Powrót

Szkolenie: Zmiany prawne na rynku usług płatniczych

14 Lis 2019
14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Zmiany prawne na rynku usług płatniczych – praktyczne aspekty stosowania ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 i AML 4”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce. Z przyjemnością informujemy, że spotkanie poprowadzą eksperci z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy:
  • adw. dr hab. Jan Byrski, Partner – prelekcja: „Praktyczne aspekty wdrożenia PSD2 oraz zmiany dotyczące outsourcingu na rynku płatniczym”;
  • r. pr Karol Juraszczyk – prelekcja: „Uzyskanie statusu TPP oraz zasady świadczenia usług AIS/PIS z wykorzystaniem otwartych interfejsów komunikacyjnych dostawców prowadzących rachunki (ASPSP)’;
  • r. pr. Maciej Miąsko – prelekcja: „Silne uwierzytelnianie użytkowników (SCA) w świetle RTS, wytycznych EBA, KNF oraz praktyki rynkowej”;
  • apl. radc. Michał Synowiec – prelekcja: „Najnowsze trendy regulacyjne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym rynek przed AML5”.
Organizatorami szkolenia są Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Więcej informacji: Program (PDF): Folder FROB Formularz rejestracyjny (PDF): Formularz FROB
Kwiecień