji dla pozyskiwania energii z wiatru na lądzie.

Poznaj nasz zespół