Luksemburski organ nadzorczy (Commission nationale pour la protection des données; CNPD) nałożył na Amazon Europe Core S.à.r.l. karę w wysokości 746 mln euro. Naruszenia firmy dotyczą braku podstawy prawnej do przetwarzania danych do celów reklamy behawioralnej. Jest to dotychczas najwyższa administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie przepisów RODO.

Treść decyzji luksemburskiego organu nie jest znana, ponieważ nie publikuje on wydanych przez siebie decyzji ani nie informuje o nich publicznie.

Wiadomo jednak, że decyzja została wydana na skutek skargi francuskiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną prywatności, La Quadrature du Net, reprezentującej ponad 10 tys. osób – użytkowników Amazona. Skarga została złożona 28 maja 2018 r., a zatem postępowanie w tej sprawie trwało ponad 3 lata.

W skardze zarzucono, że przetwarzanie przez Amazon danych osobowych do celów analizy behawioralnej użytkowników i wyświetlania reklamy targetowanej nie ma podstawy prawnej.

Z doniesień medialnych wynika, że decyzja luksemburskiego organu nadzorczego dotyczy właśnie przetwarzania danych w celach związanych z reklamą behawioralną (targetowaną). Regulator nakazał Amazonowi także zmianę niektórych praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Skarga została wniesiona do francuskiego organu nadzorczego i przekazana do luksemburskiego regulatora zgodnie z procedurą one stop shop, ponieważ spółki z grupy Amazon będące administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy Amazon w UE mają siedziby w Luksemburgu.

Amazon wskazał, że nie zgadza się z tą decyzją, i zapowiedział odwołanie się od niej.

Całkowity roczny światowy obrót Amazona w 2020 r. wynosił ok. 386 mld dolarów. W związku z tym nałożona kara wynosi ok. 0,23% całkowitego rocznego światowego obrotu za zeszły rok obrotowy (a maksymalnie mogłaby wynosić 4%).