Karolina Grochecka-Goljan

AdwokatSenior Associate

Bio

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, w zakresie prawa umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT, a także prawa nowych technologii, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Doradza największym podmiotom z branży IT, w tym dostawcom usług cloud computing, a także zamawiającym zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Odpowiada również za obsługę prawną operatorów telekomunikacyjnych w zakresie ich działalności oraz prawa telekomunikacyjnego.

Od wielu lat wspiera klientów w zakresie prowadzenia sporów sądowych, w tym dotyczących kontraktów IT i tworzenia strategii w tym zakresie.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych pt. Prawo nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Uzyskała certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Aktualności 3
27 mar 2024

The Legal 500 (Legalease) EMEA 2024

Z dumą informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w 5 obszarach praktyk przez The Legal 500 (Legalease) EMEA 2024!

13 kwi 2023

Legal 500 EMEA 2023

Mamy przyjemność poinformować, że Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy po raz kolejny została zarekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2023 w 5 kategoriach. Xawery Konarski znalazł się w gronie Leading Individual w kategoriach TMT oraz Ochrona danych osobowych. Agnieszka Wachowska znalazła się w gronie Next Generation Partner in TMT, a Karolina Grochecka-Goljan została uznana za Rising Star in TMT.

15 wrz 2022

CEE Legal HUB BootCamp 2022

W dniach 14-16 września 2022 r. na Kampusie Google for Startups w Warszawie będzie miał miejsce kolejny CEE Legal HUB BootCamp 2022.  

Wydarzenia 2
27 maj 2022

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT

W programie:

  • Nowe rekomendacje UZP na zakup urządzeń komputerowych
  • Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne – wyzwania i aktualny stan prac
  • Wstępne konsultacje rynkowe dla zamówień na dostawy i usługi IT
  • Kryteria jakościowe oceny ofert dla rynku IT
  • Wysoka inflacja i wojna w Ukrainie jako powody zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi IT
  • Zastrzeganie i dochodzenie kar umownych w umowach IT
09 cze 2020

Szkolenie online: Nowe Prawo Zamówień Publicznych

W imieniu Dziennika Rzeczpospolita oraz ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. „Nowe Prawo Zamówień Publicznych (od 1 stycznia 2021) – praktyczny przewodnik dla Zamawiających i Wykonawców”, które odbędzie się 18 czerwca 2020 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie zarówno Zamawiających jak i Wykonawców z nowymi zasadami i procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, które wprowadza ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prelegenci porównają dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z przepisami, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi rynku zamówień publicznych w związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19.

Spotkanie poprowadzą: r.pr. Agnieszka Wachowska, r.pr. Tomasz Krzyżanowski, adw. Karolina Grochecka-Goljan, apl. radc. Wojciech Karwacki.

Zapraszamy do rejestracji!

Blog 8
05 kwi 2024

Data Act – czy i jak wpłynie na umowy chmurowe i obowiązki dostawców usług?

11 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych) – tzw. Data Act[1]. Czy i jak postanowienia Data Act wpłyną na umowy chmurowe oraz obowiązki dostawców usług przetwarzania danych?

28 gru 2023

Data Act: nowe obowiązki dla dostawców usług przetwarzania danych

Po prawie dwóch latach prac nad projektem, 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Akt w sprawie danych (Data Act)[1]. Obok wielu obowiązków dotyczących dostępu do danych i możliwości ich ponownego wykorzystania, Data Act wprowadza także szczególne regulacje dla dostawców usług przetwarzania danych.

31 sty 2023

Jak przygotować wzór umowy na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie

Wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym nastręcza sporo trudności – niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań przy zamawianiu rozwiązań chmurowych przez zamawiających z sektora publicznego jest przygotowanie wzoru umowy do zawarcia z wykonawcą. Jakie kwestie warto uwzględnić w takiej umowie?

15 maj 2022

Data Act – jak wpłynie na umowy chmurowe?

W dniu 23 lutego 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych) – tzw. Data Act.
Czy propozycje postanowień Data Act wpłyną na umowy chmurowe?

17 lut 2022

Exit plan – potężne narzędzie w rękach zamawiającego chmurę

Wraz z coraz większym udziałem chmury obliczeniowej w rynku IT potencjalnie może czekać nas również zwiększenie liczby sporów pomiędzy zamawiającymi a dostawcami chmury obliczeniowej w sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się zakończyć współpracę z dostawcą. Potężnym narzędziem w rękach zamawiających chmurę obliczeniową – obok innych odpowiednio ukształtowanych postanowień umowy – jest exit plan.

26 lis 2020

A jednak brak limitu kar umownych w umowach zawieranych Nowego PZP

W sierpniowym numerze Newslettera PZP (newsletter dostępny tutaj) zachęcaliśmy do śledzenia informacji na temat prac legislacyjnych dotyczących nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Nowe PZP”). Lipcowy projekt ustawy nowelizującej m. in. Nowe PZP[1] zakładał obowiązkowe wprowadzenie w umowach zawieranych w sprawie zamówienia publicznego postanowień limitujących kary umowne możliwe do naliczenia przez strony – maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

07 lip 2020

Wykonywanie zastępcze w umowach IT

Instytucja wykonania zastępczego, często pomijana na etapie negocjowania umów IT, może stanowić – obok innych instrumentów prawnych – dodatkowe zabezpieczenie zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Poznaj nasz zespół