IT

O specjalizacji

Projekty IT i wykorzystanie nowych technologii to aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań wielu przedsiębiorstw. Pomagają one firmie zdobyć przewagę strategiczną i konkurencyjną. Warto nie tylko wdrażać nowoczesne rozwiązania IT, ale również od początku troszczyć się o aspekty prawne tych wdrożeń. 

Nasza kancelaria już od kilkunastu lat specjalizuje się w obsłudze różnego rodzaju projektów informatycznych i z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Pracujemy zarówno z Klientami, działającymi na rynku polskim, jak i międzynarodowym. W szczególności:

 • wspieramy kupujących usługi i sprzęt IT – zamawiających,
 • współpracujemy z sektorem publicznym, zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych,
 • wspieramy sektor enterprise, prowadzący postępowania na podstawie wewnętrznych regulacji,
 • doradzamy vendorom usług i sprzętu IT – wykonawcom.

Łączna roczna wartość umów IT oraz umów teleinformatycznych nadzorowanych przez kancelarię, sięga kilku miliardów złotych netto. Jesteśmy pewnym i doświadczonym partnerem.

Co robimy?
 • wspieramy w przygotowaniu postępowań zakupowych na zakup usług i dostaw IT, w tym w wyborze dostawców chmurowych oraz przy migracji do chmury,
 • zarządzamy przygotowaniem i realizacją umowy (zarówno zamawiających w sektorze private oraz public, a także wykonawców), 
 • obsługujemy spory z zakresu IT,
 • przygotowujemy analizy i opinie prawne oraz szkolenia z zakresu m.in. legalności korzystania z oprogramowania, nabycia majątkowych praw autorskich i praw do utworów zależnych w kontekście wyjścia z sytuacji vendor lock-in, czy świadczenia usług cloud computing,
 • wspieramy w stosowaniu benefitów podatkowych przygotowanych dla branży IT (IP BOX, 50% kosztów uzyskania przychodu).
Korzyści ze współpracy

Znajomość przepisów, mających zastosowanie w branży IT, to nie wszystko. Wyróżnia nas przede wszystkim doskonała orientacja w bardzo różnych branżach i realiach biznesowych. Dzięki niej Klienci otrzymują rozwiązanie uszyte na miarę, skonstruowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. 

Mamy doświadczenie w pracy z sektorami, działającymi także na rynkach regulowanych, w tym m.in. bankowym, usług płatniczych, ubezpieczeniowym, energetycznym, a także  medycznym. Wymagają one znajomości wewnętrznych wytycznych branżowych i podejścia odpowiednich regulatorów. Tę unikalną wiedzę także wykorzystujemy w pracy z naszymi Klientami, oferując kompleksowe wsparcie projektów IT. 

Wiemy, że wdrożenia i obsługa procesów IT w przedsiębiorstwach, może być wyzwaniem. Dostarczamy więc wyłącznie konkretne i praktyczne rozwiązania. 

Umożliwienie naszym Klientom realizacji ustalonych założeń biznesowych jest naszym podstawowym celem. 

Dlaczego warto?
 • praktyczne podejście do zagadnień prawa IT,
 • zespół doświadczonych ekspertów, zajmujących się prawem IT od kilkunastu lat,
 • kilkaset zrealizowanych z powodzeniem projektów,
 • kompleksowe działania, uwzględniające znajomość kilkunastu gałęzi prawa,
 • wsparcie Klientów polskich i międzynarodowych. 

Doradcy

Powiązane artykuły

08 lut 2024

AI Act przyjęty przez COREPER

Od przeszło tygodnia LinkedIn żyje informacją, że AI Act został przyjęty przez COREPER.

26 sty 2024

NIS 2 – zakres podmiotowy i ochrona łańcucha dostaw

Na łamach ostatniego wydania IT w Administracji ukazała się publikacja dotycząca „NIS 2 – zakres podmiotowy i ochrona łańcucha dostaw”, autorstwa mec. Agnieszka Wachowska i Konrad Basaj.

