Ochrona danych osobowych

O specjalizacji

Ochrona danych osobowych to od lat jedna z naszych najważniejszych specjalizacji Zagadnienia prawne związane z ochroną danych, nabrały szczególnego znaczenia po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO wymusiło całkowitą zmianę podejścia do ochrony danych osobowych oraz podejmowanie przez przedsiębiorców i podmioty publiczne określonych, rozbudowanych działań. Poziom wymagań zwiększa ekspansja nowych technologii korzystających z danych osobowych, co powoduje potrzebę dostosowania działań w tym zakresie do przepisów o ochronie danych osobowych.

Świadczymy różnorodne usługi związane z wdrażaniem i stosowaniem RODO. Dane osobowe traktujemy jako jeden z istotnych aktywów przedsiębiorstwa lub zasobów informacyjnych podmiotu publicznego, wymagający ochrony zależnej w każdym przypadku od specyfiki konkretnej jednostki organizacyjnej. Nasze podejście przynosi Klientom wymierne rezultaty. Skutecznie wdrożyliśmy RODO u ponad 100 jednostek organizacyjnych. Występowaliśmy także w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.     

O ochronę danych osobowych musi się troszczyć każdy podmiot, zarówno prowadzący działalność gospodarczą, jak i wykonujący zadania publiczne. Branża i wielkość podmiotu nie mają znaczenia. Przedsiębiorcy i podmioty publiczne, którzy nie dbają o zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, narażają się na odpowiedzialność prawną  i straty wizerunkowe.

Co robimy?
 • przeprowadzamy audyty zgodności oraz szkolenia wewnętrzne,
 • przygotowujemy pełną dokumentację, w tym m.in. politykę prywatności, politykę ochrony danych, politykę bezpieczeństwa, instrukcje oraz wewnętrzne regulaminy organizacyjne,
 • wspieramy w zarządzaniu oraz doradzamy w zakresie nowatorskich projektów, w tym m.in. cloud computing, big data, anonimizacji danych, czy przy wykorzystaniu danych biometrycznych,
 • sporządzamy projekty umów z zakresu ochrony danych osobowych i baz danych, w tym umowy powierzenia, udostępnienia danych, transferowe, wewnątrzkorporacyjne, brokerskie itp.,
 • przeprowadzamy czynności związane z realizacją szczególnych obowiązków ochrony danych osobowych, jak zarządzanie naruszeniami ochrony danych czy wykonywanie testów równowagi,    
 • doradzamy w przedmiocie dotyczące realizacji obowiązków ochrony danych osobowych oraz prywatności w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • opracowujemy strategię transgranicznego przekazywania danych osobowych, wiążących reguł korporacyjnych i umów transferowych oraz wspieramy w uzyskaniu zezwoleń organu nadzorczego w tym zakresie.
Korzyści ze współpracy

Wsparcie ekspertów pozwala znacznie ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych. Dzięki pomocy naszych specjalistów podmiot może szybko identyfikować obszary wymagające dodatkowej uwagi. Zyskuje także pewność, że dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Zespół kancelarii zapewnia najwyższą jakość obsługi. Nasza wiedza i umiejętności zostały wielokrotnie docenione w prestiżowych rankingach prawniczych. W 2020 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w rankingu Legal 500 w kategorii Data privacy and data protection. W rankingu Chambers Europe w zakresie ochrony danych osobowych w 2020 r. wyróżniony został indywidualnie mec. Xawery Konarski. 

Dzięki wsparciu ekspertów przedsiębiorstwo ma pewność, że przetwarza dane osobowe w sposób w pełni legalny.

Nie ma sensu ryzykować i narażać się na dotkliwe kary finansowe, które jak dowodzi praktyka – faktycznie są nakładane.

Dlaczego warto?
 • kompleksowe podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych,
 • bogate doświadczenie – wdrożenie RODO u ponad stu różnych podmiotów,
 • profesjonalne wsparcie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • stała kontrola nad aktualnością proponowanych rozwiązań,
 • możliwość uzyskania szybkiej konsultacji w nagłych sytuacjach oraz wsparcia podczas kontroli.

Doradcy

Powiązane artykuły

04 lut 2023

Kontrola trzeźwości w nowelizacji Kodeksu pracy

5 stycznia 2023 r. parlament zakończył prace nad zmianami do Kodeksu pracy, które obejmowały m.in. kwestię badania trzeźwości pracowników przez pracodawców.

03 lut 2023

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy a profilowanie behawioralne w celach marketingowych

Na początku stycznia 2023 r. DPC poinformował o ukaraniu spółki Meta Platforms Ireland Limited administracyjną karą pieniężną o łącznej wartości 390 mln euro. Powodem nałożenia kary było naruszenie przez spółkę przepisów RODO dotyczących legalności i przejrzystości przetwarzania w związku z prowadzonymi działaniami z zakresu wyświetlania reklam behawioralnych użytkownikom Facebooka i Instagrama.

