Powrót

dr Joanna Adamczyk

Adwokat, Senior Associate,

Nadchodzące
wydarzenia:

Kraków
joanna.adamczyk@traple.pl

Specjalizuje się w zakresie prawa mediów i reklamy, prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego, a także prawa ochrony konsumentów. Reprezentuje klientów przed sądami i organami w postępowaniach z zakresu ww. dziedzin prawa. W kancelarii należy do zespołów: prawa reklamy i promocji, prawa własności intelektualnej i konkurencji oraz life science.

Autorka lub współautorka publikacji m.in. z zakresu prawa reklamy oraz prawa farmaceutycznego, w tym pozycji Prawo reklamy i promocji, rozdziału Prawne aspekty reklamy, promocji i sponsoringu w obszarze gier hazardowych [w:] Reklama. Aspekty prawne, a także artykułów nt. reklamy produktów leczniczych. Jest redaktorką i współautorką publikacji Meritum. Prawo farmaceutyczne, Wolters Kluwer 2016. Występuje jako prelegentka na licznych seminariach i konferencjach.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Heidelbergu, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego

Doradza w języku angielskim oraz niemieckim.

Czytaj więcej