Media elektroniczne

O specjalizacji

Media elektroniczne na stałe zagościły w naszym codziennym życiu. Big data, AI, IoT, machine learning, blockchain, czy gaming to nieodłączne elementy obiegu informacji we współczesnym świecie, wymagające innowacyjnego podejścia do obsługi prawnej.

Oferujemy specjalistyczne wsparcie portalom internetowym, producentom i deweloperom gier, przedsiębiorcom działającym w e-biznesie oraz innym podmiotom, zaangażowanym w świat mediów elektronicznych. Wspieramy także Klientów potrzebujących pomocy prawnej w zakresie mediów tradycyjnych. Nasza obsługa ma charakter krajowy oraz międzynarodowy.

Proponowane działania zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta. Nie działamy automatycznie – na analizę sprawy poświęcamy dokładnie tyle czasu, ile wymagają tego okoliczności. Równocześnie wyróżnia nas gotowość do opracowywania i wdrażania odważnych, niestandardowych strategii.

Wierzymy, że obsługa prawna Klientów działających w mediach elektronicznych, to coś więcej niż analiza przepisów i reprezentacja w sądzie. To także innowacyjne podejście, zrozumienie specyfiki działalności w mediach i gotowość do ciągłych zmian. 

Zapewniamy obsługę prawną na miarę potrzeb nowoczesnych i wymagających przedsiębiorców. 

Co robimy?
  • kompleksowo obsługujemy podmioty zajmujące się obiegiem informacji w Internecie, w tym w szczególności portale i serwisy internetowe oraz dostawców treści i usług cyfrowych,
  • obsługujemy podmioty z branż e-sportu i gamingu – zawodników, influencerów, streamerów, producentów i deweloperów gier, agencje gamingowe oraz organizatorów turniejów e-sportowych,
  • oferujemy profesjonalne wsparcie e-biznesu, w tym w szczególności sporządzamy niezbędną dokumentację oraz obsługujemy umowy dotyczące treści cyfrowych,
  • prowadzimy postępowania przed sądami oraz organami administracji publicznej z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa nowych technologii oraz praw własności intelektualnej.
Korzyści ze współpracy

Obsługa przedsiębiorstw działających w świecie mediów elektronicznych, to obsługa wieloaspektowa. Naszym Klientom zapewniamy pomoc z różnych obszarów prawa. Oferujemy wsparcie z zakresu m.in. własności intelektualnej, IT i nowych technologii, ochrony konsumenta, ochrony danych osobowych, czy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Istotną korzyścią jest możliwość skorzystania z pomocy nie tylko na obszarze naszego kraju. Jako jedna z nielicznych polskich kancelarii świadczymy obsługę prawną na poziomie ponadnarodowym. Dzięki działaniom w ramach tzw. shared services center, zapewniamy interdyscyplinarne, merytoryczne wsparcie działań Klientów w Polsce i 18 jurysdykcjach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Mołdawia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Serbia, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Północna Macedonia, Albania, Kosowo, Malta).

Doskonale rozumiemy specyfikę działania w mediach elektronicznych. Sprawnie łączymy nasze know-how z różnych obszarów prawa, aby zapewnić Klientom najskuteczniejsze możliwe wsparcie.

Dlaczego warto?
  • odwaga we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań prawnych,
  • doświadczenie w pracy z m.in. portalami internetowymi, branżą gamingową i e-sportu, influencerami, wydawcami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) i szeroko rozumianą branżą e-commerce,
  • zrozumienie specyfiki mediów elektronicznych,
  • bogate doświadczenie procesowe,
  • praktyczne podejście i wysoka motywacja.

Doradcy

Powiązane artykuły

13 wrz 2023

Penalizacja patostreamingu – polski ustawodawca walczy z treściami szkodliwymi w Internecie

W Polsce podejmuje się starania, aby uregulować rynek influencer marketingu. Pierwszym poważnym krokiem było zaangażowanie się UOKiK w oznaczanie reklam przez influencerów. Aktualnie ustawodawca skupia się na zwalczaniu treści patoinfluencerów w Internecie (patostreaming).