02 lut 2023

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej nakazują opracowanie procedury ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Taki dokument powinien być dostosowany do potrzeb organizacji i do pozostałej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

30 sty 2023

Raport Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z 2022 r.

Przedmiotem badań prowadzonych przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) są zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych organizacji, instytucji państwowych, samorządowych, edukacji, służby zdrowia, a także firm, niezależnie od sektora, w jakim działają. Wyniki tych badań już od 10 lat publikowane są w corocznych raportach. Ostatni taki raport, który obejmuje okres od czerwca 2021 r. do lipca 2022 r., opublikowany został we wrześniu 2022 r. W raporcie wskazano główne trendy rozwoju, jakie zaobserwowano w ewolucji poszczególnych rodzajów zagrożeń, najbardziej spektakularne incydenty oraz wykorzystywane podatności. Przedstawiono również zalecenia dla administratorów i zarządzających systemami w zakresie działań, jakie należy podejmować, aby unikać ataków i – jeśli do nich dojdzie – ograniczać ich skutki.

28 sty 2023

RODO i prawo nowych technologii – 10 najważniejszych trendów i zmian legislacyjnych w 2023 r.

Poniżej przedstawione zostało 10 najważniejszych inicjatyw organów do spraw ochrony danych, projektów legislacyjnych oraz trendów, które powinny mieć istotne znaczenie w 2023 r. dla stosowania RODO w sektorze nowych technologii.

15 lis 2022

27 grudnia 2022 - termin wymiany SKU dla transferów danych

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowe SKU dla transferu danych do państw trzecich. Do 27 grudnia 2022 r. podmioty przekazujące dane osobowe poza EOG muszą zastąpić stosowane dotychczas klauzule oparte o stare zasady, nowymi aktualnymi wzorami wydanymi przez Komisję. Poprawne wdrożenie SKU wymaga od administratorów lub podmiotów przetwarzających podjęcia szeregu działań.

03 lis 2022

Raport ENISA dotyczący ataków ransomware

W lipcu 2022 r. Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała raport zatytułowany „ENISA Threat Landscape for Ransomware Attacks”. Przedstawiono w nim statystyki z analizy 623 ataków przeprowadzonych w okresie od maja 2021 r. do czerwca 2022 r. oraz trendy w ich rozwoju.

05 lip 2022

Standardowe klauzule umowne w pytaniach i odpowiedziach

Komisja opublikowała pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania standardowych klauzul umownych – zarówno transferowych, jak i klauzul powierzenia przetwarzania. Ma to pomóc zainteresowanym podmiotom w prawidłowym korzystaniu z SKU.

04 lip 2022

Komisja Europejska i USA ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych

W marcu 2022 r. Komisja Europejska i USA ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych. W kwietniu 2022 r. Europejska Rada Ochrony Danych wydała w tym zakresie oświadczenie.

03 lip 2022

Czy stosowanie cookie walls może być dopuszczalne? Kilka słów o nowym stanowisku CNIL

Stosowanie plików cookie i innych trackerów przez operatorów stron internetowych jest przedmiotem zainteresowania organów nadzorczych. Ostatnio na ten temat wypowiedział się szczegółowo francuski organ nadzorczy – Commission Nationale Informatique et Libertés. W artykule przedstawiam stanowisko organu.

30 cze 2022

Kontrole przestrzegania przepisów o inspektorze ochrony danych

Obecnie trwa drugi etap kontroli organu nadzorczego, a w praktyce jego urzędu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wobec administratorów i podmiotów przetwarzających w zakresie przestrzegania przepisów o inspektorze ochrony danych (IOD). W pierwszym etapie wysłano do wybranej grupy administratorów (podmiotów przetwarzających) wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów. W drugim etapie do części tych samych podmiotów skierowano wezwania o uzupełnienie wyjaśnień albo przeprowadzono ich inspekcje.

29 cze 2022

Drugi projekt ustawy o sygnalistach – omówienie zmian z obszaru ochrony danych osobowych

Kolejny, już drugi projekt ustawy o sygnalistach wprowadza zmiany o charakterze systemowym oraz zmiany w obszarze przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wśród wprowadzonych rozwiązań znajdują się zarówno oczekiwane zmiany, takie jak wzmocnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty w związku z odsunięciem w czasie obowiązku z art. 15 ust. 1 lit. g RODO, jak i w pełni zaskakujące, tj. skrócenie okresu retencji danych w systemach zgłaszania naruszeń prawa.