Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

12 lip 2017

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z
15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w
zakresie stosowania nowego aktu prawnego. W szczególności dotyczy to
pomocy w ustaleniu jak rozumieć nieuczciwe wykorzystanie przewagi
kontraktowej. Istotne będzie zwłaszcza jak organy prawa konkurencji będą
rozumiały w praktyce zakres przedmiotowy, czyli jakich produktów i
relacji handlowych dotyczy nowa ustawa oraz zakres podmiotowy, czyli kto
jest adresatem przepisów. Uwagę skupiać będą również zagadnienia samego
pojęcia przewagi kontraktowej i jej nieuczciwego wykorzystania, systemy
rozliczeń stosowane pomiędzy dostawcą i nabywcą oraz sposób prowadzenia
negocjacji nowych warunków handlowych.