Dominik Gabor

Associate

Bio

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Media Communication & Entertainment. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Obszarem jego zainteresowania są w szczególności: prawo autorskie, Internet, gaming, streaming oraz działalność influencerów.

Doktorant II roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jego praca magisterska Pola eksploatacji w polskim prawie autorskim została nagrodzona Wyróżnieniem Ministra Edukacji i Nauki w XIX Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. W czasie studiów nagradzany Stypendium Rektora dla najlepszego studenta.

Obecnie Przewodniczący Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. W przeszłości pełnił m.in. funkcję Prezesa w ELSA Katowice oraz Wiceprzewodniczącego w Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej.

Autor artykułów naukowych (najnowszy: Prawne aspekty twórczości commentary, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2022, vol. 20, no. 1 – open acces). Uczestnik międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 1
22 maj 2023

Organizacja produkcji filmowej w świetle prawa autorskiego

26 maja nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukaże się podręcznik „Organizacja produkcji filmowej w świetle prawa autorskiego” współautorstwa Dominika Gabora.

Aktualności 1
03 kwi 2023

Media Law International 2023

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu Media Law International kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy znalazła się ponownie w gronie kancelarii rekomendowanych i zajęła pozycję TIER 1.

Poznaj nasz zespół