IT

O specjalizacji

Projekty IT i wykorzystanie nowych technologii to aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań wielu przedsiębiorstw. Pomagają one firmie zdobyć przewagę strategiczną i konkurencyjną. Warto nie tylko wdrażać nowoczesne rozwiązania IT, ale również od początku troszczyć się o aspekty prawne tych wdrożeń. 

Nasza kancelaria już od kilkunastu lat specjalizuje się w obsłudze różnego rodzaju projektów informatycznych i z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Pracujemy zarówno z Klientami, działającymi na rynku polskim, jak i międzynarodowym. W szczególności:

 • wspieramy kupujących usługi i sprzęt IT – zamawiających,
 • współpracujemy z sektorem publicznym, zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych,
 • wspieramy sektor enterprise, prowadzący postępowania na podstawie wewnętrznych regulacji,
 • doradzamy vendorom usług i sprzętu IT – wykonawcom.

Łączna roczna wartość umów IT oraz umów teleinformatycznych nadzorowanych przez kancelarię, sięga kilku miliardów złotych netto. Jesteśmy pewnym i doświadczonym partnerem.

Co robimy?
 • wspieramy w przygotowaniu postępowań zakupowych na zakup usług i dostaw IT, w tym w wyborze dostawców chmurowych oraz przy migracji do chmury,
 • zarządzamy przygotowaniem i realizacją umowy (zarówno zamawiających w sektorze private oraz public, a także wykonawców), 
 • obsługujemy spory z zakresu IT,
 • przygotowujemy analizy i opinie prawne oraz szkolenia z zakresu m.in. legalności korzystania z oprogramowania, nabycia majątkowych praw autorskich i praw do utworów zależnych w kontekście wyjścia z sytuacji vendor lock-in, czy świadczenia usług cloud computing,
 • wspieramy w stosowaniu benefitów podatkowych przygotowanych dla branży IT (IP BOX, 50% kosztów uzyskania przychodu).
Korzyści ze współpracy

Znajomość przepisów, mających zastosowanie w branży IT, to nie wszystko. Wyróżnia nas przede wszystkim doskonała orientacja w bardzo różnych branżach i realiach biznesowych. Dzięki niej Klienci otrzymują rozwiązanie uszyte na miarę, skonstruowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. 

Mamy doświadczenie w pracy z sektorami, działającymi także na rynkach regulowanych, w tym m.in. bankowym, usług płatniczych, ubezpieczeniowym, energetycznym, a także  medycznym. Wymagają one znajomości wewnętrznych wytycznych branżowych i podejścia odpowiednich regulatorów. Tę unikalną wiedzę także wykorzystujemy w pracy z naszymi Klientami, oferując kompleksowe wsparcie projektów IT. 

Wiemy, że wdrożenia i obsługa procesów IT w przedsiębiorstwach, może być wyzwaniem. Dostarczamy więc wyłącznie konkretne i praktyczne rozwiązania. 

Umożliwienie naszym Klientom realizacji ustalonych założeń biznesowych jest naszym podstawowym celem. 

Dlaczego warto?
 • praktyczne podejście do zagadnień prawa IT,
 • zespół doświadczonych ekspertów, zajmujących się prawem IT od kilkunastu lat,
 • kilkaset zrealizowanych z powodzeniem projektów,
 • kompleksowe działania, uwzględniające znajomość kilkunastu gałęzi prawa,
 • wsparcie Klientów polskich i międzynarodowych. 

Doradcy

Powiązane artykuły

17 maj 2022

Publikacja projektu Aktu w sprawie danych (Data Act) – rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania, zwanego jako Data Act (Akt w sprawie danych). Regulacja, która ma stanowić jeden z elementów realizacji szerszej, tzw. Europejskiej Strategii w zakresie danych, zawiera propozycję licznych rozwiązań legislacyjnych, których wejście w życie będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiej gospodarki.

16 maj 2022

Czy blockchain zrewolucjonizuje komunikację z klientem? Rośnie popularność trwałego nośnika opartego na technologii „łańcucha bloków”

Blockchain kojarzony jest głównie jako technologia leżąca u podstaw znanej kryptowaluty. Jego potencjał jest jednak znacznie większy, na co wskazuje coraz więcej zastosowań w różnych sektorach gospodarki. Wprowadzenie blockchaina w odniesieniu do trwałego nośnika zostało już pozytywnie ocenione przez Prezesa UOKiK. Dla dostawców tej technologii otwiera to drogę do tworzenia takich rozwiązań lub dostosowywania istniejących i oferowania ich szerokiemu gronu podmiotów z wielu różnych branż.

15 maj 2022

Data Act – jak wpłynie na umowy chmurowe?

W dniu 23 lutego 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych) – tzw. Data Act.
Czy propozycje postanowień Data Act wpłyną na umowy chmurowe?

