Decyzje środowiskowe dla inwestycji – ABC postępowania środowiskowego

10 kwi 2024 - 11 kwi 2024

Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach (10-11 kwietnia 2024 r.), podczas których Eksperci omówią ostatnie zmiany prawne w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Tematyka warsztatów dotycząca postępowania po odmowie przyznania decyzji środowiskowej – zasady wnoszenia odwołania i skargi, omówią mec. Rafał Klimek oraz mec. Michał Sobolewski. Program obejmie takie zagadnienia jak:

  • Podstawy odmowy przy wydawaniu decyzji środowiskowych
  • Droga postępowania przy składaniu odwołania i skargi
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a odmowa wydania decyzji środowiskowej

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej, budowlanej, telekomunikacyjnej i ochrony środowiska.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

odwiedź stronę