Agnieszka Schoen

AdwokatPartner

Bio

Specjalizuje się w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z organizacjami zbiorowego zarządu, a także w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w prawie cywilnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych na tle stosowania prawa autorskiego. W kancelarii jest odpowiedzialna za zespół prawa autorskiego i innych praw na dobrach niematerialnych stanowiący część Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Autorka publikacji: Poszukiwanie prawnej ochrony tzw. formatów
telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego oraz prawa zwalczania
nieuczciwej konkurencji
w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej.
Zagadnienia prawa własności intelektualnej
, Zeszyt 98.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 1
12 sty 2023

Mec. Schoen o zmianach w prawie autorskim: Trzeba wiedzieć, jak grać fair

Zmiany w ustawie o prawie autorskim wciąż są komentowane publicznie. Ustawa przewiduje przyznanie wydawcom prasowym praw pokrewnych do utworów. Kto ma zyskać na zmianie przepisów?

Aktualności 2
05 wrz 2021

Poland business run

Poland business run za nami!

08 paź 2020

Prawomocne i ostateczne zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania na polu publicznego odtwarzania

Kancelaria TKP z satysfakcją informuje, że w dniu 6 października 2020 r. na skutek orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu doszło do prawomocnego i ostatecznego zatwierdzenia wspólnych tabel wynagrodzeń siedmiu organizacji zbiorowego zarządzania – w tym Stowarzyszenia Filmowców Polskich –  na polu publicznego odtwarzania, także w zakresie działalności hotelowej (sygn. akt I ACa 881/19). Pole publicznego odtwarzania jest jednym z podstawowych pól eksploatacji, charakteryzującym się masowością aktów eksploatacji. Tabele wynagrodzeń zostały zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego już w 2013 r., a następnie poddane dwuinstancyjnej kontroli sądów – Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, które ostatecznie uznały, że stawki w tabelach spełniają przesłanki podyktowane przez prawo autorskie. Warte podkreślenia jest to, że zatwierdzone stawki wynagrodzeń są wspólne i jednolite dla organizacji zbiorowego zarządzania praw autorskich i praw pokrewnych działających na rynku polskim. Daje to przede wszystkim pewność przedsiębiorcom z branży hotelarskiej co do wysokości ponoszonych opłat, którzy nie będą już musieli negocjować wysokości wynagrodzeń z każdą z organizacji z osobna, a także pewność podmiotom uprawnionym, co do otrzymywania należnych im tantiem od podmiotów eksploatujących twórczość.  

Wydarzenia 1
06 paź 2022

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Czy potrzebne są nowe regulacje?

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw własności intelektualnej oraz przedstawienie proponowanych i dyskutowanych w środowisku prawniczym zmian. Pogłębiona analiza przepisów prawa i praktyki oraz znajomość rozwiązań w innych krajach umożliwi rozważenie, czy istnieje konieczność nowelizacji i wprowadzenia nowych instytucji.

Poznaj nasz zespół