Bartłomiej Żeromski

Radca prawnySenior Associate

Bio

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz procedurze administracyjnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg, a następnie jako p.o. Zastępcy Dyrektora Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Współpracował przy tworzeniu ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy zapewniającej stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Brał udział w pracach nad tworzeniem kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych w małych placówkach medycznych oraz kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Współtworzył poradnik dla pracodawców i poradnik dla szkół opublikowany przez Prezesa UODO. Nadzorował i prowadził kontrole w ramach prac Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO. W ramach procesu legislacyjnego zgłaszał uwagi do projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Obsługiwał naruszenia ochrony danych osobowych zgłaszane organowi nadzorczemu. Dyrektor Departamentu Skarg Urzędu Ochrony Danych Osobowych w latach 2019 – 2021. Wydawał decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i prowadzonych z urzędu, dotyczących nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Reprezentował organ nadzorczy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Prelegent na konferencjach i szkoleniach. Autor artykułów o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Powiązane newsy

Aktualności 2
30 sty 2024

Nowa praktyka kancelarii. E-administracja: doręczenia elektroniczne

Z satysfakcją informujemy o otwarciu nowej praktyki: E-administracja: doręczenia elektroniczne!

11 sty 2024

Awanse na stanowiska Senior Associate, Starszej Księgowej i Specjalistki ds. Sprzedaży i Obsługi Należności

Mamy przyjemność poinformować, że Marta Pasztaleniec, Bartłomiej Żeromski, Katarzyna Stopka oraz Klaudia Gofron otrzymali awans.

Wydarzenia 1
20 paź 2023

IX Konferencja: Ochrona danych osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji

Zapraszamy na dziewiątą edycję Konferencji Ochrony Danych Osobowych organizowaną przez Beck Akademia. Podczas tego wydarzenia eksperci przyjrzą się kluczowym problemom związanym z ochroną danych osobowych, które miały miejsce w mijającym 2023 roku, a także omówią trendy na przyszły rok 2024.

Blog 5
22 mar 2024

Realizacja prawa dostępu do danych przedmiotem sprawdzeń organów nadzorczych i EROD

W kwietniu 2023 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła ostateczną wersję Wytycznych dotyczących realizacji prawa dostępu 01/2022 (dalej: Wytyczne). Podjęto w nich próbę sformułowania generalnych zasad i wskazówek oraz przykładów mających wyjaśnić, czym jest prawo dostępu do danych oraz w jaki sposób administrator powinien reagować w przypadku zetknięcia się z wnioskiem osoby, której dane dotyczą, w obszarze prawa dostępu do danych, opisanego w art. 15 ust. 1 i 3 RODO.

25 sie 2023

Wyjątek prasowy stosowania RODO w kontekście wyroku NSA z 9.02.2023 sygn. III OSK 6781/21

W ostatnich latach Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia odnoszące się do możliwości zastosowania RODO do danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością prasową. Oba orzeczenia są kontrowersyjne, a co więcej, wyrażone w nich stanowiska są ze sobą sprzeczne i błędne, choć z różnych od siebie powodów.

04 lut 2023

Kontrola trzeźwości w nowelizacji Kodeksu pracy

5 stycznia 2023 r. parlament zakończył prace nad zmianami do Kodeksu pracy, które obejmowały m.in. kwestię badania trzeźwości pracowników przez pracodawców.

12 kwi 2022

Wytyczne EROD w sprawie prawa dostępu do danych

11 marca 2022 r. zakończyły się publiczne konsultacje wytycznych EROD w sprawie prawa dostępu do danych.

10 kwi 2022

Kompetencje Prezesa UODO w kontekście wyroku NSA z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt III OSK 5028/21

NSA wydał wyrok w sprawie kompetencji Prezesa UODO do rozstrzygania spraw dotyczących zdarzeń powstałych przed 25 maja 2018 r.

Poznaj nasz zespół