Piotr Konieczny

Junior Associate

Bio

Specjalizuje się w prawie IT oraz prawie nowych technologii. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego (British Law Centre) organizowanego przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. W czasie studiów zaangażowany w działalność ruchu naukowego na uniwersytecie – aktualnie pełni funkcję członka zarządu Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Aktualności 1
05 wrz 2022

Poland business run 2022

Jak co roku drużyny TKP wzięły udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Celem inicjatywy jest zebranie środków dla osób, które na co dzień zmagają się z problemami niepełnosprawności i potrzebują wsparcia.

Blog 2
16 mar 2023

Konwencja Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji

Na początku lutego 2023 r. Komitet Rady Europy do spraw Sztucznej Inteligencji opublikował „zerowy” projekt Konwencji w sprawie sztucznej Inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności. Datowany na 6 stycznia 2023 r. dokument zawiera wstępną propozycję Rady Europy dotyczącą przyszłych ram regulacyjnych sztucznej inteligencji.

03 mar 2023

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać nadużycia w komunikacji elektronicznej

14 lutego 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projektowane przepisy będą nakładać nowe obowiązki na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej. Ustawa trafi teraz do Sejmu, gdzie będzie dalej procedowana.

Poznaj nasz zespół