Sylwester Szczepaniak

Radca prawnyOf counsel

Bio

Radca prawny, legislator, doradca w prawnych i organizacyjnych zagadnieniach e-administracji oraz procesów paperless w organizacjach. Specjalizuje się w prawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (podpisy i pieczęcie elektroniczne, doręczenia elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu). Doradzał w kilkudziesięciu projektach wdrożenia rozwiązań paperless (w tym w HR), elektronicznej administracji w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Były wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie koordynował projekty legislacyjne m.in. związane z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę o doręczeniach elektronicznych oraz uczestniczył w pracach nad wdrożeniem przepisów z zakresu identyfikacji elektronicznej, dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

Posiada doświadczenie w projektach wykorzystania chmury obliczeniowej (m.in. w sektorze regulowanym Komunikatem KNF) oraz współtworzył ramy prawne i organizacyjne chmury obliczeniowej w sektorze publicznym. m.in. w ramach programu Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa. Współtworzył przepisy dostosowujące polski system prawa do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących obszarów jego specjalizacji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Laureat w 2019 r. Konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.


Powiązane newsy

Aktualności 1
30 sty 2024

Nowa praktyka kancelarii. E-administracja: doręczenia elektroniczne

Z satysfakcją informujemy o otwarciu nowej praktyki: E-administracja: doręczenia elektroniczne!

Wydarzenia 1
20 paź 2023

e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?

Od 10 grudnia br. w Polsce zostanie w pełni wdrożony system doręczeń elektronicznych.

Poznaj nasz zespół