Bartłomiej Łącki

AdwokatSenior Associate

Bio

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Media Communication & Entertainment. Interesuje się tematyką nowych technologii oraz e-sportu.

Specjalizuje się w zakresie prawa Internetu, prawa reklamy i promocji, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych. Doradza klientom m.in. z branży reklamowej i spożywczej, podmiotom z rynku mediów elektronicznych oraz organizatorom szeroko rozumianych akcji marketingowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach.

Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc pracę magisterską na temat przedawnienia w prawie własności przemysłowej. Jest również absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Fortepianu.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 3
04 sie 2023

Opinie konsumenckie - nowe wyzwanie dla internetowych platform sprzedażowych

Przepisy implementujące dyrektywę Omnibus stanowią niewątpliwie wyzwanie dla rynku e-commerce. Jednym z nich jest obowiązek dostosowania internetowych platform sprzedażowych (sklepów internetowych oraz platform marketplace) do nowych zasad publikowania przez przedsiębiorcę opinii użytkowników o jego produktach lub usługach. Nowe regulacje mają zapobiec nieuczciwym praktykom stosowanym przez wielu przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem określonych technik marketingowych tworzyli pozytywny (mylący) obraz oferowanych produktów.

28 kwi 2023

Opinie konsumenckie nowym wyzwaniem dla internetowych platform sprzedażowych

Wprowadzone przez dyrektywę Omnibus przepisy dotyczące opinii konsumenckich stanowią duże wyzwanie dla branży e-Commerce. Bartłomiej Łącki wymienia największe zadania: prawnicze, ale także organizacyjne i techniczne, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Przedstawia również potencjalne rozwiązania problemów.

30 mar 2022

Czy YouTuber, TikToker, gamer świadczą usługi VoD? Kilka słów o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD

Komunikaty KRRiT wywołały niemałe zamieszanie w świecie audiowizualnych usług medialnych, w szczególności wśród podmiotów publikujących swoje treści za pośrednictwem platform takich jak YouTube, TikTok czy Vimeo.

W artykule Piotr Wasilewski, Agnieszka Karcz oraz Bartłomiej Łącki odpowiedzą na pytanie czy użytkownicy platform udostępniania wideo mogą podlegać licznym obowiązkom właściwym dostawcom VoD (w tym obowiązkowi wpisu do wykazu), które nakłada na takie podmioty znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji.

Aktualności 5
18 sty 2024

Nowa praktyka kancelarii: Usługi cyfrowe

Kolejna nowa praktyka w Traple Konarski Podrecki & Partners! Naszym celem jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego, które jest podstawą do sprawnego podejmowania decyzji w zmiennym środowisku rynkowym.

27 gru 2023

Akt o Usługach Cyfrowych - podsumowanie wpisów w 2023 roku

Ostatnia środa 2023 roku to dla zespołu Media, Communication & Entertainment kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners kolejna okazja do podsumowania publikacji MCE News!

03 kwi 2023

Media Law International 2023

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu Media Law International kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy znalazła się ponownie w gronie kancelarii rekomendowanych i zajęła pozycję TIER 1.

15 wrz 2022

CEE Legal HUB BootCamp 2022

W dniach 14-16 września 2022 r. na Kampusie Google for Startups w Warszawie będzie miał miejsce kolejny CEE Legal HUB BootCamp 2022.  

04 lip 2022

Kancelaria TKP doradzała T-Mobile przy wdrożeniu telewizji internetowej

Serdecznie gratulujemy T-Mobile Polska startu nowej oferty usług telekomunikacyjnych, w ramach której operator będzie świadczył usługi telewizji internetowej ze 130 programami telewizyjnymi. Innowacyjność projektu polega na tym, że standardowy model IPTV został wzmocniony przez funkcjonalność OTT.