18 gru 2023

Data Act: nowe obowiązki w zakresie udostępniania danych

9 listopada 2023 r. Parlament Europejski przyjął kompromisowy projektu Aktu w sprawie danych (Data Act)[1]. Nowe rozporządzenie musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez Radę UE, ale już teraz wiemy, co będzie zawierała przyszła unijna regulacja.

18 gru 2023

Czy dostawcy narzędzi AI obronią swoich klientów przed pozwami o naruszenie praw własności intelektualnej?

Kwestia praw autorskich do wytworów sztucznej inteligencji to jeden z głównych obszarów ryzyka, z jakim borykają się przedsiębiorcy korzystający z AI w ramach prowadzonej działalności. Ich obawy szybko zostały dostrzeżone przez niektórych dostawców systemów. W ostatnim czasie wielu z nich promuje swoje rozwiązania, wprowadzając mechanizmy zmierzające do zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi naruszeniami praw autorskich. Do tak reklamowanych narzędzi należy jednak podchodzić z należytą ostrożnością, gdyż oferowana ochrona ma swoje ograniczenia i wymaga zazwyczaj spełnienia szeregu dodatkowych warunków.

30 wrz 2023

Obowiązkowe postanowienia w umowach IT w reżimie PZP

Chociaż umowa IT głównie podlega przepisom prawa cywilnego, to jednak w reżimie zamówień publicznych istnieją znaczące ograniczenia dotyczące swobody ustalania jej warunków. Jest to szczególnie widoczne po wejściu w życie w 2021 roku nowej ustawy PZP, ponieważ określono w niej, jakie elementy muszą być obligatoryjnie zawarte w każdej umowie, w tym także w umowie IT, zawartej zgodnie z przepisami ustawy PZP.

20 wrz 2023

Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE).

14 cze 2023

Nowy projekt Aktu w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiony przez Parlament Europejski. Zmieniono definicje i rodzaje klasyfikacji systemów AI

11 maja 2023 r. połączone komisje Parlamentu Europejskiego (IMCO i LIBE) zakończyły wielomiesięczne negocjacje i przyjęły projekt stanowiska Parlamentu w sprawie projektu Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Akt)

05 cze 2023

Okiem Ekspertów Pzp: Sztuczna inteligencja w zamówieniach - aspekt prawny

Sztuczna inteligencja może mieć potencjał do wykorzystania na wielu polach. Jedną z dziedzin są zamówienia publiczne.

16 mar 2023

Konwencja Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji

Na początku lutego 2023 r. Komitet Rady Europy do spraw Sztucznej Inteligencji opublikował „zerowy” projekt Konwencji w sprawie sztucznej Inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności. Datowany na 6 stycznia 2023 r. dokument zawiera wstępną propozycję Rady Europy dotyczącą przyszłych ram regulacyjnych sztucznej inteligencji.

08 mar 2023

Problemy przy realizacji projektów agile

Prowadzenie projektów na wdrożenie systemów informatycznych zgodnie z filozofią Agile miało stanowić remedium na problemy charakterystyczne dla projektów prowadzonych zgodnie z metodykami kaskadowymi, takimi jak źle oszacowany czas i koszty wdrożenia. Ich występowanie powodowało często konieczność wielokrotnego aneksowania umowy lub toczenia sporów o zakres i nieterminowość prac.

15 lut 2023

ChatGPT w praktyce – najważniejsze kwestie prawne

W artykule przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, które trzeba wziąć pod uwagę przy praktycznym stosowaniu ChatGPT (i podobnych rozwiązań) we własnej działalności, a także uwzględniając ryzyko korzystania z niego również przez pracowników, współpracowników i podwykonawców.

31 sty 2023

Jak przygotować wzór umowy na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie

Wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym nastręcza sporo trudności – niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań przy zamawianiu rozwiązań chmurowych przez zamawiających z sektora publicznego jest przygotowanie wzoru umowy do zawarcia z wykonawcą. Jakie kwestie warto uwzględnić w takiej umowie?