Powrót

Arkadiusz Baran

Adwokat, Senior Associate,

Kraków
arkadiusz.baran@traple.pl

Specjalizuje się w prawie mediów, internetu, nowych technologii, reklamy i własności intelektualnej oraz w ochronie dóbr osobistych.

Zapewnia wsparcie prawne przy projektach dotyczących usług i treści cyfrowych. Doradza podmiotom z sektora kreatywnego w zakresie ochrony, legalnego korzystania oraz dystrybucji i licencjonowania treści chronionych prawami wyłącznymi. Obsługuje nadawców i operatorów telewizyjnych, platformy udostępniania wideo, platformy VOD i OTT oraz inne podmioty z sektora mediów elektronicznych. Realizuje projekty z zakresu e-commerce i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Posiada doświadczenie w obsłudze projektów o zasięgu międzynarodowym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych w związku z naruszeniami w internecie.

W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT oraz zespołu Media Communication & Entertainment.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, nowych technologii i własności intelektualnej oraz referent na licznych konferencjach naukowych. Laureat XII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Czytaj więcej