Marta Pasztaleniec

Radca prawnySenior Associate

Bio

Radca prawny specjalizujący się w prawie IT, własności intelektualnej i prawie zamówień publicznych. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz szeroko rozumianej branży IT, w tym w zakresie negocjowania i realizacji umów na wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, umów prawno-autorskich oraz wdrożenia wytycznych KNF w zakresie outsourcingu chmurowego. Posiada także doświadczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, także w zakresie reprezentacji przed KIO, gdzie wspierała zarówno wykonawców jak i zamawiających oraz kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Autorka publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom z zakresu nowych technologii, prawa własności intelektualnej i prawa zamówień publicznych. Ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Powiązane newsy

Publikacje 1
09 sty 2024

Publikacja: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

Raport UZP z 2023 r. z oceny funkcjonowania rynku zamówień publicznych pokazuje, że w praktyce waloryzacja wynagrodzenia wykonawców nie zawsze jest faktem.

Aktualności 1
11 sty 2024

Awanse na stanowiska Senior Associate, Starszej Księgowej i Specjalistki ds. Sprzedaży i Obsługi Należności

Mamy przyjemność poinformować, że Marta Pasztaleniec, Bartłomiej Żeromski, Katarzyna Stopka oraz Klaudia Gofron otrzymali awans.

Wydarzenia 1
15 wrz 2023

WARS.ZAM 2023: Ogólnopolskie spotkanie praktyków prawa zamówień publicznych

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Must Read Media. Podczas spotkania praktyków prawa zamówień publicznych zostaną omówione m. in.:

Blog 2
03 kwi 2024

UZP potwierdził możliwość dokonania przez zamawiającego przelewu należności przysługującej podwykonawcy

Zamawiający udziela zamówienia publicznego konkretnemu wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej. W związku z tym możliwość cesji przez wykonawcę praw i obowiązków, które wynikają z umowy z zamawiającym, na rzecz innego podmiotu jest znacznie ograniczona. Przelew wierzytelności pieniężnej z tytułu umowy nie prowadzi jednak do zmiany stron zawartej umowy – wykonawca wybrany zgodnie z przepisami prawa pozostaje w dalszym ciągu zobowiązany do wykonania zamówienia publicznego. Dotychczas brak było jednak jednoznacznego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzającego taką możliwość, na skutek czego zamawiający mogli z niechęcią podchodzić do płatności na rzecz podwykonawców.

30 wrz 2023

Obowiązkowe postanowienia w umowach IT w reżimie PZP

Chociaż umowa IT głównie podlega przepisom prawa cywilnego, to jednak w reżimie zamówień publicznych istnieją znaczące ograniczenia dotyczące swobody ustalania jej warunków. Jest to szczególnie widoczne po wejściu w życie w 2021 roku nowej ustawy PZP, ponieważ określono w niej, jakie elementy muszą być obligatoryjnie zawarte w każdej umowie, w tym także w umowie IT, zawartej zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Podcast 1
16 sty 2024

Wykonawcy a odpowiedzialność kontraktowa w PZP

Jak kształtuje się odpowiedzialność kontraktowa wykonawcy zamówienia publicznego i jak przedsiębiorcy mogą zabiegać o ochronę swoich interesów biznesowych, realizując kontrakty publiczne? To temat najnowszego odcinka podcastu TKP on air.

Poznaj nasz zespół