Powrót

Telekomunikacja

 • Dlaczego warto?
  • responsywność i dyspozycyjność w realizowanych projektach,
  • wieloletnie doświadczenie, poparte licznymi sukcesami, w tym m.in. wyróżnieniem w prestiżowych rankingach: Legal 500 i Chambers Europe w 2020 r. w kategorii TMT, jak i poprzednich latach,
  • kompleksowe wsparcie w obszarze regulacji prawnych oraz w obszarze technicznym rozwiązań telekomunikacyjnych,
  • interdyscyplinarne podejście,
  • praktyczne zrozumienie potrzeb Klientów telekomunikacyjnych.
 • Korzyści ze współpracy

  Regulacje dotyczące pośrednio lub bezpośrednio branży telekomunikacyjnej zmieniają się niezwykle dynamicznie. Ciągłe zmiany w połączeniu z rosnącą liczbą aktów normatywnych i aktywnością organów regulacyjnych, powodują, że firmy telekomunikacyjne muszą pozostawać w stałej gotowości do zmian. Zdejmujemy z naszych Klientów ten uciążliwy obowiązek i przejmujemy całość niezbędnych działań. 

  Jesteśmy przy tym świadomi, że potrzeby Klientów telekomunikacyjnych są bardzo złożone. Interdyscyplinarny zespół ekspertów w ramach specjalizacji zapewnia wsparcie z zakresu m.in. ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa zamówień publicznych, ochrony konsumentów oraz innych gałęzi prawa, powiązanych z sektorem telekomunikacji. Na stałe współpracujemy także z kilkoma firmami konsultingowymi, aby móc zapewnić Klientom także pomoc techniczną. 

  Doskonale rozumiemy problemy prawne, z którymi boryka się sektor telekomunikacyjny. Potrafimy je skutecznie rozwiązywać, a wdrażane rozwiązania wyjaśniamy Klientom w zrozumiały dla nich sposób. 

 • Co robimy?
  • świadczymy usługi w zakresie m.in. compliance dot. obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności informacyjnych – w stosunku do regulatora, jak i odbiorców usług,
  • wspieramy Klientów w kwestiach dotyczących dostępu do infrastruktury, 
  • doradzamy przy zagadnieniach związanych z prawem konsumenckim, w tym przy kształtowaniu umów z konsumentami i ochronie konsumentów,
  • pracujemy z Klientami, rozwijającymi sieci o bardzo dużej przepustowości (5G),
  • wspieramy przedsiębiorstwa, których główną działalnością nie jest telekomunikacja np. w zakresie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązków informacyjnych, dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej czy ochrony odbiorców usług. 
 • O specjalizacji

  Telekomunikacja od wielu lat jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Towarzyszyliśmy Klientom z branży telekomunikacyjnej od czasów jej narodzin w nowoczesnej, wolnorynkowej gospodarce. Wspieraliśmy największych polskich operatorów telekomunikacyjnych w budowie ich obecnej pozycji. 

  Stale jesteśmy w centrum ewolucji oraz transformacji rynku telekomunikacyjnego. Doradzamy dużym oraz mniejszym przedsiębiorstwom w zakresie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności informacyjnych. Wspieramy także prace wdrożeniowe dotyczące aktów unijnych związanych z budową Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, wychodzącej naprzeciw bieżącym problemom rynku łączności telekomunikacyjnej.

  Pomagamy także firmom, których zasadniczą działalnością nie jest telekomunikacja.  Przedsiębiorstwa takie od lat zgłaszają się do nas, gdy przepisy prawa telekomunikacyjnego mają lub mogą mieć do nich zastosowanie.  

  Sektor telekomunikacyjny obsługujemy od lat i nie zwalniamy tempa. Nasi Klienci zawsze otrzymują konkretne, zindywidualizowane propozycje działań.