Powrót

Informacja publiczna, otwarte dane i ochrona tajemnic

 • Dlaczego warto?
  • indywidualne podejście do każdego przypadku,
  • możliwość uzyskania szybkiej konsultacji w nagłych sytuacjach.
  • zespół doświadczonych, zaangażowanych specjalistów.
  • szczegółowa analiza wszystkich możliwości prawnych,
  • kompleksowe podejście, uwzględniające także znajomość wielu innych gałęzi prawa, przydatnych w sprawach o realizację uprawnień informacyjnych.
 • Korzyści ze współpracy

  Pomoc specjalistów w sprawach o dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystywanie oraz ochronę informacji, zapewnia poczucie prawnego bezpieczeństwa. To także gwarancja, że klient indywidualny, przedsiębiorstwo lub jednostka sektora finansów publicznych, działa zgodnie z prawem i wykorzystuje wszystkie możliwości, które zapewniają aktualnie obowiązujące przepisy.

  Oferujemy szybkie, efektywne wsparcie zespołu adwokatów i radców prawnych. Działamy profesjonalnie, uwzględniając przy tym specyfikę i indywidualny charakter każdej z powierzonych nam spraw. Przygotowane przez nas analizy, czy opinie, jak również każde z wdrożonych działań, poprzedza dogłębna analiza. 

  Trzy obszary tematyczne, wielu specjalistów i pokłady stale poszerzanej wiedzy. Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce wyodrębniliśmy dostęp do informacji publicznej jako osobną specjalizację, zgłębiając tym samym tę problematykę naprawdę szczegółowo. 

  Sprawy związane z dostępem do informacji publicznej warto powierzyć właśnie naszym ekspertom.

 • Co robimy?

  W zakresie jawności i dostępu do informacji publicznej – reprezentujemy we wszelkich sporach, w tym przed sądami administracyjnymi, przygotowujemy akty wewnętrzne dot. zarządzania wykonywaniem obowiązków jawności i dostępu do informacji, sporządzamy specjalistyczne analizy i opinie dotyczące problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących jawności i dostępności informacji, dokonujemy oceny stron podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej, prowadzimy szkolenia oraz udzielamy bieżących konsultacji.

  W zakresie otwierania danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP) – dla przedsiębiorców sporządzamy analizy dotyczące gospodarczego wykorzystywania przez nich ISP, dla jednostek sektora finansów publicznych ustalamy zakres obowiązywania przepisów o ponownym wykorzystywaniu ISP, opracowujemy i oceniamy licencje na korzystanie z ISP, przygotowujemy i weryfikujemy komunikaty informacyjne umieszczane w BIP i w innych publikatorach, jak również doradzamy Klientom i reprezentujemy ich w indywidualnych sprawach wnioskowych.

  W zakresie tajemnic prawnie chronionych – przygotowujemy analizy, opinie, strategie prowadzenia działań sprzedażowych i marketingowych w ramach grup kapitałowych, doradzamy w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, sporządzamy oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności, a w razie potrzeby ustalamy także zakres ograniczenia prawa do informacji ze względu na występowanie tajemnicy prawnie chronionej.

 • O specjalizacji

  W społeczeństwie informacyjnym coraz większe znaczenie mają prawa i obowiązki  związane z informacją, które wynikają z licznych przepisów prawa. Wymaga to łącznego stosowania różnych norm prawnych w celu rozwiązania problemów związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji. Świadczymy więc usługi dotyczące szeroko rozumianych prawnych obowiązków poufności informacji oraz uprawnień związanych z dostępem do informacji i korzystaniem z nich.

  Klientom doradzamy w trzech głównych obszarach tematycznych:

  • jawność i dostęp do informacji publicznej,
  • otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  • tajemnice prawnie chronione.

  Wyróżnia nas bogate doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony i dostępu do informacji oraz w sporach w przedmiocie rozpatrywania wniosków: o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ISP). Doradzamy także w zakresie zasad ochrony tajemnic prawnie chronionych (np. tajemnicy ubezpieczeniowej, bankowej), informacji niejawnych oraz gospodarczych.

  Tak szeroka wiedza zapewnia naszym Klientom wieloaspektową pomoc i możliwość szybkiego uzyskania niezbędnego wsparcia.