Powrót

Arkadiusz Baran

Adwokat, Senior Associate,

Kraków
arkadiusz.baran@traple.pl

Specjalizuje się w prawie internetu, w tym e-commerce, mediów elektronicznych, prasowym, radiofonii i telewizji, reklamy i promocji, własności intelektualnej oraz ochronie dóbr osobistych. Doradza klientom w zakresie finansowania, ochrony oraz legalnego wykorzystywania treści internetowych, multimedialnych i rozrywkowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, umów dotyczących usług internetowych, regulaminów konkursów, loterii, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i motywacyjnych oraz kompleksowej dokumentacji dla portali i platform internetowych oraz aplikacji mobilnych. Zajmuje się opiniowaniem rozwiązań prawnych mających zabezpieczyć interesy przedsiębiorców i konsumentów w Internecie. Współpracuje z wydawcami treści internetowych, branżą eventową i agencjami reklamowymi. Prowadzi postępowania sądowe, karne, administracyjne i sądowoadministracyjne, których przedmiotem jest ochrona praw własności intelektualnej i dóbr osobistych. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT oraz zespołu Media Communication & Entertainment.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej oraz referent na licznych konferencjach naukowych. Laureat XII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Czytaj więcej