Ochrona danych osobowych

O specjalizacji

Ochrona danych osobowych to od lat jedna z naszych najważniejszych specjalizacji Zagadnienia prawne związane z ochroną danych, nabrały szczególnego znaczenia po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO wymusiło całkowitą zmianę podejścia do ochrony danych osobowych oraz podejmowanie przez przedsiębiorców i podmioty publiczne określonych, rozbudowanych działań. Poziom wymagań zwiększa ekspansja nowych technologii korzystających z danych osobowych, co powoduje potrzebę dostosowania działań w tym zakresie do przepisów o ochronie danych osobowych.

Świadczymy różnorodne usługi związane z wdrażaniem i stosowaniem RODO. Dane osobowe traktujemy jako jeden z istotnych aktywów przedsiębiorstwa lub zasobów informacyjnych podmiotu publicznego, wymagający ochrony zależnej w każdym przypadku od specyfiki konkretnej jednostki organizacyjnej. Nasze podejście przynosi Klientom wymierne rezultaty. Skutecznie wdrożyliśmy RODO u ponad 100 jednostek organizacyjnych. Występowaliśmy także w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Co robimy?
 • przeprowadzamy audyty zgodności oraz szkolenia wewnętrzne,
 • przygotowujemy pełną dokumentację, w tym m.in. politykę prywatności, politykę ochrony danych, politykę bezpieczeństwa, instrukcje oraz wewnętrzne regulaminy organizacyjne,
 • wspieramy w zarządzaniu oraz doradzamy w zakresie nowatorskich projektów, w tym m.in. cloud computing, big data, anonimizacji danych, czy przy wykorzystaniu danych biometrycznych,
 • sporządzamy projekty umów z zakresu ochrony danych osobowych i baz danych, w tym umowy powierzenia, udostępnienia danych, transferowe, wewnątrzkorporacyjne, brokerskie itp.,
 • przeprowadzamy czynności związane z realizacją szczególnych obowiązków ochrony danych osobowych, jak zarządzanie naruszeniami ochrony danych czy wykonywanie testów równowagi,
 • doradzamy w przedmiocie dotyczące realizacji obowiązków ochrony danych osobowych oraz prywatności w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • opracowujemy strategię transgranicznego przekazywania danych osobowych, wiążących reguł korporacyjnych i umów transferowych oraz wspieramy w uzyskaniu zezwoleń organu nadzorczego w tym zakresie.
Korzyści ze współpracy

Wsparcie ekspertów pozwala znacznie ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych. Dzięki pomocy naszych specjalistów podmiot może szybko identyfikować obszary wymagające dodatkowej uwagi. Zyskuje także pewność, że dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Zespół kancelarii zapewnia najwyższą jakość obsługi. Nasza wiedza i umiejętności zostały wielokrotnie docenione w prestiżowych rankingach prawniczych. W 2020 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w rankingu Legal 500 w kategorii Data privacy and data protection. W rankingu Chambers Europe w zakresie ochrony danych osobowych w 2020 r. wyróżniony został indywidualnie mec. Xawery Konarski.

Dzięki wsparciu ekspertów przedsiębiorstwo ma pewność, że przetwarza dane osobowe w sposób w pełni legalny.

Nie ma sensu ryzykować i narażać się na dotkliwe kary finansowe, które jak dowodzi praktyka – faktycznie są nakładane.

Dlaczego warto?
 • kompleksowe podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych,
 • bogate doświadczenie – wdrożenie RODO u ponad stu różnych podmiotów,
 • profesjonalne wsparcie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • stała kontrola nad aktualnością proponowanych rozwiązań,
 • możliwość uzyskania szybkiej konsultacji w nagłych sytuacjach oraz wsparcia podczas kontroli,
 • wiedza i doświadczenie potwierdzone wysokimi pozycjami w rankingach prawniczych.

Doradcy

Powiązane artykuły

22 lut 2024

DSA w kontekście ochrony danych osobowych

17 lutego rozpoczęto stosowanie Aktu o usługach cyfrowych. Przepisy rozporządzenia mają też znaczenie dla ochrony danych osobowych odbiorców usług pośrednich w Internecie. 

28 lis 2023

Wzajemna relacja RODO i Aktu w sprawie sztucznej inteligencji – 10 najważniejszych informacji

W chwili obecnej, w ramach tzw. trilogu prowadzonego pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej wypracowywana jest ostateczna wersja Rozporządzenia UE pt. Akt w sprawie sztucznej inteligencji („AI Act”). Jego uchwalenie przewidywane jest na początek 2024 r.

