Reklama także polityczna! Opublikowano Rozporządzenie ws. Przejrzystości i targetowania reklamy politycznej.  

27 mar 2024

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. 

  • Świadczenie usługi reklamy politycznej będzie legalne bez ograniczeń, pod warunkiem, że zostaną wypełnione wszystkie wymogi rozporządzenia. 
  • Usługa reklamy politycznej nie będzie podlegać ograniczeniom będącym dyskryminacją ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę reklamodawcy. 
  • Usługa reklamy politycznej związana z wyborami w państwie członkowskim (na poziomie unijnym lub lokalnym) będzie mogła być świadczona na 3 miesiące przed wyborami, ale będzie się to wiązało ze spełnieniem przez reklamodawcę określonych warunków.  

Jakie wymogi nakłada rozporządzenie na podmioty świadczące usługę reklamy politycznej?  

Czy takie same wymogi będą dotyczyć reklamy politycznej online?  

Czy naruszenia nowych przepisów będą sankcjonowane? 

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie? 

Zapraszamy do lektury opracowania przygotowanego przez Dominik Gabor