Piotr Konieczny

Aplikant radcowskiJunior Associate

Bio

Aplikant radcowski specjalizujący się w prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, komunikacji elektronicznej i chmury obliczeniowej. Autor wielu publikacji dotyczących prawa nowych technologii.

W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom szkoły prawa brytyjskiego (British Law Centre) organizowanej przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 2
24 kwi 2024

Przewodnik po sztucznej inteligencji 2024

AI odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, natomiast wyjątkowość Przewodnika wynika z faktu, iż stworzyli go eksperci Grupy Roboczej AI IAB Polska. Nie można znaleźć lepszej rekomendacji niż praktyczny warsztat i szerokie doświadczenie autorów!

26 maj 2023

Dyrektywa NIS 2 a polski porządek prawny

Na początku 2023 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r., nazywana dyrektywą NIS 2. Nowe przepisy mają uregulować na nowo zagadnienie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, a także naprawić błędy i niedoskonałości.

Aktualności 3
22 gru 2023

Nowi aplikanci radcowscy w zespole TKP

W ostatnich dniach nasi koledzy złożyli ślubowania na aplikantów radcowskich.

03 wrz 2023

Poland Business Run 2023

Jak co roku drużyny TKP wzięły udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Celem inicjatywy jest zebranie środków finansowych dla osób, które na co dzień zmagają się z problemami niepełnosprawności, a także kobiet po zabiegu mastektomii.

05 wrz 2022

Poland business run 2022

Jak co roku drużyny TKP wzięły udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Celem inicjatywy jest zebranie środków dla osób, które na co dzień zmagają się z problemami niepełnosprawności i potrzebują wsparcia.

Blog 10
05 kwi 2024

Jak wdrożyć dyrektywę NIS 2? Krótki przegląd wymaganych polityk

Do upływu terminu implementacji dyrektywy NIS 2 (17 października 2024 r.) zostało niewiele ponad pół roku. Dlatego warto już teraz zacząć przygotowania do jej wdrożenia, w tym zweryfikować, czy organizacja posiada polityki i procedury, które zapewnią zgodność z nową regulacją.  

21 mar 2024

Dyrektywa NIS 2: uprawnienia organów nadzorczych

Uprawnienia organów nadzorczych na gruncie dotychczasowej dyrektywy NIS oraz jej polskiej implementacji – ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – były bardzo ograniczone. Duże zmiany w tej materii wprowadza dyrektywa NIS 2, która przyznaje organom nadzoru bardzo szeroki katalog środków mających wspomagać skuteczne wdrażanie nowych przepisów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

28 gru 2023

Data Act: nowe obowiązki dla dostawców usług przetwarzania danych

Po prawie dwóch latach prac nad projektem, 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Akt w sprawie danych (Data Act)[1]. Obok wielu obowiązków dotyczących dostępu do danych i możliwości ich ponownego wykorzystania, Data Act wprowadza także szczególne regulacje dla dostawców usług przetwarzania danych.

18 gru 2023

Data Act: nowe obowiązki w zakresie udostępniania danych

9 listopada 2023 r. Parlament Europejski przyjął kompromisowy projektu Aktu w sprawie danych (Data Act)[1]. Nowe rozporządzenie musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez Radę UE, ale już teraz wiemy, co będzie zawierała przyszła unijna regulacja.

20 wrz 2023

Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE).

30 sie 2023

Dyrektywa NIS 2: środki zarządzania ryzykiem

Dotychczasowa dyrektywa NIS w sposób bardzo ogólny regulowała obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem. Teraz ulegnie to zmianie, ponieważ dyrektywa NIS 2 wprowadza o wiele szersze i bardziej konkretne wymagania w zakresie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie.

14 cze 2023

Nowy projekt Aktu w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiony przez Parlament Europejski. Zmieniono definicje i rodzaje klasyfikacji systemów AI

11 maja 2023 r. połączone komisje Parlamentu Europejskiego (IMCO i LIBE) zakończyły wielomiesięczne negocjacje i przyjęły projekt stanowiska Parlamentu w sprawie projektu Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Akt)

12 cze 2023

Dyrektywa NIS 2: nowe zasady dla cyberbezpieczeństwa

Na początku 2023 roku weszła w życie dyrektywa NIS 2, która ma na nowo uregulować kwestie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Zastąpi ona obecnie obowiązującą dyrektywę NIS, zaimplementowaną w Polsce przede wszystkim w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mimo że termin implementacji dyrektywy NIS 2 upływa dopiero 17 października 2024 roku, a precyzyjny zakres regulacji w istotnym zakresie będzie zależał od decyzji polskiego ustawodawcy, to na wiele pytań związanych z przyszłymi obowiązkami możemy odpowiedzieć już teraz.

16 mar 2023

Konwencja Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji

Na początku lutego 2023 r. Komitet Rady Europy do spraw Sztucznej Inteligencji opublikował „zerowy” projekt Konwencji w sprawie sztucznej Inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności. Datowany na 6 stycznia 2023 r. dokument zawiera wstępną propozycję Rady Europy dotyczącą przyszłych ram regulacyjnych sztucznej inteligencji.

03 mar 2023

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać nadużycia w komunikacji elektronicznej

14 lutego 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Projektowane przepisy będą nakładać nowe obowiązki na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej. Ustawa trafi teraz do Sejmu, gdzie będzie dalej procedowana.

Poznaj nasz zespół