Powrót

Konferencja Naukowa: Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

14 Lut 2017
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych odbędzie się 14 lutego 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez GIODO oraz PAN. Spotkanie podzielone zostało na trzy sesje tematyczne, podczas których omówione zostaną takie kwestie jak:
  • podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
  • zakładany kształt polskich przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych,
  • możliwe warianty wykonywania funkcji inspektora – pracownik administratora danych, outsourcing, jeden inspektor dla wielu podmiotów, zespół inspektorów,
  • sposób weryfikacji wymaganego poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności,
  • pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych. Program-konferencji (PDF).
Kwiecień