Blog 5
26 kwi 2023

„Cena omnibus” w kontekście treści i usług cyfrowych

Jednym z najszerzej komentowanych obowiązków wprowadzonych do polskiego prawa na skutek implementacji dyrektywy Omnibus jest obowiązek informacyjny związany z ogłoszeniem obniżki cen towarów lub usług. Zgodnie z nowymi przepisami, gdy do konsumenta kierowana jest oferta promocyjna, przedsiębiorca ma obowiązek podać wcześniejszą najniższą cenę towaru lub usługi, która obowiązywała w określonym okresie przed wprowadzeniem obniżki.

22 mar 2023

Opinie konsumenckie, czyli o nowym wyzwaniu dla internetowych platform sprzedażowych

W artykule opisujemy nowy obowiązek informacyjny dotyczący tzw. opinii konsumenckich, zwracamy uwagę na pojawiające się trudności związane z jego realizacją, a także przyglądamy się rozwiązaniom obecnie funkcjonującym na rynku.

22 lut 2022

Czy YouTuber, TikToker lub gamer świadczy usługi VoD, czyli o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD – analiza rozszerzona

W ostatnim czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji[1] opublikowała komunikaty, przypominające o obowiązku zgłoszenia się przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie (VoD) do właściwego dla nich wykazu. Podmioty prowadzące taką działalność w dniu 1 listopada 2021 r. zostały zobligowane na mocy zmienionej ustawy o radiofonii i telewizji[2] do dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 r. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą administracyjną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw[3]. Pojawiające się komunikaty KRRiT wywołały niemałe zamieszanie w świecie audiowizualnych usług medialnych, w szczególności wśród osób publikujących swoje treści za pośrednictwem platform takich jak YouTube, TikTok czy Twitch. Szereg informacji oraz różnych komentarzy w przestrzeni publicznej, które były odpowiedzią na komunikaty KRRiT spowodował niemały chaos, wskutek czego trudno jest oddzielić rzetelne analizy od powielania niesprawdzonych lub niepełnych informacji mogących wprowadzać czytelników w błąd. Wobec powyższego stawiamy zatem pytanie, czy podmiot udostępniający treści audiowizualne za pośrednictwem platform VSP – takich jak np. YouTube, TikTok, Vimeo czy Twitch – może zostać zakwalifikowany w świetle ustawy RTV jako dostawca usług VoD? Jeśli tak, to jakie obowiązki ciążą na takim dostawcy? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć wszystkie te kwestie, a także wskazać na wątpliwości nad którymi warto dyskutować z krajowym regulatorem.

10 lut 2022

Czy YouTuber lub TikToker świadczy usługi VoD, czyli o obowiązku wpisania się do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W ostatnim czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej: „KRRiT”) opublikowała komunikaty, przypominające o obowiązku zgłoszenia się przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie (VoD) do właściwego dla nich wykazu. Podmioty prowadzące taką działalność w dniu 1 listopada 2021 r. zostały zobligowane na mocy zmienionej ustawy o radiofonii i telewizji do dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 r. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą administracyjną w wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Komunikaty KRRiT wywołały ożywioną dyskusję o tym, kiedy i których użytkowników platform udostępniania wideo (VSP), tj. podmioty udostępniające treści audiowizualne za pośrednictwem takich platform jak np. YouTube, TikTok, Vimeo czy Twitch – można zakwalifikować w świetle ww. ustawy jako dostawców usług VoD. Co za tym idzie, czy podlegają oni w związku z tym innym, licznym obowiązkom, które nakłada na nie ta ustawa [w tym obowiązkom wynikającym z implementowania do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808[1]]?

26 maj 2021

Digital Services Act: obowiązki dostawców usług pośrednich na rzecz przejrzystego i bezpiecznego środowiska online

Niniejszy artykuł stanowi część publikacji pt. „Akt o usługach cyfrowych. Kompendium”, która w całości poświęcona została omówieniu założeń projektu Aktu o usługach cyfrowych.

Poznaj nasz zespół