Powrót

Małgorzata Soppa-Garstecka

Aplikantka radcowska, Associate,

Kraków
malgorzata.soppa@traple.pl

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Media Communication & Entertainment.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także w dziale prawnym jednej z krakowskich grup deweloperskich, uczestnicząc między innymi w procesach komercjalizacji i sprzedaży inwestycji na rynkach warszawskim i krakowskim.    

Jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc pracę magisterską na temat powstania odrębnej własności lokalu. Jest również absolwentką kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na WPiA UJ, który zakończyła obroną pracy pt. Let’s Play a prawa autorskie do gry komputerowej .

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej