Publikacja: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

09 sty 2024

Raport UZP z 2023 r. z oceny funkcjonowania rynku zamówień publicznych pokazuje, że w praktyce waloryzacja wynagrodzenia wykonawców nie zawsze jest faktem.

Założeniem waloryzacji jest równomierne rozłożenie między wykonawcą i zamawiającym ryzyka związanego z ponadstandardowym wzrostem cen i przywrócenie równowagi ekonomicznej stron. Jednakże badania przeprowadzone przez UZP pokazały, że waloryzacja nadal budzi wątpliwości instytucji zamawiających. Nierzadko, pomimo obowiązku zawarcia w umowie klauzul waloryzacyjnych, do zmiany wynagrodzenia w ogóle nie dochodzi.

Niniejsze kwestie na łamach Rzeczpospolitej omawia mec. Marta Pasztaleniec w artykule pt.: „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych”.

Ponadto, mec. Pasztaleniec wskazuje na:

  • fakt, że waloryzacja nie powinna być postrzegana jako „przykry obowiązek” gdyż generuje obopólne korzyści, tj. zarówno dla wykonawców jak i zamawiających;
  • obowiązki związane z formułowaniem postanowień umownych, w szczególności w sposób odzwierciedlający bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową,
  • zmiany w podejściu KIO do limitu waloryzacji wynagrodzenia.

Zapraszamy do lektury materiału.

Rzeczpospolita