Agnieszka Stasikiewicz

Junior Associate

Bio

Interesuje się prawem własności intelektualnej, prawem reklamy i ochroną dóbr osobistych.

Jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pisze pracę magisterką na temat mowy nienawiści w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Studiowała prawo na Uniwersytecie Bolońskim w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Poznaj nasz zespół