Anna Wszołek

Junior Associate

Bio

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i ochronie dóbr osobistych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa autorskiego i tworzenia umów. Do kręgu jej zainteresowań należy także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zaraz po studiach odbyła ponadroczny staż w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (EPO), gdzie uczestniczyła w pracach zespołu zajmującego się m.in. praktycznym zastosowaniem przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC) i Układu o współpracy patentowej (PCT). Następnie zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z kancelariami w Krakowie i Warszawie zajmującymi się m.in. kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

Absolwentka prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również na WPiA UJ ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego orgaznizowaną we współpracy z The Catholic University of America, Columbus Law School oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego organizowaną we współpracy z Universidad de Alicante i Universidad de Granada. W ramach programu Erasmus+ dwukrotnie uczestniczyła w wymianie studenckiej: na Universitat de Barcelona oraz Université de Lille 2: Droit et Santé. Laureatka programu „Diamentowy Grant”. W związku z kierowanym projektem naukowym prowadziła badania m.in. na King’s College London i Freie Universität Berlin.

Autorka publikacji naukowych i prelegentka na licznych konferencjach naukowych. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ.

Posługuje się językami: angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim.


Poznaj nasz zespół