Powrót

Anna Jelińska-Sabatowska

Adwokat, Senior Associate,

Warszawa
anna.jelinska@traple.pl

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie pracy, prawie reklamy i promocji oraz ochronie dóbr osobistych. Doradza klientom z branży reklamowej, spożywczej, internetowej oraz organizatorom loterii i programów lojalnościowych.

Posiada szerokie doświadczenie w opiniowaniu projektów reklam i komunikacji marketingowej dla przedsiębiorców działających na rynku alkoholowym, tytoniowym i farmaceutycznym. Dla podmiotów działających na rynku alkoholowym opiniowała m.in. kwestię sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet i obrotu tymi napojami.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności intelektualnej.

Doświadczenie zdobywała m.in. w organizacji zbiorowego zarządzania oraz jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, współpracowała także z nadawcą telewizyjnym, świadcząc usługi w zakresie prawa autorskiego.

Uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie studiów odbyła wymianę studencką w ramach programu Erasmus na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Kassel. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Uniwersytet Warszawski.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Czytaj więcej