Szkolenie: Reklama leków i suplementów diety aktualne trendy i zmiany w prawie

05 gru 2017

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Reklama leków i suplementów diety aktualne trendy i zmiany w prawie”.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące tematy:

  • Najnowsze trendy w regulacjach prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety.
  • Marki parasolowe w świetle planowanych zmian przepisów u.b.z.z.
  • Reklama kierowana do publicznej wiadomości i do profesjonalistów.
  • Sankcje za prowadzenie reklamy niezgodnie z wymogami prawa.
  • Reklama leków i suplementów: podobieństwa i różnice.
  • Kodeks Etyki Reklamy Suplementów Diety.
  • Aktywność organów, w tym zwłaszcza Prezesa UOKiK, w obszarze reklamy suplementów diety w ostatnim czasie.

Podczas szkolenia adw. Joanna Adamczyk wygłosi prelekcję zatytułowaną „Aktualne tendencje w regulacji reklamy i prezentacji suplementów diety – zbliżanie standardów regulacyjnych dotyczących suplementów do zasad obowiązujących w zakresie reklamy produktów leczniczych”.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy objęła patronat nad wydarzeniem.