VIII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

22 mar 2022 - 24 mar 2022

DZIEŃ 1

 • Wybrane problemy dotyczące przetwarzania w celach związanych z marketingiem internetowym
 • Transfery danych – co się zmieniło przez ostatni rok?
 • Omówienie najnowszych orzeczeń sądów zagranicznych w sprawie RODO
 • Decyzje upominawcze w praktyce PUODO
 • Systemy DLT (Data Loss Prevention) i ich wykorzystanie w ochronie danych
 • Naruszenie ochrony danych – praktyczne wnioski płynące z analizy decyzji Prezesa UODO
 • Jak prawidłowo i skutecznie zarządzać plikami cookie na stronie internetowej?
 • Monitoring pracowników w kontekście pracy zdalnej – prof. UEK dr hab. Jan Byrski, Henryk Hoser
 • Współpraca z organem nadzorczym w świetle decyzji Prezesa UODO

DZIEŃ 2

 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych w świetle decyzji PUODO – case study Banku Millenium
 • Utrzymanie i doskonalenie ochrony danych osobowych w organizacji
 • Wykazywania zgodności w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników – praktyczne aspekty
 • Obowiązki administratorów danych w kontekście przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • Wykorzystanie zagregowanych danych rynkowych – ryzyka oraz sposoby ich ograniczania
 • Obiektywne i subiektywne rozumienie pojęcia „danych osobowych”. Różnice w podejściu sądów i organów nadzorczych oraz ich konsekwencje – Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga
 • Re-use danych osobowych przez podmiot przetwarzający
 • Przygotowanie i przebieg kontroli PUODO w zakresie aplikacji moblinych

DZIEŃ 3

 • Czy potencjalne roszczenia mogą stanowić podstawę prawna przetwarzania? – przegląd stanowisk.
 • Odpowiedzialność procesora za naruszenie RODO
 • RODO w bankowości i sektorze finansowym – praktyka, problemy i błędy
 • Przetwarzanie danych osobowych w badaniach klinicznych
 • RODO i AI Act – sztuczna inteligencja w Unii Europejskiej. Obecny reżim prawny i planowane zmiany
 • Przegląd najciekawszych spraw i kar w obszarze ochrony danych osobowych w UE w latach 2020-2022
 • PIPL, CCPA a RODO – praktyczne zagadnienia zarządzania ochroną danych w międzynarodowych organizacjach
 • Prawo dostępu do danych realizowane w praktyce
odwiedź stronę