Anna Skąpska-Capińska

AdwokatSenior Associate

Bio

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego z szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z organizacjami zbiorowego zarządzania, a także w procesach o ochronę dóbr osobistych. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego organizowanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Poznaj nasz zespół