Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, który reguluje zasady sprzedaży, reklamy i promocji napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia. Mowa więc przede wszystkim o tzw. napojach energetycznych. Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów w przyszłym roku, tj. 1 stycznia 2024 r. Na pierwszy plan wysuwa się zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia, na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach. Ale to nie wszystko!

Reklamowanie i promocja, czyli…

W rozdziale 3B wskazano kiedy możemy mówić o reklamie i promocji napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Z reklamą mamy do czynienia w przypadku publicznego rozpowszechniania znaków towarowych tych napojów lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców je produkujących, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Reklamą nie będą jednak informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Promocja to z kolei publiczna degustacja tych napojów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, a także inne formy publicznego zachęcania do ich nabywania. Definicje są więc dosyć szerokie i będą obejmowały znaczną ilość działań marketingowych i reklamowych.

Ograniczenia w reklamowaniu i promowaniu

Projekt nowelizacji w odniesieniu do reklamy i promocji napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny zakłada:

  • zakaz reklamowania i promowania napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godz. 6:00 a 20:00 (z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy), w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach reklamowych oraz innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, na plakatach, w środkach usług informatycznych, a także z udziałem młodzieży lub dzieci;
  • zakaz kierowania takiej reklamy do młodzieży lub dzieci, łączenia w niej spożywania napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny z energią i witalnością (co zapewne będzie dotyczyć również wykorzystywania nawiązujących do energii lub witalności elementów graficznych w reklamie, a nie tylko wygłaszanych haseł), stwierdzania, że tego rodzaju napoje mają właściwości lecznicze, są środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych, zachęcania do nadmiernego spożycia tych napojów, wskazywania, że przywracają one prawidłowy poziom płynów w organizmie, wywoływania skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, zajęciami sportowymi, a także reklamy tworzącej wrażenie, że napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny mogą być stosowane razem z napojami alkoholowymi;
  • zakaz reklamy i promocji produktów oraz usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny, a także reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem z dodatkiem kofeiny lub tauryny, jego producentem lub dystrybutorem.

Wyjątek: Powyższe zakazy nie obejmują reklamy i promocji napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowych, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przestrzeganie w cenie

Naruszenie projektowanych przepisów polegające na reklamowaniu lub promowaniu napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny ma podlegać grzywnie w wysokości od 10 000 do nawet 500 000 złotych albo karze ograniczenia wolności, bądź obu tym karom łącznie.