Farmacja

Sektor farmaceutyczny od lat stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania kancelarii. Dostarcza on licznych i niekiedy bardzo skomplikowanych problemów prawnych z różnych specjalizacji. Zajmujemy się zarówno wspieraniem klientów w procedurach rejestracyjnych, jak i w związanych z nimi zagadnieniach wyłączności danych i wyłączności rynkowej. Mamy doświadczenia z prowadzeniem badań klinicznych. Doradzaliśmy i reprezentowaliśmy klientów w wielu sporach dotyczących reklamy. Pomagamy w opiniowaniu nowych regulacji. Kiedy zaś zachodzi taka potrzeba oferujemy nasze wieloletnie i unikalne doświadczenie w sporach patentowych i zagadnieniach prawa konkurencji.