Powrót

Konferencja naukowa UPRP: Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji paryskiej

28 listopad 2019 - 29 listopad 2019
W dniach 28-29 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Urzędu Patentowego RP pt. „Własność intelektualnej wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”. Pierwszego dnia wydarzenia moderatorem panelu pt. „Prawo patentowe” będzie adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki. W trakcie dyskusji poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
  • Pakiet patentowy (aktualne znaczenie)
  • Kumulacja ochrony własności intelektualnej w sektorze life science
  • Naruszenie patentu w świetle prawa prywatnego międzynarodowego
  • Patent w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym
  • Nowy wyjątek na rzecz dekompilacji i interoperacyjności w prawie patentowym
  • Quo vadis bio?
W panelu pt. „Naruszenie a korzystanie – prawo autorskie na tle praw własności przemysłowej”, który odbędzie się w drugim dniu Konferencji, udział weźmie adw. dr Tomasz Targosz. Zagadnienia debaty:
  • Co powodują nowe technologie w zakresie prawa reemisji?
  • Cywilnoprawne skutki nakładania się ochrony przewidzianej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej
  • Prawo do autorstwa utworu i wynalazku
  • Różnice w paradygmacie ochrony prawa autorskiego i patentowego
październik