Powrót

Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne

 • O specjalizacji

  Postępowania prowadzone w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także wyczulenia na szczegóły i dokładności. Jako eksperci, mający na koncie przeprowadzenie największych postępowań zamówieniowo-publicznych w Polsce, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wszystkie te elementy opanowaliśmy do perfekcji.

  Nasz zespół PZP zapewnia doradztwo na wszystkich etapach postępowania. Wspieramy Klientów od przygotowania i ogłoszenia postępowania, poprzez jego przeprowadzenie i wszelkie procedury. Pomagamy w wyborze wykonawcy i przy zawarciu umowy, a także w trakcie jej realizacji  i ewentualnych sporów. Pracujemy w szczególności z Klientami z branż takich jak m.in. ICT, IT, telekomunikacyjna, budowlana, energetyczna, medyczna i farmaceutyczna. Członkowie naszego zespołu są aktywnymi członkami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji („PIIT”) oraz działają w zespołach roboczych powoływanych przy UZP.

  Nasza strategia jest ukierunkowana na osiągnięcie konkretnych celów biznesowych Klienta oraz minimalizację ryzyk. Udzielając pomocy z zakresu PZP, nie skupiamy się wyłącznie na samym postępowaniu. Troszczymy się o całość interesów Klienta, z góry przewidując możliwe konsekwencje. 

 • Co robimy?

  Wykonawcom zapewniamy:

  • przygotowanie projektów pytań do ogłoszenia o zamówieniu i do SIWZ,
  • weryfikację wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, w szczególności pod kątem wymagań, które mogą utrudnić uzyskanie zamówienia oraz ryzyk prawnych,
  • wsparcie na etapie tworzenia oferty,
  • przygotowanie i opiniowanie umów konsorcjum,
  • sporządzanie umów z podwykonawcami i podmiotami udostępniającymi zasoby oraz wsparcie w negocjacjach,
  • sporządzanie odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz innych czynności i zaniechań zamawiającego,
  • reprezentację przed KIO i Sądami Okręgowymi.

  Zamawiającym zapewniamy:

  • pomoc w efektywnym rozplanowaniu strategii zakupowych, w tym tworzeniu planów informatyzacji,
  • konsultacje związane z przygotowaniem postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opracowania kryteriów oceny ofert,
  • przygotowanie lub opiniowanie wszelkich dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej, również w charakterze biegłych,
  • przygotowanie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ,
  • sporządzanie projektów modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu,
  • analizę ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • przygotowanie wniosków o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnień oraz o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki,
  • skonstruowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacji o unieważnieniu postępowania,
  • sporządzanie odpowiedzi na informacje o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy,
  • analizę wniesionych odwołań w postępowaniu odwoławczym oraz sporządzenie odpowiedzi na odwołania,
  • zaplanowanie i realizację strategii wyjścia z monopolu jednego wykonawcy (vendor lock-in),
  • wsparcie w kontroli wydatków na zamówienia publiczne.
 • Korzyści ze współpracy

  W sprawach z zakresu PZP warto korzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. To właśnie doświadczenie, w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat przebiegu postępowania w trybie PZP, pozwala skonstruować strategię, przynoszącą wymierne rezultaty. 

  Nasz zespół specjalistów prawem zamówień publicznych zajmuje się od lat. Realizowaliśmy duże projekty infrastrukturalne, w tym przede wszystkim na szeroko pojętym rynku ICT. Z powodzeniem doradzamy także innym innowacyjnym sektorom gospodarki, w tym farmaceutycznemu i medycznemu. Nasi Klienci mogą liczyć m.in. na pomoc w przeprowadzaniu postępowań na projekty dofinansowane ze środków unijnych, wsparcie przy projektach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zastępstwo procesowe przed KIO i sądami. 

  Z Klientami dzielimy się wiedzą także w trakcie szkoleń. Szkolimy w szczególności działy handlowe odpowiedzialne za sektor publiczny, menadżerów/kierowników projektu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne i realizację umów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Klienci nie dysponują szczegółową wiedzą. Zawsze dbamy więc, aby przekazywać wiedzę w jak najbardziej zrozumiały sposób. Skuteczność naszych działań potwierdzają setki zrealizowanych projektów iprzeprowadzonych postępowań.

 • Dlaczego warto?
  • wsparcie przy prowadzeniu całego postępowania oraz doradztwo strategiczne,
  • zrozumienie specyfiki działalności Klienta i nastawienie na osiągnięcie istotnych celów biznesowych,
  • responsywność i dyspozycyjność w realizowanych projektach,
  • szybka reakcja i wsparcie przy odwołaniach do KIO,
  • interdyscyplinarne podejście do realizowanych zleceń.