12 wrz 2023

Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy Ochrony Danych UE-USA

Decyzja Komisji z 10 lipca 2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie Ram Ochrony Danych UE-USA przywraca pewność prawa dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności przekazują dane osobowe do podmiotów z siedzibą na terenie USA.

30 sie 2023

Raport ENISA dotyczący zapotrzebowania Operatorów Usług Kluczowych w UE na ubezpieczenia cybernetyczne

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała raport dotyczący zapotrzebowania Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w UE na ubezpieczenia cybernetyczne. W raporcie tym, opublikowanym w lutym 2023 r., przedstawiono informacje dotyczące wyboru, zakupu, utrzymywania i wykorzystania usług ubezpieczeniowych, jako narzędzia łagodzącego niekorzystne skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić w ich działalności. Raport dotyczy wyłącznie strony popytu (zapotrzebowania) na usługi ubezpieczenia przez OUK.
W raporcie przedstawiono różne etapy kontraktowania ubezpieczeń cybernetycznych, a mianowicie proces zarządzania ryzykiem, określenie zakresu ubezpieczenia, definiowanie procesu roszczeniowego (likwidacja szkody) oraz wymagania dotyczące umiejętności zarządzania ryzykiem. Przedstawiono również oczekiwania wobec ubezpieczycieli oraz inne wnioski jakie wynikały z przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów, przeprowadzonych przez autorów raportu. W podsumowaniu przedstawiono zalecenia, które podzielono na te adresowane dla decydentów w UE oraz państwach członkowskich oraz te adresowane do OUK.

30 sie 2023

Nowe orzeczenia TSUE ws. prawa dostępu do danych

TSUE w maju oraz w czerwcu 2023 r. wydał dwa orzeczenia dotyczące dokonujące wykładni pojęcia „kopii do danych” oraz doprecyzowujących zakres prawa podmiotu danych do otrzymania informacji o tożsamości odbiorców jej danych. W tekście krótko podsumowuję stanowiska Trybunału w obu sprawach oraz przedstawiam ich praktyczne znaczenie dla realizacji praw przewidzianych w art. 15 RODO.

29 sie 2023

Systemy sztucznej inteligencji a zasada „prawidłowości przetwarzania”

Dokładność przetwarzanych danych ma ogromne znaczenie dla osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy na ich podstawie są trenowane systemy, które mogą mieć doraźny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie. Celem artykułu jest przedstawienie problemu realizacji zasady prawidłowości przetwarzania, o której mowa w ar.t 5 ust. 1 lit. d RODO w kontekście funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji.

28 sie 2023

Zwodnicze interfejsy projektowe – co mają wspólnego z przetwarzaniem danych osobowych?

Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała drugą wersję wytycznych 03/2022 o zwodniczych interfejsach projektowych w interfejsach platform mediów społecznościowych. Dokument ten zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczących projektowania interfejsów w zgodności z RODO nie tylko na platformach społecznościowych.

28 sie 2023

Czy ChatGPT jest zgodny z RODO?

Omawiamy wskazówki brytyjskiego organu nadzorczego dotyczące korzystania z systemów generatywnej sztucznej inteligencji w sposób zgodny z prawem ochrony danych osobowych.

25 sie 2023

Jak korzystać z generatywnych systemów AI w sposób zgodny z RODO?

Omawiamy wskazówki brytyjskiego organu nadzorczego dotyczące korzystania z systemów generatywnej sztucznej inteligencji w sposób zgodny z prawem ochrony danych osobowych.

25 sie 2023

Wyjątek prasowy stosowania RODO w kontekście wyroku NSA z 9.02.2023 sygn. III OSK 6781/21

W ostatnich latach Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia odnoszące się do możliwości zastosowania RODO do danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością prasową. Oba orzeczenia są kontrowersyjne, a co więcej, wyrażone w nich stanowiska są ze sobą sprzeczne i błędne, choć z różnych od siebie powodów.

22 cze 2023

XXI Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

TKP w gronie topowych kancelarii według XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Kancelaria uzyskała aż 9 tytułów lidera w 4 dziedzinach prawa, co dało 4. miejsce w zestawieniu TOP 11 Najlepszych kancelarii.

Kapituła rankingu uznała TKP za najlepszą kancelarię w Polsce w 4 kategoriach:

05 cze 2023

Uchylone decyzje UODO o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej

Definicja tematu i streszczenie najważniejszych informacji z artykułu z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które planuje nowe inwestycje, szuka możliwości dofinansowania i optymalizacji kosztów działalności.