Wspieraliśmy już trzy podmioty w postępowaniach reautoryzacyjnych limited network

27 gru 2022

W tym roku zespół FinTech wspierał już trzy podmioty, które uzyskały wpis KNF do rejestru jako podmioty prowadzące działalność w ramach limited network.

KNF zmieniła podejście do wykładni „bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług” w ramach tzw. wyłączenia limited network (art. 6 pkt 11 u.u.p.). Wcześniejsza wykładnia ilościowa („kilka”) została w całości zastąpiona celową z wytycznych EBA/GL/2022/02 („funkcjonalny związek asortymentu”).

Funkcjonalny związek jest rozumiany przez KNF rygorystycznie. W szczególności urząd odrzuca jego istnienie poprzez odwołanie się do kategorii wyróżnionych na gruncie innych przepisów prawa – tak w samej ustawie (np. ticketing z art. 6 pkt 12 lit. b u.u.p.) jak i w ogólnych przepisach cywilnoprawnych (np. drobne, bieżące sprawy życia codziennego z art. 384 § 2 k.c.).

Jednocześnie w ramach rygorystycznie rozumianego funkcjonalnego związku (np. transport/podróże) KNF dopuszcza już szeroki asortyment towarów lub usług (np. od korzystania z różnych rodzajów transportu, przez ich bieżącą obsługę (paliwo, ładowanie, myjnie, naprawy) aż po usługi assistance i ubezpieczenia w podróży).”