Powrót

Webinarium: Nowe wytyczne EBA dot. outsourcingu a podejście krajowe KNF dot. cloud computingu

19 Lut 2020
Zapraszamy na webinarium Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pt. „Nowe wytyczne EBA dot. outsourcingu a podejście krajowe KNF dot. cloud computingu”, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. w Warszawie. W ramach wydarzenia omówione zostanie projektowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) nowe stanowisko w przedmiocie zasad korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Prelegenci skupią się na przedstawieniu zakresu ostatnich zmian w podejściu KNF do cloud computing’u oraz oceny ich wpływu na działalność dostawców chmury. Ponadto, założenia opracowywanego przez KNF stanowiska zostaną porównane do rozwiązań przyjętych na szczeblu unijnym, tj. w ramach wytycznych ws. outsourcingu opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, które swoim zakresem obejmują m.in. kwestie korzystania przez wybranych dostawców z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Webinarium poprowadzą adw. prof UEK dr hab. Jan Byrski i apl. radc. Michał Synowiec. Zapraszamy do udziału!
Maj