Powrót

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w zakresie stosowania nowego aktu prawnego. W szczególności dotyczy to pomocy w ustaleniu jak rozumieć nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Istotne będzie zwłaszcza jak organy prawa konkurencji będą rozumiały w praktyce zakres przedmiotowy, czyli jakich produktów i relacji handlowych dotyczy nowa ustawa oraz zakres podmiotowy, czyli kto jest adresatem przepisów. Uwagę skupiać będą również zagadnienia samego pojęcia przewagi kontraktowej i jej nieuczciwego wykorzystania, systemy rozliczeń stosowane pomiędzy dostawcą i nabywcą oraz sposób prowadzenia negocjacji nowych warunków handlowych.

Kwiecień