25 sie 2023

Akt o Usługach Cyfrowych - Digital Services Act

25 sierpnia 2023 r. to jedna z ważniejszych dat w kontekście stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. To właśnie dziś upływa termin na dostosowanie się przez największe platformy i wyszukiwarki internetowe do przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych.

02 sie 2023

Nowe stanowisko KRRiT w sprawie rozszczepiania sygnału programu w celu stosowania reklam w technologii DAI

25 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła stanowisko w sprawie interpretacji art. 44b ustawy o radiofonii i telewizji.

19 lip 2023

Sejm zrezygnował z zakazu reklamy i promocji napojów energetyzujących

13 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację stawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom małoletnim.

9 lutego br. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Zakładał on wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia oraz ograniczenia w zakresie ich reklamowania i promowania. 

12 lip 2023

Kolejne regulacje dla influencerów to tylko kwestia czasu. Europa już pracuje

Zgodnie z raportem “The State of Influencer Marketing 2023: Benchmark Report” opublikowanym na łamach Influencer Marketing Hub – rynek #influencer marketingu ma osiągnąć wartość 21,1 mld dolarów w 2023 r.  To jednak nic w porównaniu z szacunkami na 2029 r., kiedy to przemysł influencer marketingu ma osiągnąć wartość 69,92 mld dolarów (według Data Bridge Market Research).  Z uwagi na wartość branży i jej wpływ na resztę społeczeństwa cyfrowego nie dziwi fakt przystępowania kolejnych państw do prac nad przepisami dotyczącymi influencerów. Przełomowa dla nich może być aktualnie procedowana we Francji ustawa o influencerach.

05 lip 2023

Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 2023/1201 w sprawie kontroli VLOP i VLOSE na gruntach Aktu o Usługach Cyfrowych

22 czerwca w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1201 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących prowadzenia przez Komisję niektórych postępowań na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (Akt o Usługach Cyfrowych).

29 cze 2023

Reklama i promocja w ustawie alkoholowej a komunikacja marki w social mediach - artykuł w Rzeczpospolitej

Jak wygląda komunikacja marek napojów alkoholowych w mediach społecznościowych i czym różni się reklama od komunikacji marki napoju alkoholowego z wykorzystaniem zamkniętego kręgu odbiorców przekazu?

28 cze 2023

Akt o Usługach Cyfrowych – publiczne konsultacje

21 czerwca Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące bazy danych, która ma zawierać decyzje i uzasadnienia wydawane przez platformy internetowe w przedmiocie moderowania treści nielegalnych i szkodliwych. 

26 cze 2023

Rada Unii Europejskiej przyjęła podejście ogólne w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów

21 czerwca 2023 r. Rada UE przyjęła podejście ogólne w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Proponowane rozporządzenie EMFA jest odpowiedzią na rosnące w UE obawy dotyczące upolitycznienia mediów.

21 cze 2023

Dyrektywa anty-SLAPP - wspólne stanowisko państw członkowskich Unii Europejskiej

Powództwa SLAPP to strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej (strategic lawsuits against public participation). Powództwa SLAPP są zazwyczaj wytaczane przez wpływowe podmioty, grupy lobbystyczne, korporacje i organy państwowe.

14 cze 2023

Europejski Akt o Wolności Mediów - propozycje korekt do projektu rozporządzenia

Przedstawiony przez KE we wrześniu ubiegłego roku projekt Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (European Media Freedom Act) przechodzi przez kolejne etapy procesu legislacyjnego. Aktualnie projekt jest na etapie konsultacji w Radzie UE. Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oczekuje na przyjęcie przez tę komisję oraz Komisję Kultury i Edukacji (CULT).

07 cze 2023

Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej

16 listopada 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, dalej: „AUC”). Część jego przepisów już obowiązuje, natomiast w pełnym zakresie zacznie obowiązywać już 17 lutego 2024 r. Nie bez powodu AUC nazywany jest nową „konstytucją Internetu”. Z całą pewnością jest to jedna z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa Internetu w ostatnich dwudziestu latach. Spośród licznych zagadnień, które na nowo reguluje AUC, na szczególną uwagę zasługują kwestie związane ze sposobem prowadzenia reklamy w Internecie.