LegalTech Forum 2024. Innowacje w praktyce prawniczej

11 kwi 2024
Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

Zapraszamy na LegalTech Forum 2024, konferencję poświęconą innowacjom w praktyce prawniczej, która odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku w Hotelu Intercontinental. Prof. Grzegorz Sibiga weźmie udział w panelu dotyczącym „Prawa nowych technologii w Polsce i w UE 2024”, gdzie omówione zostaną nowe regulacje prawne, takie jak AI Act oraz dyrektywa dotycząca odpowiedzialności za sztuczną inteligencję.

Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:

  • Kogo dotyczy i co reguluje AI Act?
  • Jak nowa regulacja – AI Act – wpłynie na rozwój sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej?
  • Jak zarządzać ryzykiem produktów powstałych w oparciu o AI?
  • Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszeniem praw własności intelektualnej?
  • Czy europejska gospodarska jest gotowa na tak drastyczną regulację wykorzystania sztucznej inteligencji jaka została zaproponowana w AI Act?
  • Zasady i zagrożenia funkcjonowania AI Act w kontekście RODO.
  • Jak będzie wyglądało wykorzystanie AI w sektorze publicznym?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracyjnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Organizatorem konferencji jest Akademia Beck.

odwiedź stronę