Nieruchomości

Obrót i komercjalizacja nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia prawnego. Odpowiedni wybór i przygotowanie prawne samej nieruchomości, a następnie – wypracowanie optymalnych warunków umowy pozwala nie tylko usprawnić przeprowadzenie transakcji i zabezpieczyć interesy stron, ale także uzyskać lepsze warunki rynkowe i ekonomiczne. Zapewniamy obsługę wszelkich przedsięwzięć dotyczących nieruchomości na każdym ich etapie – audyty nieruchomości, sprzedaż, zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania, najem, spory związane z użytkowaniem nieruchomości (w tym spory sąsiedzkie i ochrona interesów wspólnot mieszkaniowych i ich członków).