Powrót

Cyberbezpieczeństwo

 • Dlaczego warto?
  • ekspercka, stale aktualizowana wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa,
  • gwarancja uzyskania szybkiej pomocy w krytycznych przypadkach – incydentach, wyciekach danych, przełamaniach zabezpieczeń,
  • monitoring przepisów i najnowszego orzecznictwa,
  • kompleksowe wsparcie, zarówno w obszarze regulacji prawnych, jak i w obszarze technicznym (IT), 
  • interdyscyplinarne podejście do rozwiązywanych problemów, przejawiające się m.in we współpracy z brokerami oferującymi ubezpieczenia od cyberzagrożeń i dogłębnej znajomości biznesowej specyfiki branży.
 • Korzyści ze współpracy

  Przejmujemy od naszych Klientów wszelkie formalności natury prawnej związane z wdrożeniem i utrzymaniem cyberbezpieczeństwa w organizacji. To istotna korzyść, dzięki której przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna, może w pełni skupić się na swoich zadaniach. To oszczędność czasu, a w dłuższej perspektywie – także środków finansowych. 

  Nasi Klienci mogą skorzystać z pomocy adwokatów i radców prawnych, łączących kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz regulacji sektorowych. Pomoc kancelarii obejmuje również obszar techniczny. Na stałe współpracujemy z kilkoma firmami konsultingowymi specjalizującymi się w cyberbezpieczeństwie oraz brokerami oferującymi ubezpieczenia od cyberzagrożeń. Znamy rozwiązania występujące na rynku i wspieramy Klientów w skutecznym zabezpieczeniu przed ewentualnymi cyberzagrożeniami – także od strony biznesowej. 

  Niedopatrzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Współpraca z nami znacznie minimalizuje, a w wielu przypadkach całkowicie wyklucza to ryzyko.

 • Co robimy?
  • przeprowadzamy szeroko rozumiane audyty zgodności, w tym w szczególności identyfikujemy właściwe regulacje prawne dotyczące działalności Klienta, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz rekomendacji i wytycznych,
  • wspieramy we wdrażaniu wymogów  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o uznaniu za operatorów usług kluczowych oraz w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych, w tym dotyczących kar pieniężnych,
  • pomagamy w wypracowaniu relacji z kontrahentami (zamawiającymi, dostawcami IT) oraz pracownikami,
  • doradzamy w przypadkach zidentyfikowania incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa,
  • prowadzimy postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń wobec sprawców incydentów cyberbezpieczeństwa,
  • prowadzimy specjalistyczne szkolenia z obszaru cyberbezpieczeństwa.
 • O specjalizacji

  Znaczenie cyberbezpieczeństwa wzrasta z dnia na dzień. O ile jeszcze kilka lat temu nie było ono priorytetem przedsiębiorców i podmiotów publicznych, dzisiaj, w dobie rozwiązań chmurowych, pracy zdalnej i gospodarki opartej na danych, ich ochrona jest wręcz kluczowa. Dostrzega to także polski i unijny ustawodawca. Coraz to nowe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i danych. Dotyczą także systemów teleinformatycznych, w których dane te są przetwarzane. 

  Nasi specjaliści zagadnienia prawne na tle cyberbezpieczeństwa zgłębiają od lat. W toku praktyki wypracowaliśmy praktyczne rozwiązania, z których efektywnie korzystają nasi Klienci. Współpracujemy m.in. z operatorami usług kluczowych, dostawcami usług cyfrowych, dostawcami IT, zamawiającymi systemy IT i podmiotami publicznymi. 

  Zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa nie można ignorować. Przedsiębiorstwa, które dbają o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w ten sposób także budują swoją przewagę konkurencyjną.