Powrót

Agnieszka Schoen

Adwokat, Partner,

Warszawa
agnieszka.schoen@traple.pl

Specjalizuje się w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z organizacjami zbiorowego zarządu, a także w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w prawie cywilnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych na tle stosowania prawa autorskiego. W kancelarii jest odpowiedzialna za zespół prawa autorskiego i innych praw na dobrach niematerialnych stanowiący część Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Autorka publikacji: Poszukiwanie prawnej ochrony tzw. formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Zeszyt 98.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Czytaj więcej