21 lut 2022

Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu

W dniu 9 grudnia 2021 r. zapadła długo oczekiwana uchwała Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze III CZP 16/21. Sąd Najwyższy zajął stanowisko co do dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania bez określenia jej limitu.

19 lut 2022

Zakończenie publicznych konsultacji Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii w zakresie regulacji sztucznej inteligencji

7 stycznia 2022 r. zakończyły się publiczne konsultacje prowadzone przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii, dotyczące możliwości zmian w zakresie regulacji prawa własności intelektualnej w związku z rozwojem sztucznej inteligencji (SI). Konsultacje te są szczególnie interesujące, gdyż ich przedmiotem są m.in. już obowiązujące przepisy regulujące instytucje bezpośrednio związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji – takie jak instytucja utworów stworzonych bez udziału człowieka (computer-generated works).

18 lut 2022

50% koszty i IP Box, czyli ulgi podatkowe dla pracowników z branży IT

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu część pracowników może w 2022 r. otrzymywać niższe wynagrodzenie netto. W przypadku branży IT rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych, takich jak 50% koszty uzyskania przychodów czy IP Box – pozwalają one na zwiększenie wynagrodzenia netto otrzymywanego przez pracowników przy zachowaniu dotychczasowych kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy.

17 lut 2022

Exit plan – potężne narzędzie w rękach zamawiającego chmurę

Wraz z coraz większym udziałem chmury obliczeniowej w rynku IT potencjalnie może czekać nas również zwiększenie liczby sporów pomiędzy zamawiającymi a dostawcami chmury obliczeniowej w sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się zakończyć współpracę z dostawcą. Potężnym narzędziem w rękach zamawiających chmurę obliczeniową – obok innych odpowiednio ukształtowanych postanowień umowy – jest exit plan.

21 paź 2021

Istota Contributor License Agreement (CLA) i jego wykorzystanie

Producent oprogramowania, który tworzy rozwiązania w oparciu o wkłady przekazywane mu przez społeczność powinien zabezpieczyć swoje uprawnienia do oprogramowania dostarczanego przez niezależnych twórców, z którymi na co dzień nie współpracuje. Dzięki Contributor License Agreement (CLA) producent oprogramowania może samodzielnie określić zakres uzyskanych od twórcy uprawnień, które pozwolą mu na niezakłócone korzystanie z przekazanego oprogramowania.

20 paź 2021

Zabezpieczenia nabycia majątkowych praw autorskich w umowach na body leasing w IT

Tak zwany body leasing jest coraz bardziej powszechnym modelem pozyskiwania wykwalifikowanych specjalistów z branży IT. Jednakże brak szczególnej regulacji ustawowej tego modelu współpracy oraz często mało intuicyjne ujęcie jego cech w ramy prawne mogą powodować powstanie istotnego ryzyka dla stron umowy. Zawierając umowę na body leasing w IT, należy pamiętać o kilku kluczowych elementach – jednym z nich jest zabezpieczenie prawidłowego nabycia majątkowych praw autorskich do tworzonych przez specjalistów programów komputerowych.

19 paź 2021

Legalna dekompilacja programu komputerowego na potrzeby naprawy błędów przesądzona przed TS UE (sprawa Top System C-13/20)

W dniu 6 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w wyczekiwanej przez świat IT sprawie Top System SA, zarejestrowanej w TS UE pod sygnaturą C-13/20 przesądzając, kontrowersyjną dotychczas sprawę zakresu uprawnień tzw. legalnego dysponenta (użytkownika) programu komputerowego na gruncie przepisów dyrektywy ws. ochrony prawnej programów komputerowych. Z treści wydanego wyroku jednoznacznie wynika, że TS UE dopuścił możliwość dekompilacji programu komputerowego przez legalnego dysponenta oprogramowania na potrzeby naprawy błędów występujących w oprogramowaniu, zarysowując jednocześnie ograniczenia i ramy dla takiego działania.

18 paź 2021

Podatek u źródła przy usługach chmurowych

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcom nieposiadającym swojej siedziby ani zarządu na terytorium Polski może podlegać opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła. Czy obowiązek odprowadzania tego podatku przez płatników stosuje się również w przypadku usług chmurowych?

04 sie 2021

Zakaz konkurencji w umowach z konsultantami IT

Przedsiębiorca, którego celem jest ochrona posiadanego know-how, a co za tym idzie – swojej pozycji na rynku, zatrudniając konsultanta IT, często chce mieć pewność, że nie będzie on podejmował aktywności, która potencjalnie może stwarzać ryzyko, że praca konsultanta stanowiąca działalność konkurencyjną względem przedsiębiorcy lub praca świadczona na rzecz jego konkurencji może zagrozić interesom przedsiębiorcy.
To, w jaki sposób możliwe jest uregulowanie kwestii zakazu konkurencji w umowach z konsultantami IT, zależy od modelu współpracy stron: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy umowy o współpracę, czyli tzw. umowy B2B.